Kasvua ja kannattavuutta mainonnalla

Vaikuttava ulkomainos Lasipalatsilla

Ulkomainonnan suunnitteluohje

Millainen on hyvä mainos? Mitä ulkomainoksen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon? Suunnitteluohjeemme auttaa sinua luomaan houkuttelevan ja vaikuttavan mainoksen, joka jää mieleen.

Esimerkki hyvästä mainoksesta

 

Mitä mainonta on?

Mainonta lisää tietoisuutta, vaikuttaa ja aktivoi. Oikeiden mediakanavien hyödyntäminen on tärkeässä roolissa mainonnan onnistumisessa, sillä yrityksen tulisi tarjota katkeamatonta vuorovaikutusta niin nykyisille kuin potentiaalisillekin asiakkaille. Mainonta kannattaa, sillä se on investointi yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen.

Miksi yritysten tulisi investoida investoida markkinointiin ja mainontaan aikaisempaa enemmän ja rohkeammin? Mainonnalla vaikutetaan yrityksen ja sen tuotteiden palveluiden mielikuviin. Mainonnalla myös pyritään lisäämään kohdeasiakkaan tietoisuutta, vaikuttamaan käyttäytymiseen sekä aktivoimaan eli esimerkiksi kasvattamaan myyntiä. Kohderyhmän ja tavoitteiden tulisi olla aina mainonnan suunnittelun lähtökohdat. Mainonta on investointi yrityksen kasvuun, ja tutkimusten mukaan siihen sijoitetut eurot tuottavatkin investoinnin takaisin moninkertaisena.

Mainontaa voidaan tehdä erilaisissa mediakanavissa. Oikeanlaisen mediamixin hyödyntäminen on tänä päivänä tärkeää, sillä asiakkaan ostopolku on pirstaloitunut vahvasti useisiin eri kanaviin perinteisten sekä digitaalisten medioiden välillä. Yrityksen tulisi tarjota katkeamatonta vuorovaikutusta, jossa eri kanavat täydentävät toisiaan niin onlinessa kuin offlinessakin. Ilman keskeisten offline-kanavien (ulkomainonnan ja television) tukea digitaalisen kampanjan ROI-tulokset laskevat tutkimuksen mukaan merkittävästi (1.

Ulkomainonta tehostaa muita mediakanavia. Erityisen voimakkaan vaikutuksen sen on todettu tuovan online-hakuihin (+54 %) (2. Niin ikään Facebookin oman tutkimuksen mukaan ulkomainonta todettiin kaikista parhaimmaksi mediakanavaksi sosiaalisen median rinnalle lisäten ostoaikomuksia +15 % (3.

1. Analytic Partners (2018) Rejecting Extremes: Measurement to help grow your brand and your marketing budget.
2. Rapport (2019) Standing on the Shoulders of Giants.
3. Facebook IQ (2019) Maximize Reach With Out-of-Home and Facebook Campaigns in EMEA.

 

Mainonnan tarkoitukset

Mainonta voidaan toteuttaa massamainontana tai se voidaan kohdistaa halutulle, tarkalle kohderyhmälle. Molemmilla eri keinoilla on paikkansa – massamainonta tukee erinomaisesti pitkäaikaista brändin rakentamista, kun taas nykyisille asiakkaille kohdentaminen aktivoi ja ohjaa ostamaan. Tutkimuksen mukaan mainospanostukset olisikin hyvä jakaa tyypillisesti siten, että budjetista käytetään 60 % brändin rakentamiseen ja 40 % aktivoivaan mainontaan (Binet & Field, 2013).

 

Taktinen mainonta ja brändimainonta1. Brändin rakentaminen mahdollistaa pitkäaikaisen, kestävän kasvun

Miksi brändiä rakentava mainonta on tärkeää? Mainonnassa tulisi ehdottomasti huomioida pitkäaikainen brändinrakennus, joka on edellytys kestävälle kasvulle. Tutkimuksen mukaan brändin rakentaminen kasvattaa pitkällä tähtäimellä myyntiä enemmän kuin suorituskykyperusteinen, lyhytaikainen markkinointi (1. IPA:n raportin (2 mukaan brändin rakentaminen on yhä kasvun tärkein ajuri, ja se vaatii laajaa mainontaa. Koska brändin kasvattaminen edellyttää tietoisuuden ja maineen lisäämistä ison yleisön keskuudessa, massamainonta on erityisen tehokas keino brändin rakentamiseksi. Esimerkiksi IPA:n raportissa (2 todetetaan, että massamainonta on tehokkaampaa kuin koskaan aikaisemmin.  Ulkomainonnalla voi tavoittaa jopa 98 % suomalaisista (3 eli se on massamediaa parhaimmillaan.

Mikä tekee brändistä kuuluisan? Entä miten tätä mielikuvaa saadaan kaikista tehokkaimmin välitettyä? Saadaksemme näihin kysymyksiin vastauksen annoimme erilaisia tutkimusmenetelmiä monipuolisesti hyödyntävälle tutkimusyritykselle (Cog Research, 2016) toimeksiannon, jonka avulla selvitimme, minkälaisia ominaisuuksia kuuluisiin brändeihin liitetään. Tutkimuksen tuloksena syntyi määritelmä:  ”Maineikas brändi on voimakas, korkealuokkainen ja ikoninen. Brändi on erittäin näkyvä ja ihmiset puhuvat siitä ja kokevat sen luovaksi.” Tämän jälkeen halusimme selvittää, millä keinoin tätä mielikuvaa saataisiin parhaiten välitettyä. Testin perusteella havaittiin, että kuluttajat suosivat brändejä, joiden he näkivät mainostavan suurimmilla digitaalisilla ulkomainospinnoilla. Tutkimuksessa ilmeni, että näyttävillä pinnoilla mainostavat brändit näyttävät hyvältä, tekevät suuremman vaikutuksen ja kiinnittävät tehokkaammin huomion. Tunnettujen ja ikonisten brändien myös suorastaan odotetaan olevan esillä näyttävillä mainospinnoilla. 

Lue lisää brändin rakentamisesta »


2. Taktinen mainonta ohjaa ostamaan


Taktinen mainonta tuo nopeita tuloksia.
Tästä syystä monet yritykset keskittyvätkin pääosin taktiseen mainontaan. Kuten aikaisemmin mainittiin, taktiseen mainontaan kannattaisi kuitenkin panostaa hieman alle puolet (40 %) budjetista, sillä vaikka se tuo tuloksia nopeasti, tulokset ovat lyhytkestoisia. Pitkäaikainen asiakkaamme Kotipizza on malliesimerkki mainostajasta, joka panostaa vahvasti sekä brändilliseen että taktiseen mainontaan. Kotipizza onkin saavuttanut ulkomainonnalla loistavia tuloksia kerta toisensa jälkeen.

Kotipizzan kesäkampanja on hyvä esimerkki onnistuneesta taktisesta mainoskampanjasta. Kampanja toi selkeitä tuloksia ja aktivoi halutun kohderyhmän. "Tuote ja luova ratkaisumme yhdistettynä oikeaan mediaan toi selkeästi myyntiä ja piti Kotipizzan kuluttajien mielessä myös kesällä. Tuplasimme Kanakotzonen myynnin heinäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna ja kuukauden ROI oli Sellforten mallinnuksen mukaan huikeat 5,98", Kotipizzan markkinointijohtaja Rainer Lindqvist kertoo. Lue lisää »

Ulkomainonta toimii erinomaisesti aktivoivana mediana. Tutkimuksen mukaan 88 % suomalaisista on kiinnittänyt ulkomainontaan huomiota ostosmatkan aikana ja 7/10 kertoo kiinnostuneensa mainostetusta tuotteesta tai palvelusta matkalla nähdyn mainoksen perusteella. Lisäksi jopa 68 % suomalaisista kertoo vierailleensa ostopaikassa matkalla kohdatun mainonnan myötä. Päivittäistavarakauppojen tai kauppakeskusten sisällä sijaitsevat mainoslaitteet antavat aktivointikehotuksen juuri ostopäätöksen hetkellä ja se myös tehoaa: 44 % vastaajista kertoo ostaneensa jonkin myymälänäytöllä mainostetun tuotteen ja 42 % kauppakeskuksen mainosnäytöllä mainostetun tuotteen. Mainosnäyttöjen lisäksi tarjoamme mahdollisuuden asiakkaan kohtaamiseen mieleenpainuvilla promootioilla, jotka lisäävät kokeilua ja harkintaa. 

Taktisessa mainonnassa tehokkainta on kohdentaa mainos tietylle kohderyhmälle. Nykypäivänä ulkomainoskampanjan voi kohdentaa tarkalle asiakassegmentille hyödyntämällä innovatiivisia, kansainväliselläkin tasolla ennennäkemättömiä kohdennustyökalujamme: Audience Enginea ja Heartbeatsia. Esimerkiksi Kauppakeskus Kaaren houkuttelevassa mainoskampanjassa hyödynnettiin Audience Engine -kohdentamistyökalua, joka perustuu koko Suomen väestön kattavaan massadataan. Lue lisää » 

 

1. IPA: Binet & Field (2013) The long and the Short of it.
2. IPA: Binet & Field (2017) Media in Focus. Marketing Effectiveness in the Digital Era.
3. Kantar Mind (2019)

Vaikuttava digitaalinen mainos Musiikkitalolla

Mainonnan mittaaminen ja tuloksellisuus

Panostukset mainontaan ja markkinointiin lisäävät useiden tutkimusten mukaan myynnin kasvua – mainonta onkin oikein toteutettuna elintärkeä investointi yritykselle. Mainonnan seuraaminen, mittaaminen ja arvioiminen auttavat luomaan yhä onnistuneempia mainoskampanjoita. Kehittyneiden työkalujen, datan ja analytiikan avulla mainonnan mittaaminen sekä suunnittelu on tänä päivänä helpompaa kuin koskaan!


Mainonta tuo tuloksia yrityksille ja yhteiskunnalle.
Esimerkiksi Deloitten (1 julkaiseman raportin mukaan yksi mainontaan käytetty euro tuottaa keskimäärin 7 euroa talouteen. Tämä tarkoittaa, että mainontaan vuonna 2014 EU:ssa käytettyjen 92 miljardin euron arvioidaan tuottaneen 643 miljardia euroa BKT:hen. IHS Global Insight (2 puolestaan ennusti vuonna 2013, että jokainen mainontaan vuosina 2012-2017 käytetty dollari tuottaisi lähes 22 dollaria myyntiä. Pienyritykselle Deloitten (3 raportin mukaan mainonnan vaikutukset ovat vieläkin suuremmat – analyysi osoittaa, että ylimääräisen punnan käyttäminen mainontaan hyödyttää pk-yritystä lähes kahdeksankertaisesti verrattuna vastaavan punnan kulutukseen suuremmassa yrityksessä. Mainonta tukee pk-yritysten kasvua, edistää innovaatioita ja auttaa lisäämään vientiä.

Kuinka mainoskampanjan tuloksia voidaan mitata? Yksi seuratuimmista luvuista on ROI (Return of Investment) eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti tai ROMI (Return of Marketing Investment) eli markkinointiin sijoitetun pääoman tuotto. Esimerkiksi pitkäaikainen asiakkaamme Kotipizza on ottanut käyttöön mainonnan ROI:ta mittaavan työkalun, jolla todennettiin jo aiemmin tunnistettu ulkomainonnan tehokkuus Kotipizzan markkinoinnissa: ulkomainonnan ROMI eli Return of Marketing Investment on erinomaisella tasolla. "Kotipizzan ROMI-mallinnuksen tulokset todistavat, että ulkomainontaan sijoitetut eurot tuottavat myyntiä, investoinnin ollessa merkittävän ROMI-positiivinen. Ulkomainonta on media, joka todistetusti tavoittaa – ja se myös huomataan", kertoo Johanna Kuosmanen, Kotipizzan Digital & Customer Experience Director. Erityisesti digitaalisen maantiemediamme, Panorama-verkoston ROI on yllättänyt upealla 2,9:n lukemallaan.

Ulkomainontaa mitataan tunnuslukujen kautta. Tunnuslukuja ovat flow eli liikennemäärä, OTC eli opportunity to contact ja muun muassa näyttökertamäärä. Mediasanastomme auttaa hahmottamaan ulkomainonnassa käytettyjä termejä sekä miten ulkomainonnan tehokkuutta mitataan.

 

Ulkomainonnan mittausmahdollisuudet

 

1. Huomioarvotutkimus

Ulkomainonnan kampanjoissa on mahdollista tehdä huomioarvotutkimus. Huomioarvotutkimuksella mitataan yksittäisen kampanjan tehoa, huomaamista ja kampanjan luovaa toteutusta. Huomioarvotutkimus toimii hyvin myös seuraavan kampanjan kehittämisen tukena. Huomioarvomittaus voidaan toteuttaa joko nettipaneelina tai paikan päällä kyselynä​.

Huomioarvotutkimuksessa keräämme vastaukset juuri halutulta kohderyhmältä. On erittäin tärkeää, että huomioarvotutkimuksessa huomioidaan kampanjan tavoite ja tavoiteltu kohderyhmä. Clear Channelilla huomioarvotutkimuksen toteuttaa Clear Channelin yhteistyökumppani, tutkimustoimisto ​Norstat Finland.

Lue, kuinka Estrellan kampanja onnistui huomioarvotutkimuksen näkökulmasta »

 

Estrella huomioarvotutkimus

 

2. Kampanjan esitestaus

Ulkomainonnan luovia toteutuksia on mahdollista myös esitestata ennen varsinaista kampanjaa. Mainonnan esitestaus on prosessi, jossa mainoskampanjan tai mainosmateriaalin suorituskykyä ja tehokkuutta testataan ennen sen varsinaista julkaisua tai laajempaa käyttöönottoa. Esitestausta käytetään varmistamaan, että mainonta toimii tavoitteiden mukaisesti, kohderyhmä ymmärtää mainonnan viestin ja viesti saavuttaa halutun vaikutuksen kohdeyleisöön. Esitestaus tehdään NorstatExpress -työkalulla (Norstatin paneelissa) Clear Channelin toimesta.

Esitestauksessa on mahdollista kerätä palautetta yhdestä tai useammasta mainosvariaatiosta. Tyypillistä on verrata esimerkiksi kahta eri mainosvariaatiota ja valita toimivampi mainos. Vaihtoehtoisesti mainostaja voi testata yhtä mainosta ja kehittää sitä palautteeseen perustuen. 

 

3. Store Digital -kampanjoiden mittaaminen


Yhteistyössä Smart Marketingin kanssa toteutettavalla mittaamisen lisäpalvelulla voidaan tutkia yksittäisen kampanjan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja myyntivaikutuksia.

Store Digital Basic -mittauksella voidaan tarkastella mainostetun tuotteen myynnin kehitystä ja konversiota myymälöissä vierailleiden asiakkaiden keskuudessa niissä myymälöissä, joissa kampanja on toteutettu. Store Digital Räätälöity -mittaus sisältää yksityiskohtaisen analyysin, jonka avulla mainostaja saa tietää muun muassa miten brändin myynti jakaantuu myymäläketjujen välillä, asiakassegmenteittäin ja tuotekategoriaan verrattuna. Näin mainostaja saa kampanjamittauksen ohella myös arvokasta tietoa mainonnan tehostamiseksi entisestään.

Ota yhteyttä ja kysy lisää mittaamisen lisäpalveluistamme »

 


1. Deloitte (2017) The economic contribution of advertising in Europe A report for the World Federation of Advertisers
2. IHS Global Insight (2013) The Economic Impact of Advertising Expenditures in The United States 2012 – 2017 a Report Prepared for: The Advertising Coalition
3. Deloitte (2014) Advertising Pays 2: How Advertising Can Unlock UK Growth Potential

Tehokas digitaalinen ulkomainos kauppakeskuksessa

Kohdentaminen

Kohdentaminen on yhä suositumpaa myös ulkomainonnassa, sillä sen avulla voidaan tavoittaa juuri haluttu kohderyhmä. Massamediaa voi monipuolisesti kohdentaa yleisön, ajankohdan, lokaation sekä kontekstin perusteella. Rinnalla säilyy yhä perinteinen ja tehokas massamainonta, joka on tärkeää brändin rakentamisessa ja tietoisuuden lisäämisessä. Kohdentamisella voit puolestaan tavoittaa lukuisia kontakteja tehokkaasti tarkkaan rajatuissa kohderyhmissä.

1. Kohderyhmän määrittely


Kohderyhmän määrittely on tärkeä osa markkinointiviestinnän suunnittelua.
Yrityksellä on tyypillisesti useita eri kohderyhmiä, joihin pyritään vetoamaan erilaisella viestinnällä. Mitä paremmin kohderyhmä on määritelty, sitä tehokkaammin siihen voidaan vedota. Keskeisimmät kohdeyleisöt ovat usein erilaisia asiakasryhmiä, mutta asiakkaat eivät suinkaan ole ainoita, joihin markkinointiviestinnällä pyritään vaikuttamaan. Markkinointiviestintää luodaan myös esimerkiksi erilaisia yhteistyökumppaneita, potentiaalisia työntekijöitä ja jakelukumppaneita varten. Esimerkiksi Bolt.Worksin kampanja kohdennettiin sekä kuluttajille että yhteistyökumppaneille kekseliään luovan toteutuksen avulla.

Lue lisää Bolt.Worksin kampanjasta »

Tyypillisesti kohderyhmän määrittely aloitetaan demografisista tekijöistä. Demografiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja asuinpaikka, eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä, sillä kohdeyleisöä tulee ymmärtää syvällisellä tasolla. Ymmärrystä voidaan syventää esimerkiksi huomioimalla psykografiset tekijät, kuten kiinnostuksen kohteet, uskomukset, asenteet ja mielipiteet. Erilaisia asiakaskohderyhmiä voidaan luokitella lisäksi myös käyttäytymisen tai maantieteellisen sijainnin perusteella. Usein kohderyhmän määrittelyssä hyödynnetään monia edellä mainittuja tekijöistä. 

Clear Channel on erinomainen kumppani mainostajalle, sillä meillä on vahva asiantuntemus lukemattomista erilaisista yleisöistä. Pyrimme ymmärtämään, kuinka eri kohderyhmät käyttäytyvät, ajattelevat ja tuntevat paikoissa, joissa laitteemme sijaitsevat. Yksityiskohtainen ymmärrys ympäristön merkityksestä kuluttajan käyttäytymiseen auttaa räätälöimään kampanjasi niin, että mainonnan vaikuttavuus on huipussaan ja tavoitat korostuneesti juuri haluamasi yleisön.

Meillä on asiantuntemusta sekä B2B- että B2C-asiakkaisiin liittyen. Molemmissa kohderyhmissä päätöksentekijänä on ihminen, mutta päätöksentekijän rooli on erilainen ja siten myös valintaperusteet korostuvat eri tavoin. Yritysasiakas (B2B) ostaa yrityksen tarpeisiin, jolloin erityisesti rationaaliset valinnat, kuten taloudellinen tehokkuus, korostuvat. Kuluttaja-asiakkaan (B2C) valinnoissa psykologisilla ja emotionaalisilla tekijöillä on vahvempi vaikutus B2B-asiakkaaseen verrattuna. B2B-asiakkaiden kattava tavoittaminen vaatii usein myös erityisiä kanavia, kuten esimerkiksi lentoasemamainosympäristömme, jossa B2B-päättäjät korostuvat merkittävästi.

Lue lisää lentoaseman mainosympäristöstä ja B2B-asiakkaista »


Tietylle kohdeasiakkaalle viestiessä voidaan myös pohtia, missä vaiheessa ostopolkua hän on. Ostopolku määritellään 3-5 vaiheiseksi matkaksi vaihdellen eri lähteissä. Me hyödynnämme kolmivaiheista, yksinkertaista mallia, joka koostuu tavoittamis-, vaikuttamis- ja aktivointivaiheista. Näiden kolmen vaiheen lisäksi on myös oleellista, että asiakas tunnistaa tarpeen ostopolun alkuvaiheessa ja sitoutuu brändiin sen loppuvaiheessa. Tiesitkö, että koko kolmivaiheinen ostopolku tavoittamisesta aktivointiin on mahdollista kattaa ulkomainonnan avulla? 

Lue lisää eri ostopolun vaiheisiin soveltuvista mainosympäristöistä »

 

2. Kohderyhmän tavoittaminen


Kun haluttu kohdeyleisö on määritelty, sen tavoittaminen saattaa tuntua yhä haastavalta.
Ulkomainonta tavoittaa 98 % suomalaisista, mihin mikään muu media ei pysty (1. Tätä modernia massamediaa voidaan hyödyntää tehokkaasti myös kohdennetuissa kampanjoissa, joista meillä on kattavasti asiantuntemusta. Tiedämme esimerkiksi, mitkä eri ulkomainospinnat ja -ratkaisut tavoittavat lapsiperheet, milleniaalit tai lapsettomat pariskunnat. 

Osaamme auttaa valinnassa eri ulkomainosratkaisujen välillä ja voimme valita kampanjaan parhaat pinnat juuri kohderyhmäsi ja tarpeittesi mukaan. Koska ulkomainonta tavoittaa lähes jokaisen suomalaisen, voit tavoittaa lukuisia kontakteja myös hyvin tarkkaan rajatussa kohderyhmässä. Pyrimme jatkuvasti kartuttamaan laajaa ymmärrystämme eri kohderyhmäprofiileista. Olemme esimerkiksi toteuttaneet oman ostopolkututkimuksen sekä hyödynnämme laajasti Kantar Mind -tietokantaa, jonka avulla voimme esimerkiksi tarkastella eri kohderyhmien korostuneisuutta ulkomainosympäristöittäin. Tämän lisäksi meillä on myös paljon kansainvälistä dataa ja tietoisuutta.

Tiesitkö esimerkiksi, että...

… S-ryhmän kaupat ovat elintarvikkeiden pääasiallisia ostopaikkoja lapsiperheiden keskuudessa ja 84 % heistä altistuu viikon aikana ulkomainonnalle Prismassa, S-marketissa tai Alepassa? (2

… 15–24-vuotiaista nuorista 72 % nimeää nautinnon ostopäätökseen vaikuttavaksi tekijäksi (3, kun aikuiset korostavat enemmän järkisyitä.

… 15-29-vuotiaiden suomalaisten asenteissa korostuu kulutusmyönteisyys ja esimerkiksi 54 % heistä kokee, että uusien laitteiden ja vempaimien ostaminen on mukavaa (4

… eläkeikää lähestyvät ovat luonteeltaan sosiaalisia ja itsevarmoja. Heidän arvomaailmaansa määrittää konservatiivisuus ja he kohtaavat ulkomainontaa erityisesti kaupoissa sekäostoskeskuksissa. (5

 

3. Kohdentaminen ajankohdan ja lokaation mukaan

 

Ajankohdan ja sijainnin mukaan kohdentaminen tehostaa tuloksia entisestään. Kohdentamalla mainoksen tiettyyn ajankohtaan, kuten kellonaikaan, viikonpäivään tai juhlapyhään mainonnasta voidaan tehdä katsojalleen relevantimpaa. Tutkimuksen mukaan aikakohdennettu mainonta voi lisätä vaikuttavuutta* keskimäärin jopa 15 %. Aikakohdentamisen ohella myös sijainnin mukaan kohdennettu mainonta voi lisätä vaikuttavuutta (+17 %). Se tekee mainonnasta entistäkin relevantimpaa ja tehokkaampaa. 

Ajankohdan ja sijainnin mukaan kohdennettu ulkomainonta on hyvin vaikuttavaa ja helpompaa kuin uskotkaan! Viestien varioiminen on helppoa. Ajankohdan mukaan kohdentamisen voi tehdä viestiin esimerkiksi tekstiin, kuvitukseen tai kumpaankin. Sijainnin mukaan mainokset voidaan kohdentaa tiettyyn sijaintiin tai halutun kohdepisteen esimerkiksi apteekkien läheisyyteen. Kampanjan voi suunnitella myös siten, että se näkyy vain haluttuna ajankohtana.

Lue lisää kohdentamisen hyödyistä » 

 

4. Kontekstisidonnainen kohdentaminen

 

Relevantin sisällön yhdistäminen relevanttiin ajankohtaan parantaa vaikuttavuutta tutkimusen mukaan jopa 32%. Kohdentaminen tekee mainonnasta relevantimpaa ja siten myös tehokkaampaa. Kampanjoiden suunnittelun älykkyyden lisääntyessä digitaaliset mainospinnat mahdollistavat entistäkin todennettavammat, joustavammat, kohdennettavammat ja puhuttelevammat kampanjatoteutukset. Ajan, lokaation tai kontekstin mukaan kohdennetty mainonta voidaan toteuttaa dynaamisesti.

 Lue lisää dynaamisesta mainonnasta »1. Kantar Mind. 2019.
2. Tietokanta: Kantar Mind, tammi-kesä 2018. Päivittäistavarat. Pääkohderyhmä: Väestö 15-74-vuotiaat, est. 3 801 000. Kohderyhmä: Lapsiperheet, est. 1 389 000.
3. Suomen Yrittäjät (2019) Nuoret ostavat kotimaista – yritysten kannattaa kertoa vastuullisuudestaan
4. Tietokanta: Kantar Mind tammi-kesä 2018. Intramedia, lifestyle, ketjut. Pääkohderyhmä: Väestö 15-74-vuotiaat, est. 3 801 000. Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat, est. 886 000.
5.  CCS (Consumer Connection System) 2016.

 

Klassinen ulkomainos Helsingissä

Mainostajan muistilista

Toimivia mainoskampanjoita on monenlaisia – rohkeita tai klassisia, järkeen tai tunteen vetoavia, taktisia tai brändillisiä, suurella tai pienellä budjetilla tehtyjä. Onnistuneen kampanjan suunnittelun taustalla vaikuttavat kuitenkin samat työvaiheet. Ota tästä talteen muistilista, jolla varmistat mainoksesi menestyksen edellytykset!

 

1. Määrittele tavoite 

Onko tavoitteesi esimerkiksi tietoisuuden lisääminen vai haluatko aktivoida asiakkaitasi ostamaan jotakin? Tietoisuuden lisääminen ja brändin rakentaminen on tärkeää pitkällä tähtäimellä, kun taas taktinen mainonta ohjaa ostamaan ja parantaa myyntiä nopeasti. Esimerkiksi isot ja vaikuttavat digipinnat sopivat brändin kasvattamiseen erinomaisesti, kun taas Store Digital ja Shopping Digital -verkostomme sopivat taktiseen mainontaan juuri ostopäätöksen hetkellä.

Tutustu erilaisiin caseihin ja inspiroidu »

2. Määrittele kohderyhmä

Haluatko tavoittaa uusia asiakkaita ja lisätä tietoisuutta brändistäsi ison yleisön keskuudessa vai haluatko kohdentaa mainoksesi tarkasti? Minkälainen tausta kohdeasiakkaalla on ja mitä hän arvostaa? Mitä asiakkaan ongelmia tuotteesi tai palvelusi ratkaisee? Missä hänet tavoittaa? Hyödyntämällä Clear Channelin kohderyhmätietämystä tavoittavimman sijainnin valitseminen on erittäin helppoa.

Lue lisää kohdentamisesta » 


3. Määrittele budjetti

On totta, että budjetti on tutkimuksen (1 mukaan heti luovan toteutuksen jälkeen tärkein kampanjan tehokkuuteen vaikuttava tekijä. Myös pienellä budjetilla voidaan kuitenkin saavuttaa erinomaisia tuloksia, kun käytössä on toimiva mediaratkaisu ja luova toteutus on kekseliäs sekä kohdeasiakkaaseen vetoava.

Tutustu esimerkiksi paikalliseen mainontaan, joka vaikuttaa tehokkaasti siellä, missä asiakkaasi ovat »


4. Valitse kanavat

Oikeanlaisen mediamixin hyödyntäminen on tänä päivänä tärkeää, sillä asiakkaan ostopolku on pirstaloitunut vahvasti useisiin eri kanaviin perinteisten sekä digitaalisten medioiden välillä. Yrityksen tulisi tarjota katkeamatonta vuorovaikutusta, jossa eri kanavat täydentävät toisiaan niin onlinessa kuin offlinessakin. Ilman keskeisten offline-kanavien (ulkomainonnan ja television) tukea digitaalisen kampanjan ROI-tulokset laskevat tutkimuksen mukaan merkittävästi (2. Ulkomainonta on hyvin kustannustehokas vaihtoehto, kun tarkastellaan sen uskomatonta tavoittavuutta, mihin mikään muu media ei pysty. Esimerkiksi klassisen Adshel Finland Launch -verkoston CPT (tuhannen kohderyhmäkontaktin hinta) on vain 1,94 €.

Vertaile ulkomainosratkaisuja » 


5. Suunnittele luova toteutus

Muista aktivointikehotus etenkin taktisessa mainonnassa! Hyvästä luovasta toteutuksesta käy selkeästi ilmi brändi ja ydinviesti. Onnistunut toteutus on suunniteltu tavoitetta ja kohderyhmää silmällä pitäen. Halutessasi voit kokeilla kekseliästä ja luovaa erikoistoteutusta, kuten tässä Terveystalon kampanjassa. Voit myös panostaa rohkeaan viestiin ja antaa ison fontin puhua puolestaan, kuten tässä Helsingin Sanomien Land of Free Press -kampanjassa.

Lue lisää toimivan ulkomainoksen suunnittelusta lataamalla opas »

6. Mittaa onnistumista

Kasvoiko myynti, herättikö mainos ostokiinnostuksen tai liitetäänkö brändiisi aikaisempaa enemmän haluamiasi mielikuvia? Muista, että mainonnan onnistumisen mittaamiseen on useita erilaisia keinoja ja esimerkiksi brändimainonnan vaikutukset näkyvät vahvemmin vasta pitkällä aikavälillä. Monilla yrityksillä, kuten aikaisemmin mainitulla Kotipizzalla, on käytössään omia mallinnustyökaluja mainonnan onnistumisen mittaamiseksi. Etenkin pienyrityksen voi kuitenkin olla kannattavaa ulkoistaa kampanjan mittaaminen. Kampanjan mittaamiseen sopii hyvin lisäpalveluna tarjoamamme ulkomainoskampanjan huomioarvotutkimus.

Tutustu esimerkiksi Estrellan kampanjaan, jonka mittaamisessa hyödynnettiin huomioarvotutkimusta »  

 1. IPA: Binet & Field (2017) Media in Focus. Marketing Effectiveness in the Digital Era.
2. Analytic Partners (2018) Rejecting Extremes: Measurement to help grow your brand and your marketing budget.

 

Digitaalinen mainonta autoteiden varsilla

Mainonnan tulevaisuus

Muutokset asiakaskäyttäytymisessä sekä kiihtyvä digitalisaatio muuttavat mainontaa ja tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia markkinoinnin saralla. Asiakasta ja ympäristöään tarkkailemalla yritys voi reagoida muutoksiin ensimmäisten joukossa sekä luoda yhä parempaa mainontaa. Mihin ilmiöihin mainostajan tulisi juuri nyt kiinnittää erityishuomiota? Lue lisää alta!

 

1. Teknologia, data ja digitaalisuus


Teknologian, digitaalisuuden ja tekoälyn hyödyntäminen yleistyvät mainonnan suunnittelussa. Digitaalisuus siivittää etenkin ulkomainonnan kasvua ja luo ulkomainonnasta varteenotettavan kilpailijan online-medioille. Mainospintojen digitalisoinnin myötä ulkomainonnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi liikkuvaa kuvaa, varioitua mainosviestiä, dynaamisuutta ja vuorovaikutusta.

Lue lisää digitaalisesta ulkomainonnasta »


Teknologian kehittyminen on mahdollistanut entistä tehokkaamman datan hyödyntämisen mainonnan suunnittelussa. Visionamme on olla innovatiivisin ja menestyksekäs tietoa hyödyntävä mediayhtiö, joten yrityksellämme on kattavasti dataa eri yleisöihin liittyen. Vuonna 2020 digitaalisen ulkomainonnan mahdollisuudet huipentuivat entisestään, kun julkaisimme Audience Engine sekä Heartbeats -kohdennustyökalut, joiden avulla mainostaja tavoittaa haluamansa kohderyhmän yhä täsmällisemmin.

Lue lisää Audience Engine -kohdennustyökalusta »


Tulevaisuudessa jopa tekoäly eli AI (Artificial Intelligence) tulee muuttamaan mainontaa.
Tekoälyä hyödynnetään liiketoiminnassa jo laajasti ja nyt olemme siirtymässä aikaan, jossa tekoäly ohjaa ja optimoi näkemiämme mainoksia. Frooshin kampanja on tiettävästi ensimmäinen tekoälyllä ohjautuva digitaalinen ulkomainoskampanja Suomessa. Tekoäly kokeili ja tuotti mainoksista uusia versioita, minkä tavoitteena oli kasvattaa kampanjan tehokkuutta entisestään.

Lue lisää Frooshin kampanjasta »

 

 

2. Interaktiivisuus ja kokemuksellisuus

Kuluttajat arvostavat yhä enemmän aitoutta, henkilökohtaista sisältöä ja kokemuksellisuutta. Tähän tarpeeseen voi vastata erinomaisesti hyödyntämällä digitaalisen ulkomainonnan vuorovaikutusmahdollisuuksia ja dynaamisuutta. Ulkomainoskampanjat voidaan esimerkiksi integroida mobiililaitteisiin ja -dataan, mikä on omiaan motivoimaan ja sitouttamaan etenkin nuorempaa kohdeyleisöä sekä tekee mainosten aktivointikehotteiden noudattamisesta entistä helpompaa. Mainoslaitteeseen voidaan myös yhdistää esimerkiksi kamera, joka mahdollistaa monipuoliset vuorovaikutteiset toteutukset.

Tutustu esimerkiksi tähän interaktiiviseen mainoskampanjaan »


Dynaamisuus auttaa tehostamaan kampanjaa sekä tekee sisällöstä henkilökohtaisempaa ja kokemuksellisempaa. Mainos voi päivittyä esimerkiksi sään tai toiminnan perusteella. Vaikka dynaaminen ulkomainonta on vielä uusi ilmiö ja monet sen mahdollisuudet löytämättä, dynaamisen ulkomainoksen toteuttaminen on yllättävän helppoa!

Tutustu esimerkiksi The Glass -ravintolan etäisyyttä mitanneeseen kampanjaan » 

Lue lisää Kauppakeskus Myllyn dynaamisesta mainostoteutuksesta »

 

3. Yhteisöjen hyvinvointia edistävä mainonta

Vastuullisuutta ja yhteisen hyvän edistämistä arvostetaan, ja ulkomainonta onkin tavoittavuutensa ansiosta hyvä keino viestiä tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista kuluttajille. Kun mainostajat kilpailevat katsojan ajasta yhä useampien eri sisältöjen kanssa, mainoksen on kiinnitettävä huomio tehokkaasti. Tässä vastuullisella ja merkityksellisellä mainonnalla on tärkeä rooli. Monet yhteiskunnalliset kampanjat saavuttavat usein erinomaisesti myös ansaittua näkyvyyttä eli niistä uutisoidaan tai puhutaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ne myös kiinnittävät katseen ja jäävät mieleen.

Tutustu esimerkiksi tähän paljon keskustelua herättäneeseen World Visionin kampanjaan »

Lue, kuinka Vallila ihastutti ohikulkijoita empaattisella kampanjallaan »

Inspiroidu Telian vastuullisesta #yhdessä-kampanjasta »


Clear Channelilla on vahva arvopohja, ja olemme erinomainen kumppani vastuullisuutta arvostavalle mainostajalle.
Vastuullisuus määrittää kaikkea toimintaamme sekä yksilöidemme että yrityksen tasolla. Olemme aktiivisesti mukana yhteiskunnan ja asiakkaiden kestävän toiminnan tukemisessa. Clear Channelilla on esimerkiksi tärkeä rooli tulevaisuuden älykaupunkien tukijana: ulkomainonnalla mahdollistetaan esimerkiksi kaupunkipyörät, sähköauton latauspisteet ja Agora-pakettiautomaatit. Ulkomainonta myös tuottaa mainostuloja kunnille. Lisäksi olemme tarjonneet paljon pro bono -näkyvyyttä erilaisille yhteiskunnallisesti tärkeille kampanjoille, kuten tämä yhteistyökampanja naisrauhan puolesta

Lue, kuinka edistämme tulevaisuuden älykaupunkeja »

Lue lisää vastuullisuusteoistamme »

 

 

 

Creating the Future of Media

 

Clear Channelin kansainvälinen missio on luoda median tulevaisuus. Yksi menestyksemme salaisuuksista onkin juuri eteenpäin katsominen, "forward thinking". Meitä yhdistää halu luoda tulevaisuuden ulkomainosratkaisuja: panostamme tutkimukseen ja uusimpiin teknologioihin sekä kehitämme tuoteportfoliotamme vastaamaan alati muuttuviin tarpeisiin. Ulkomainonta on kehittynyt moderniksi ja hienostuneeksi massamediaksi, joka reagoi ja joustaa, kun maailma ympärillämme muuttuu. 
 
Tutustu alta artikkeleihin, joissa käsitellään ajankohtaisia trendejä ja tulevaisuudennäkymiä ulkomainonnan näkökulmasta tutkimustietoon ja asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia
sales@clearchannel.fi