Tutkimus ja trendit

Sinulle, markkinoinnin ammattilainen, joka haluat ymmärtää mikä on tehokkain tapa tavoittaa kohderyhmäsi. Autamme sinua tekemään onnistuneita markkinointipäätöksiä tarjoamalla näkemyksellistä tietoa mainonnan tulevaisuuden suunnista, kuluttajakäyttäytymisestä, toimintaympäristön muutoksista ja ulkomainonnan vaikuttavuudesta.

 

Oletko kiinnostunut juuri sinulle räätälöidystä tutkimusdatasta?

Pystymme muodostamaan yksityiskohtaista ymmärrystä kuluttajista, toimialoista, mainosympäristöistä ja kohderyhmien tavoittamisesta: voimme auttaa sinua räätälöimään kampanjasi niin, että mainonnan vaikuttavuus on huipussaan. Kampanjan suunnittelun ja optimoinnin ohella autamme myös kampanjan tehokkuuden ja vaikuttavuuden todentamisessa.ikoni KARTTA-07-1-1


Kampanjan suunnittelu

Autamme suunnittelemaan tehokkaan kampanjan tutkimusdataan perustuen. Keräämämme tiedon myötä meillä on kokonaisvaltainen käsitys erilaisista toimialoista, markkinaympäristöstä ja kohderyhmistä sekä B2B- että B2C-tasoilla.

Hyödynnämme mm. laajaa Kantar Mind -tietokantaa. Teetämme myös erilaisia tutkimuksia sekä Suomessa että muissa Clear Channelin kansainvälisissä yksiköissä. Olemme tutkineet esimerkiksi kuluttajan ostopolkua, liikkumistrendejä ja dynaamisen mainonnan vaikutuksia mainonnan vaikuttavuuteen.

kohdentaminen


Kampanjan kohdentaminen

Kohderyhmäperusteinen ulkomainonnan suunnittelu on kehittynyt ja tarkentunut merkittävästi viime vuosien aikana. Meillä on monipuolisia valmiita kohderyhmiä ja lisäksi räätälöimme kohderyhmiä tarpeesi mukaan kattavaan dataan perustuen.

Kohdennustyökalumme hyödyntää useita eri tietolähteitä ja maanlaajuisia tilastoaineistoja: mainoslaitteen tarkka sijaintitieto yhdistyy tietoon erilaisten kohdeyleisöjen liikkeistä, kodin ja työpaikan sijainnit sekä niiden väliset reitit huomioiden. Autamme mielellämme valitsemaan parhaat kohdentamisratkaisut kampanjaasi.

Graph paksu@3x


Kampanjamittaukset 

Kampanjamittauksella voidaan joko esitestata luovan idean toimivuutta tai tutkia toteutettua kampanjaa. Kampanjatutkimusten avulla mittaamme muun muassa mainonnan huomioarvoa, aktivointipotentiaalia ja luovan toteutuksen toimivuutta. 

Tarjoamme kolmea erilaista lisäpalvelua: huomioarvotutkimusta, jossa mitataan menneen kampanjan tehoa, esitestausta, jossa voidaan pyytää palautetta tai verrata vaihtoehtoja, sekä Store Digital -kampanjoiden mittauspalvelua, jossa voidaan tarkastella myymälämainoskampanjan todellisia myyntivaikutuksia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ajankohtaista tutkimusdataa

Tälle sivulle olemme keränneet ajankohtaista tutkimusdataa eri lähteistä liittyen mainonnan tavoittavuuteen, vaikuttavuuteen, kontekstuaalisuuteen ja kohdentamiseen. Klikkaa alta kiinnostavaan aiheeseen ja lue lisää.

Ostopolku_uusi-1-2

 

Tavoittava massamedia

Ulkomainontaa kuvataan usein viimeiseksi massamediaksi, eikä syyttä: se tavoittaa 99 % suomalaisista viikon aikana (Kantar Mind, 2022). 

Lue lisää »

Vaikuttava media

Ulkomainonta on vaikuttava, mainetta ja brändiä rakentava mediavalinta. Ulkomainonta lisää mm. brändin harkintaa, luottamusta ja mainetta.

Lue lisää » 

Kontekstuaalinen media

Ulkomainonta on ainutlaatuinen media, sillä se tavoittaa kuluttajat tosielämän kontekstissa. Kontekstuaalisuus lisää tutkitusti mainonnan tehokkuutta. 

Lue lisää » 

Kohdennettava media

Tarjoamme mainostajalle ymmärrystä erilaisista yleisöistä ja ympäristöistä. Tietoa voidaan käyttää kampanjoiden suunnittelun tukena.

Lue lisää »

 

 

 

Ostopolku_2023_Tavoittavuus

Tavoittava massamedia

Ulkomainonta tavoittaa yleisön monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä, kuten kävely- ja autoteiden varsilla, kauppakeskuksissa, päivittäistavarakaupoissa ja erilaisissa matkustusterminaaleissa. Ulkomainonta on massamediaa parhaimmillaan, sillä sen avulla voidaan tavoittaa jopa 99 % suomalaisista (Kantar Mind, 2021).

Ulkomainonnan viikkotavoittavuus:

 • 100 % Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla.
 • 99 % Uudenmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä- ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Keski-Suomen alueilla ja Lapissa.
 • 98 % Etelä-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

  Lue lisää »

Ostopolku_2023_Vaikuttavyys

 

Vaikuttava media

Ulkomainoslaitteiden sijainti tarjoaa luonnostaankin tehokkaan keinon kuluttajien tavoittamiseksi siellä, missä he liikkuvat ja tekevät ostoksia. Tämän vuoksi ulkomainonta mahdollistaa kattavan tavoittavuuden sekä korkean toistotason, mikä auttaa mainostajaa brändin rakentamisessa.

 • Ulkomainonta on yksi vaikuttavimmista mediakanavista brändin harkinnan lisäämisessä: OOH lisää 72 % todennäköisemmin brändin harkintaa. (1
 • Ulkomainonta on huolellisesti säännelty, erittäin julkinen media, joka nähdään luotettavana, neutraalina ja informatiivisena. Se on tutkimuksen mukaan paras media luottamukseen liittyvien positiivisten käsitysten välittämisessä. (2
 • Tutkimuksen (3 mukaan kuuluisat brändit ovat voimakkaita, korkealuokkaisia ja ikonisia. Premium-DOOH, eli mainonta isoilla digipinnoilla, vahvistaa kaikkia näitä tekijöitä toimien erinomaisena keinona rakentaa brändin mainetta. Lue lisää » 

 

Lähteet:
1. Mesh Research Databank 2011-2015
2. Clear Channel & JCDecaux, The Moment for Trust, 2021 
3. COG Research, 2016

 

Ostopolku_2023_kONTEKSTI

 

Kontekstuaalinen media

Yksinkertaisimmillaan mainoksen konteksti rakentuu jo mediavalinnalla – ulkomainonnassa tiedetään aina, missä ympäristössä mainos näkyy, jolloin mainos voidaan suunnitella fyysiseen ympäristöönsä sopivaksi. Kontekstuaalisuutta voidaan parantaa entisestään varioimalla mainosviestiä esimerkiksi ajankohtaan tai tarkkaan sijaintiin sopivaksi. Tutustu eri ulkomainosympäristöihin »
 

 • Dynaaminen ulkomainoskampanja lisäsi tutkimuksessa (1 myyntiä +16 % verrattuna kampanjaan, jossa ei hyödynnetty mitään ulkomainontaa.
 • Paikkasidonnainen mainos lisää vaikuttavuutta* keskimäärin 17 %.
 • Sääsidonnainen mainos lisää vaikuttavuutta* keskimäärin 17 %.
 • Aikasidonnainen mainos lisää vaikuttavuutta* keskimäärin 15 %.
 • Live-sisällön hyödyntäminen lisää vaikuttavuutta* keskimäärin 22 %

Lähteet: The Moments of Truth, Clear Channel UK, JCDecaux UK & Posterscope, 2020 
*vaikuttavuus = brain response

  
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ostopolku_2023_yLEIS%C3%96.jpg

Kohdennettava media

Massamedian maineesta huolimatta ulkomainontaa voi monipuolisesti kohdentaa. Ulkomainonnan tavoittaessa lähes jokaisen suomalaisen voit tavoittaa lukuisia kontakteja myös hyvin tarkkaan rajatussa kohderyhmässä. Panostamme kohderyhmätietoon ja pyrimme ymmärtämään, kuinka erilaiset kohderyhmät käyttäytyvät, ajattelevat ja tuntevat paikoissa, joissa laitteemme sijaitsevat. Näin saamme räätälöityä kampanjastasi entistäkin vaikuttavamman.

 • S-ryhmän kaupat ovat elintarvikkeiden pääasiallisia ostopaikkoja lapsiperheiden keskuudessa, ja 84 % heistä altistuu viikon aikana ulkomainonnalle Prismassa, S-marketissa tai Alepassa. (1
 • 15–24-vuotiaista nuorista 72 % nimeää nautinnon ostopäätökseen vaikuttavaksi tekijäksi, kun aikuiset korostavat enemmän järkisyitä. (2
 • 15–29-vuotiaiden suomalaisten asenteissa korostuu kulutusmyönteisyys, ja esimerkiksi 54 % heistä kokee, että uusien laitteiden ja vempaimien ostaminen on mukavaa. (3
 • Eläkeikää lähestyvät ovat luonteeltaan sosiaalisia ja itsevarmoja. Heidän arvomaailmaansa määrittää konservatiivisuus, ja he kohtaavat ulkomainontaa erityisesti kaupoissa sekä ostoskeskuksissa. (4

  Ole yhteydessä ja räätälöidään brändillesi kohderyhmälähtöinen kampanja »
Lähteet
1. Tietokanta: Kantar Mind, tammi-kesä 2018. Päivittäistavarat. Pääkohderyhmä: Väestö 15-74-vuotiaat, est. 3 801 000. Kohderyhmä: Lapsiperheet, est. 1 389 000.
2. Suomen Yrittäjät (2019) Nuoret ostavat kotimaista – yritysten kannattaa kertoa vastuullisuudestaan
3. Tietokanta: Kantar Mind tammi-kesä 2018. Intramedia, lifestyle, ketjut. Pääkohderyhmä: Väestö 15-74-vuotiaat, est. 3 801 000. Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat, est. 886 000.
4. CCS (Consumer Connection System) 2016.

 

Viimeisimmät artikkelit

 

Ostopolku_uusi-1-1

Haluaisitko kuulla lisää tutkimuksistamme?