10.6.2024 | Digitaalinen mainonta, Uutiset

Ulkomainoskampanjan hiilijalanjälki

Haluamme auttaa asiakkaitamme tunnistamaan ulkomainonnan aiheuttaman hiilijalanjäljen syntyyn vaikuttavat tekijät ja rohkaista mainostajia valitsemaan vähemmän ympäristöä kuormittavia mainonnan ratkaisuja.

 

Raportoimme 6.6.2024 alkaen mainosverkostossamme julkaistavan digitaalisen ulkomainonnan synnyttämät päästöt kampanjakohtaisesti osana kampanjoiden raportointia mainostaja-asiakkaillemme. Tällä hetkellä raportin saa kampanjasta pyydettäessä ​ja pyrimme siirtymään mahdollisimman pian malliin, jossa raportti toimitetaan kampanjan päätyttyä asiakkaalle automaattisesti. 

Kampanjakohtaisessa hiilijalanjäljessä huomioidaan kampanjan toimituksessa syntyvät päästöt sekä osa yrityksen yleisistä päästöistä. 

Kampanjan suorien päästöjen laskennassa on hyödynnetty Global Alliance of Responsible Median (GARM) työstämää kampanjakohtaisten päästöjen metodologiaa, jota eri medioiden (TV, Radio, OOH, cinema) edustajat ovat työstäneet UK:ssa (ei vielä julkaistu). 

Yrityksen päästölaskennassa on hyödynnetty hiilijalanjäljen laskentaan liittyvien standardien ylläpitäjän Greenhouse Gas Protocol tuotekohtaisen hiilijalanjäljen standardia. Digitaalisten kampanjoiden toimituksesta on tehty elinkaarianalyysi, jonka avulla on määritelty olennaiset päästöjä aiheuttavat työvaiheet.


Laskennassa huomioidaan

ikoni ADSHEL ohut-16

Kampanja-ajan
päästöt

Mainoslaitteiden kampanja-aikainen sähkönkulutus

ikoni KAUPUNKI ohut-13

Osuus yrityksen
päästöistä

Esimerkiksi ajoneuvojen päästöt, huoltoon liittyvät päästöt, liikematkustaminen sekä kuljetuksista aiheutuvat päästöt