Miksi ulkomainonta?

 

Ulkomainonta on moderni, digitaalinen ja kohdennettava massamedia.

Ulkomainoslaitteiden sijainti tarjoaa tehokkaan keinon kuluttajien tavoittamiseksi siellä, missä he liikkuvat ja tekevät ostoksia. Tämän vuoksi ulkomainonta mahdollistaa kattavan tavoittavuuden sekä korkean toistotason, mikä auttaa mainostajaa brändin rakentamisessa.

 

lataa hyvää ulkomainontaa -opas

 

Hyödynnä kattavaa digitaalista verkostoamme

Tavoita

yli 170
paikkakuntaa

16/20
Suomen suurimmasta
kaupungista

Vaikuta

44:ssä
kauppakeskuksessa

10:ssä
Suomen suurimmassa*
kauppakeskuksessa 

myynnin mukaan, 2022

Aktivoi

n. 3500

digitaalisen pinnan avulla

Digitaalisuus tuo lisää tehokkuutta

Liikkuva kuva

+ 24 % 
enemmän katsekontakteja

+ 60 % 
pidempi katseluaika

Kinetic: Digital Eye and Face Tracking (2011)

Ajankohtainen

+ 32 % 
parempi sitoutuneisuus

+ 20 % 
enemmän huomiota

Posterscope: Outdoor Consumer Survey (2013)

Paikkasidonnainen

+ 53 % 
parempi viestin ymmärrys

+ 18 % 
parempi huomioarvo

Clear Channel Australia: The Context Effect (2016)

 

Ikea_Marimekko_Isoomena_SW_2023_2 (1)

Digitaalinen ulkomainonta

Digitaalinen ulkomainonta tarkoittaa nimensä mukaisesti digitaalisia ulkomainospintoja, joilla on rajattomat mahdollisuudet toteuttaa näyttäviä ulkomainoskampanjoita. Digitaalisesta ulkomainonnasta käytetään myös termiä DOOH. 

Suomessa diginäytöt kattavat jo kuluttajan koko ostopolun kaupunkien katujen ja valtateiden varsilta kauppakeskuksiin ja päivittäistavarakauppoihin. Digitaalista ulkomainontaa voi hyödyntää myös erilaisissa matkustusympäristöissä, kuten lento- ja rautatieasemilla sekä satamissa. 

Digitaalinen ulkomainonta sopii täydellisesti tilanteisiin, joissa mainokseen halutaan tuoda uusi ulottuvuus liikkuvan kuvan kautta. Liikkuvan kuvan onkin todettu antavan mainoskampanjoille huomattavasti parempia tuloksia. Digitaalisilla ulkomainospinnoilla on myöskin paljon etuja verrattuna verkossa tapahtuvaan mainontaan. Ulkomainonnan avulla voi esimerkiksi rakentaa näyttäviä ja mieleenpainuvia kampanjoita, jolla liittää ohikulkijan osaksi tarinaa ja herättää huomiota. Oikea viesti, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, on aina tehokas. 

Digitaalinen ulkomainonta tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia. Sen avulla on mahdollista tehdä esimerkiksi vuorovaikutteisia sekä aktivoivia toteutuksia. Digitaalisuus mahdollistaa myöskin dynaamisen ulkomainoskampanjan. Dynaamisella kampanjalla tarkoitetaan mainosta, joka muuttuu reaaliaikaisesti jonkin etukäteen valitun tekijän mukaan. Tekijöitä voi olla esimerkiksi ajankohta, etäisyys tai sijainti. Mainos voi myös muuttua sään tai jonkin lopputuloksen perusteella. Maailmalla ja Suomessa onkin nähty jo mainoksia, jotka ovat päivittyneet urheiluottelun tai liikenneruuhkien mukaan. 

 

Lue lisää dynaamisen kampanjan toteutuksesta »

Lue lisää digitaalisesta ulkomainonnasta » 

 

 

Loréal Finland Adshel Helsinki

Staattinen eli klassinen ulkomainonta

Staattisella eli perinteisellä ulkomainonnalla tarkoitetaan kaikkia eri kokoisia julistepintoja. Perinteisestä ulkomainonnasta käytetään termiä OOH, eli out-of-home advertising. Staattinen ulkomainonta on erinomainen keino saada mainokselle hyvä tavoittavuus sekä toisto.

Perinteisellä ulkomainonnalla on pitkä historia ja se on aina kuulunut katukuvaan, ihmisten keskuuteen. Ensimmäiset staattiset ulkomainonnan muodot rantautuivat Suomeen 1880-luvulla, jolloin ensimmäiset julistetilat vuokrattiin Helsingin päärautatieasemalla. Nykyään staattista ulkomainontaa ovat esimerkiksi kaupunkiympäristössä taustavalaistussa Adshel-pinnoissa, mainospilareissa, pylvästauluissa, bussipysäkeillä ja liikenneympäristössä vilkkaiden maanteiden varsille sijoittuvissa jättitauluissa. 

Klassinen eli staattinen ulkomainonta voi olla erinomainen valinta monelle mainostajalle. Staattisen ulkomainoksen voi toteuttaa helposti, eikä sen tekeminen vaadi syvällistä teknistä osaamista. Pelkästään houkuttelevalla tuotekuvalla ja mieleenpainuvalla sloganilla voidaan herättää asiakkaan ostokiinnostus, mikäli viestiä toistetaan tarpeeksi. 

Staattinen ulkomainonta on erinomainen keino esimerkiksi pienyrittäjälle, kun ulkomainonnan tehoa halutaan testata ensimmäisen kerran. Se sopii myös hyvin tunnetummille yrityksille ja kaurapohjaisia elintarvikkeita valmistava Oatly onkin tästä loistava esimerkki. Varmasti lähes jokainen suomalainen tunnistaa Oatlyn ulkomainokset jo kaukaa ja ne toimivatkin erinomaisesti juuri staattisten julisteiden muodossa. 

Sekä klassisella että digitaalisella mainonnalla on omat vahvuutensa, joten niiden hyödyntäminen yhdessä on tehokkain tapa näkyä kuluttajan koko ostopolun varrella.  

 

 

Ulkomainonnan suunnittelu

Ulkomainonta tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia eri mainosympäristöissä ja mainosratkaisuissa. Se sopii niin brändin rakentamiseen kuin taktiseenkin mainontaan ja lanseerauksiin.

 

1. Brändin rakentaminen ja tunnettuuden kasvattaminen

Brändi on asiakkaiden ja sidosryhmien mielikuva yrityksestä. Onnistunut brändi ohjaa kuluttajien valintoja ja vaikuttaa siihen millaisena koemme yrityksen tuotteet ja palvelut. Brändimielikuva muodostuu alitajuisesti ja siihen vaikuttaa kaikki yrityksen tekemät toimenpiteet.

Ulkomainonnalla on tutkitusti vaikutusta brändimielikuvan rakentumisessa ja vahvistamisessa. Ulkomainonta lisää  72 % todennäköisemmin brändin harkintaa (vrt. ei-ulkomainontaa nähneet kuluttajat). (1

Vahva brändi puhuttelee ja sitouttaa. Se on myös yksi parhaista keinoista selvitä taantumassa ja perustella korkeampaa hintaa, sillä tunne ohjaa valtaosaa ostopäätöksistä.  

Tutkimuksen mukaan suurilla digitaalisilla ulkomainospinnoilla näkyminen rakentaa tehokkaasti mielikuvia voimakkaasta, korkealuokkaisesta ja ikonisesta brändistä. (2 Ulkomainonta on myös paras media luottamukseen liittyvien positiivisten käsitysten välittämisessä. (3


Lue, miten digitaalinen ulkomainonta tukee brändin rakennusta »


2. Taktinen ulkomainonta

Taktinen mainonta  toimii erittäin hyvin silloin, kun haluat kasvattaa myyntiä, ohjata kuluttajia verkkokauppaan tai kivijalkamyymälään ja saada aikaan ostopäätöksiä.

Ulkomainonta on luonnostaankin erinomainen keino tehdä taktista mainontaa, sillä se tavoittaa mm. kauppakeskuksissa ja myymälöiden sisällä – paikoissa, joissa tehdään ostopäätöksiä ja haetaan inspiraatiota ostoksille.  

Myös tutkimus todentaa taktisen ulkomainonnan hyödyt: 7/10 kertoo vierailleensa ostopaikassa matkalla kohdatun mainonnan perusteella. (4


Lue, miten varmistat näkyvyytesi siellä missä ostopäätöksiä tehdään »3. Lanseerauskampanjat

Ulkomainonnan hyödyt lanseerauskampanjoissa puhuvat puolestaan. Ulkomainonta tekee brändin ja tuotteen näkyväksi ja sen vuoksi se toimii erinomaisesti näyttävissä lanseerauskampanjoissa ja tunnettuuden vahvistamisessa sekä muutosten viestinnässä. Ulkomainonta myös muistuttaa kuluttajia tuotteista ja brändeistä. 

Koska ulkomainonta on massamedia, on sen tavoittavuus omaa luokkaansa. Kaupunkien vilkkaimmilla paikoilla sijaitsevat mainostaulumme tavoittavat hetkessä suuret yleisömäärät. Lisäksi ulkomainonnassa viesti kohdataan useamman kerran kampanjan aikana.

Lue, miten lanseerata näyttävästi ulkomainonnan avulla »

 

Suunnittelun tueksi:

Ulkomainonnan vahvuutena on suuren tavoittavuuden lisäksi toiston määrä, sillä sen avulla tavoitetaan kuluttajat kodin ulkopuolella tasaisesti koko päivän ajan - ilman että muu mediahäly veisi huomiota muualle. Ulkomainonta on esillä siellä missä ihmiset luontaisestikin liikkuvat, joten se kohdataan usein positiivisessa mielentilassa ja koetaan kaupunkikuvaan olennaisesti kuuluvaksi elementiksi. Se on ohittamaton media, joka kasvattaa brändisi tunnettuutta, tekee vaikutuksen sekä saa aikaan harkintaa ja ostopäätöksiä. 


Ulkomainonnan suunnittelussa kaikki alkaa kohderyhmän ja budjetin määrittelystä. On hyvä miettiä, haluaako paikallista vai valtakunnallista näkyvyyttä. Entä mitkä ovat kampanjan tavoitteet ja ajankohta?


Ulkomainonnan hinta määräytyy kampanjan keston, toteutustavan ja -paikan mukaan. Ulkomainonnan hintaan vaikuttaa kampanjan toistot, peitto ja kontaktimäärä. Ulkomainontaa on mahdollista tehdä niin pienellä kuin suurellakin markkinointibudjetilla. Tärkeää on aluksi miettiä kampanjan tavoitteet ja sitä kautta lähteä rakentamaan parasta ulkomainonnan toteutustapaa. 

Asiantuntijamme auttavat kampanjan suunnittelussa ja antavat tarjouksen markkinointibudjetin huomioiden. On sitten tavoitteena kaupalliset tavoitteet, jolloin taktinen mainonta on tehokas ratkaisu, brändin rakentaminen tai tunnettuuden kasvu tai ulkomainonnan yhdistäminen muuhun media mixiin, löytyy ratkaisuistamme varmasti sopiva tuote kampanjatoteutukselle ja markkinointibudjetille. Mainosratkaisumme sijaitsevat siellä missä kuluttajat liikkuvat. 

Lue lisää ulkomainonnan suunnittelusta

 

Lähteet:
1. Mesh Research Databank 2011-2015
2.  COG Research, 2016
3. Clear Channel & JCDecaux, The Moment for Trust, 2021 
4. Consumer Compass, Ostopolkututkimus (2018) n=1040

Tutustu caseihin

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Clear_Channel_Bolt.Works_artikkelikuva.jpg

1. Brändin rakentaminen

Bolt.Worksin näyttävät kampanjat keräsivät huomiota niin kuluttajien kuin yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Huomioarvotutkimuksen mukaan 48 % kaikista kyselyyn vastanneista koki Bolt.Worksin mainonnan lisänneen kiinnostusta yrityksen palveluita kohtaan ja yli puolet kertoi mainonnan kasvattaneen mielenkiintoa yritystä kohtaan.

Lue lisää »

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Kotipizza_case_uutiskirje-1.png

2. Taktinen ulkomainonta

Kotipizza on toteuttanut herkullisen Jättitaulu-kampanjan jo useana kesänä peräkkäin. Kampanjan erinomaiset tulokset olivat taas kiistattomia! Maanteiden jättitaulut tavoittivat koko liikkeellä olevan Suomen kansan houkuttelevasti. Hyvin toteutettu kampanjakokonaisuus tuplasi mainostettavan tuotteen myynnin.

Lue lisää » 

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Mall%20of%20Tripla-1.jpg

3. Lanseeraus

Mall of Tripla lanseerattiin näyttävästi ulkomainosverkostossamme. Kampanjaan valikoitui kattava kirjo erilaisia mainospintoja – ohjaavia jättitauluja, rautatieasemia ympäristöineen sekä isoja digitaalisia pintoja. Brändi-ilme tuotiin houkuttelevasti ja tehokkaasti ihmisten tietoisuuteen.

Lue lisää »

 

 

 

Ulkomainonnan ratkaisut

Ulkomainonnan onnistumisessa tärkeää on oikean kohderyhmän tavoittaminen ja oikean kontekstin luominen. Ulkomainonnan ratkaisuista puhuttaessa on kyse erilaisista mediaympäristöistä, joiden vahvuuksia mainostaja voi hyödyntää omien tavoitteidensa mukaisiksi.

Tavoittavuus, korkea huomioarvo, toisto ja kohdennettavuus valjastetaan mainostajan käyttöön ulkomainonnan mediaympäristöjä hyödyntäen. Tarjoamme ulkomainosratkaisuja eri mainosympäristöissä, joita ovat lentoasema, kaupunkiympäristö, liikenneympäristö, isot digit, ostosympäristö, paikallisratkaisut, promootiot ja store myymälämedia.

Ulkomainonnan avulla voi rakentaa toistoa ja kohdentaa kampanjansa oikealle kohderyhmälle, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Ulkomainosratkaisuimme ovat siellä missä kuluttajat liikkuvat.

Tarkastele, miten tuot brändisi lähelle ostopäätöstä ja kuljet asiakkaan ostopolulla ulkomainonnan keinoin. Olemme koonnet oppaan avuksesi, jossa kerromme miten voit tavoittaa kuluttajat heidän ostopolkunsa varrella.

Lataa ostopolkuoppaamme ja inspiroidu »

Tutustu ratkaisuihin

Lentoasema on uniikki ja ainutlaatuinen mainosympäristö, joka tarjoaa brändeille parhaan tarttumapinnan kansainvälisyyteen, ostovoimaiseen yleisöön ja aktiivisiin kuluttajiin. Lue, miten Fortum on hyödyntänyt lentoaseman mainosympäristöä brändin rakennuksessa »

Kaupunkien vilkkaimilla paikoilla sijaitsevat mainostaulumme tavoittavat hetkessä suuret yleisömäärät. Kurkkaa, miten Fox järjesti vaikuttavan ulkomainoskampanjan Helsingissä »

Suuret mainostaulut tienvarsilla tavoittavat ja saavat aikaan suuren huomioarvon kampanjallesi. Kotipizza hyödyntää kampanjoissaan monipuolisesti liikenneympäristön ratkaisujamme »

Suurimmat digitaaliset mainospinnat parhailla paikoilla tarjoavat ainutlaatuisen estradin brändimainonnalle. Lue lisää isojen digien mahdollisuuksista »

Ulkomainosratkaisut ostosympäristöissä mahdollistavat tehokkaan näkyvyyden kuluttajan ostopolun tärkeimmällä hetkellä. Lue, miten Vallilla hyödynsi kauppakeskusmainonnan voimaa ja ilahdutti kauppakeskuskävijöitä onnistuneesti »

Alueellisilla ulkomainosratkaisuilla tavoitat uudet ja nykyiset asiakkaasi lähellä yritystäsi ja ohjaat heidät tehokkaasti suoraan luoksesi. Lue, kuinka Foodora hyödynsi hyperlokaaleja mainosviestejä Tampereella »

Paikallisilla ratkaisuilla kasvatat myyntiä nopeasti ja tehokkaasti. Tutustu paikallisiin ratkaisuihin »

Promootio on kustannustehokas, kuluttajia aktivoiva ja myyntiä lisäävä tapa mainostaa. Tutustu promootioihin »

Erikoismainospaikat ovat suuria ja näyttäviä pintoja, joiden avulla brändit voivat erottua edukseen. Tutustu erikoismainospaikkoihin »

Ainutlaatuinen päivittäistavarakaupan verkosto mahdollistaa puhuttelun myymälän sisällä, missä ostopäätökset tehdään. Haluaisitko oppia lisää myymälämedian hyödyistä ja mahdollisuuksista? Lataa Store digital -oppaamme » 

Tutustu tuoteratkaisuihimme »

 

Näyttävä ulkomainonta tavoittaa suuren yleisön

Lataa Hyvää ulkomainontaa -oppaamme ja opi lisää ulkomainonnasta vinkkiemme avulla.
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Hyv%C3%A4%C3%A4%20ulkomainontaa%20-opas_kansi-1.jpg

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia
sales@clearchannel.fi