Tutkimus ja trendit

Sinulle, markkinoinnin ammattilainen, joka haluat ymmärtää mikä on tehokkain tapa tavoittaa kohderyhmäsi. Autamme sinua tekemään onnistuneita markkinointipäätöksiä tarjoamalla näkemyksellistä tietoa mainonnan tulevaisuuden suunnista, kuluttajakäyttäytymisestä, toimintaympäristön muutoksista ja ulkomainonnan vaikuttavuudesta.

 

Tutkimusdataa koko ostopolun tueksi

Ulkomainosverkostomme kattaa kuluttajan koko ostopolun – ensikohtaamisesta aina ostopäätökseen ja sitoutuneeseen asiakkaaseen asti. Panostamme tutkimukseen ja dataan varmistaaksemme sen, että brändisi näkyy tehokkaimmalla tavalla juuri oikealle yleisölle, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Tutustu ostopolkututkimukseen

 

Ostopolku-02-1

 

 

Public

Ulkomainontaa kuvataan usein viimeiseksi massamediaksi, eikä syyttä: se tavoittaa 99 % suomalaisista viikon aikana (Kantar Mind, 2021). 

Tutustu mainonnan tavoittavuuteen »

Fame

Ulkomainonta on vaikuttava, mainetta ja brändiä rakentava mediavalinta. Ulkomainonta lisää mm. brändin harkintaa, luottamusta ja mainetta.

Tutustu mainonnan vaikuttavuuteen » 

Context

Ulkomainonta on ainutlaatuinen media, sillä se tavoittaa kuluttajat tosielämän kontekstissa. Kontekstuaalisuus, kuten sään tai ympäristön mukaan muuttuva mainos, lisää tutkitusti mainonnan tehokkuutta. 

Tutustu eri mainosympäristöihin ja kontekstuaalisuuteen » 

Target Audience

Tarjoamme mainostajalle ymmärrystä erilaisista yleisöistä ja ympäristöistä. Tätä tietoa voidaan käyttää ulkomainoskampanjoiden suunnittelun tukena.

Tutustu kohderyhmälähtöiseen kampanjasuunnitteluun ja kuluttajaymmärryksen muodostamiseen»

 

Oletko kiinnostunut juuri sinulle räätälöidystä tutkimusdatasta?

Pystymme muodostamaan yksityiskohtaista ymmärrystä kuluttajista, toimialoista, mainosympäristöistä ja kohderyhmien tavoittamisesta: voimme auttaa sinua räätälöimään kampanjasi niin, että mainonnan vaikuttavuus on huipussaan. Kampanjan suunnittelun ja optimoinnin ohella autamme myös kampanjan tehokkuuden ja vaikuttavuuden todentamisessa.

Kampanjan räätälöinti tutkimusdataan perustuen

Voimme auttaa sinua räätälöimään kampanjasi tutkimusdatan avulla. Keräämämme tiedon myötä meillä on kokonaisvaltainen käsitys erilaisista toimialoista, markkinaympäristöstä ja kohderyhmistä sekä B2B- että B2C-tasoilla.

Hyödynnämme Clear Channelilla muun muassa laajaa Kantar Mind -tietokantaa. Teetämme myös erilaisia tutkimuksia sekä Suomessa että muissa Clear Channelin kansainvälisissä yksiköissä. Olemme tutkineet esimerkiksi kuluttajan ostopolkua, liikkumistrendejä ja dynaamisen mainonnan vaikutuksia mainonnan vaikuttavuuteen. 

Parhaiden kohdentamis- ja mediaratkaisujen valitseminen

Mahdollistamme ensimmäisenä ulkomainosyhtiönä ulkomainonnan laajamittaisen kohdentamisen Audience Engine -työkalumme ansiosta. Voimme yhdistää työkalumme avulla useita eri tietolähteitä ja maanlaajuisia tilastoaineistoja. Saamme siten analytiikkaa koko työssäkäyvästä väestöstä, eli noin 2,6 miljoonasta suomalaisesta. 

Analyysissämme jokaisen yksittäisen mainoslaitteen tarkka sijaintitieto yhdistyy tietoon erilaisten kohdeyleisöjen liikkeistä, niin kodin kuin työpaikankin sijainnit sekä niiden väliset reitit huomioiden. Voimme auttaa valitsemaan parhaat kohdentamisratkaisut ja tehokkaimmat mainospinnat juuri sinun kampanjallesi. 

Mainonnan tehokkuuden todentaminen kampanjatutkimuksilla

Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden mainonnan vaikuttavuuden todentamiseen. Kampanjatutkimusten avulla mittaamme muun muassa mainonnan huomioarvoa, aktivointipotentiaalia ja luovan toteutuksen toimivuutta. Kampanjamittaukset toteutetaan joko kyselynä nettipaneeliin tai henkilökohtaisten haastatteluiden avulla.

Kampanjamittauksen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa on tärkeää huomioida kampanjan tavoite ja kohderyhmä, jotta tuloksista saadaan mahdollisimman luotettavia ja relevantteja. Clear Channelin kampanjamittaukset toteutetaan yhteistyössä tutkimustoimisto Norstat Suomen kanssa.

 

Ostopolku-header-04
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Public-03.png

 

 

Mainonnan tavoittavuus

Ulkomainonta tavoittaa yleisön monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä, kuten kävely- ja autoteiden varsilla, kauppakeskuksissa, päivittäistavarakaupoissa ja erilaisissa matkustusterminaaleissa. Ulkomainonta on massamediaa parhaimmillaan, sillä sen  avulla voidaan tavoittaa jopa 99 % suomalaisista (Kantar Mind, 2021).

Ulkomainonnan viikkotavoittavuus:

 • 100 % Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla.

 • 99 % Uudenmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä- ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Keski-Suomen alueilla ja Lapissa.

 • 98 % Etelä-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

  Lue lisää »
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Fame-03.png

 

 

Ulkomainonnan vaikuttavuus

Ulkomainoslaitteiden sijainti tarjoaa luonnostaankin tehokkaan keinon kuluttajien tavoittamiseksi siellä, missä he liikkuvat ja tekevät ostoksia. Tämän vuoksi ulkomainonta mahdollistaa kattavan tavoittavuuden sekä korkean toistotason, mikä auttaa mainostajaa brändin rakentamisessa.

 • Ulkomainonta on yksi vaikuttavimmista mediakanavista brändin harkinnan lisäämisessä: OOH lisää    72 % todennäköisemmin brändin harkintaa (vrt. ei-ulkomainontaa nähneet kuluttajat). (1

 • Ulkomainonta on huolellisesti säännelty, erittäin julkinen media: se nähdään luotettavana, neutraalina ja informatiivisena mediana. Se on tutkimuksen mukaan paras media luottamukseen liittyvien positiivisten käsitysten välittämisessä. (2

 • Tutkimuksen mukaan kuuluisat brändit ovat voimakkaita, korkealuokkaisia ja ikonisia. Premium-DOOH, eli mainonta isoilla digipinnoilla, vahvistaa kaikkia näitä tekijöitä toimien erinomaisena keinona rakentaa brändin mainetta. Lue lisää » 

Lähteet
1. Mesh Research Databank 2011-2015
2. Clear Channel & JCDecaux, The Moment for Trust, 2021 

3. COG Research, 2016

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Context-03.png

Eri mainosympäristöt ja kontekstuaalisuus

Ostopolkututkimuksessa (2018, n=1040) selvitettiin toimeksiannostamme mainonnan kohtaamista erilaisissa mainosympäristöissä, kuten  teiden varsilla kauppakeskuksissa ja itse päivittäistavaramyymälöissä.

 • Autoteiden varrella tavoitat ostosmatkalla olevat suomalaiset: valtaosa ostosmatkoista tehdään autoillen, ja lapsiperheistä jopa 80 % lähtee ostoksille omalla autolla. Tutkimuksen mukaan automatkan aikana myös keskustellaan monipuolisesti tulevista ostoksista.
 • Kauppakeskus on ympäristö, johon mennään viihtymään, inspiroitumaan ja hakemaan elämyksiä. Ostoskäytävillä liikutaan avoimin mielin ja heräteostokset ovatkin yleisiä: 63 % suomalaisista kertoo tekevänsä lopullisen tuotevalinnan vasta kauppakeskuksessa ja kolmasosa on päätynyt ostamaan suunniteltua enemmän. 
 • Päivittäistavarakaupan sisällä mainostaminen auttaa viimeistelemään ostopäätöksen: 86 % suomalaisista kertoo kiinnittäneensä huomiota ruokakaupassa näkyvään mainontaan ja 44 % kertoo ostaneensa jonkin myymälänäytöllä mainostetun tuotteen.
  Lue lisää »


The Moments of Truth -tutkimuksessa (Clear Channel UK, JCDecaux UK & Posterscope, 2020) selvitettiin, kuinka dynaamisuus vahvistaa ulkomainoskampanjan vaikuttavuutta. Tutkimusaineiston keräämisessä hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia menetelmiä: aivojen aktiivisuutta mittaavaa neurotiedettä, silmänliiketutkimusta havainnoimaan mainonnan huomaamista sekä todellista myyntidataa kertomaan mainonnan vaikutuksesta myyntiin. 

 • Dynaamisuus vahvistaa tunnereaktiota 18 %. 
 • Dynaamisuus lisää mainonnan muistamista 17 %.
 • Dynaamisuus lisää myyntiä 16 %.
 • Mainoksen esittäminen relevanttina ajankohtana parantaa vaikuttavuutta 12 %.
 • Relevantin (esim. sijaintiin perustuvan) mainossisällön esittäminen lisää vaikuttavuutta 18 %. 
 • Relevantti mainossisältö yhdistettynä relevanttiin ajankohtaan lisää vaikuttavuutta 32 %.

luvut ovat keskimääräisiä
vaikuttavuus = brain response, emotional intensity, engagement & memory encoding

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Target-03.png

Kohderyhmät ja ostokäyttäytyminen

Pyrimme ymmärtämään, kuinka erilaiset kohderyhmät käyttäytyvät, ajattelevat ja tuntevat paikoissa, joissa laitteemme sijaitsevat. Yksityiskohtainen ymmärrys ympäristön merkityksestä kuluttajan käyttäytymiseen auttaa räätälöimään kampanjasi niin, että mainonnan vaikuttavuus on huipussaan.

Tiesitkö esimerkiksi, että...
 • S-ryhmän kaupat ovat elintarvikkeiden pääasiallisia ostopaikkoja lapsiperheiden keskuudessa ja 84 % heistä altistuu viikon aikana ulkomainonnalle Prismassa, S-marketissa tai Alepassa. (1

 • 15–24-vuotiaista nuorista 72 % nimeää nautinnon ostopäätökseen vaikuttavaksi tekijäksi, kun aikuiset korostavat enemmän järkisyitä. (2

 • 15-29-vuotiaiden suomalaisten asenteissa korostuu kulutusmyönteisyys ja esimerkiksi 54 % heistä kokee, että uusien laitteiden ja vempaimien ostaminen on mukavaa. (3

 • Eläkeikää lähestyvät ovat luonteeltaan sosiaalisia ja itsevarmoja. Heidän arvomaailmaansa määrittää konservatiivisuus ja he kohtaavat ulkomainontaa erityisesti kaupoissa sekä ostoskeskuksissa. (4

Ole yhteydessä ja räätälöidään brändillesi kohderyhmälähtöinen kampanja » 

 

Lähteet
1. Tietokanta: Kantar Mind, tammi-kesä 2018. Päivittäistavarat. Pääkohderyhmä: Väestö 15-74-vuotiaat, est. 3 801 000. Kohderyhmä: Lapsiperheet, est. 1 389 000.
2. Suomen Yrittäjät (2019) Nuoret ostavat kotimaista – yritysten kannattaa kertoa vastuullisuudestaan
3. Tietokanta: Kantar Mind tammi-kesä 2018. Intramedia, lifestyle, ketjut. Pääkohderyhmä: Väestö 15-74-vuotiaat, est. 3 801 000. Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat, est. 886 000.
4. CCS (Consumer Connection System) 2016.

Ajankohtaiset trendit

Seuraamme aktiivisesti myös ajankohtaisia trendejä mainonnassa, ihmisten liikkumisessa ja käyttäytymisessä sekä eri toimialoilla.

 

Haluaisitko kuulla lisää?