MIKSI ULKOMAINONTA?

LOréal Finland_DD_2

Hyvää ulkomainontaa opas - tämä opas johdattaa sinut ulkomainonnan mahdollisuuksiin

Kokosimme avuksesi oppaan, jossa on koostettu ulkomainonnan suunnittelijan tärkeimmät tärpit ja opastamme myös, miten syntyy hyvä ulkomainos.
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Hyv%C3%A4%C3%A4%20ulkomainontaa%20-opas_kansi-1.jpg
Ulkomainonta on massamedia, joka sopii sekä brändimainostamiseen että taktisempiin kampanjoihin. Mainoslaitteiden sijainti tarjoaa luonnostaankin tehokkaan keinon kuluttajien tavoittamiseksi siellä, missä he liikkuvat ja tekevät ostoksia. Tämän vuoksi ulkomainonta mahdollistaa kattavan tavoittavuuden sekä korkean toistotason, mikä auttaa mainostajaa brändin rakentamisessa.

Ulkomainonta on kodin ulkopuolista mainontaa eli periaatteessa kaikki mainonta, jota ihminen kohtaa liikkuessaan kodin ulkopuolella. Käytännössä ulkomainonta tarkoittaa staattisia tai digitaalisia mainospintoja esimerkiksi kaupunkiympäristössä, teiden varsilla, ostoskeskuksissa ja kauppojen sisällä sekä lentoasemalla. Puhutaan mainosympäristöistä, kuten kauppakeskusmedia tai liikennemedia.

Perinteisten staattisten mainospintojen rinnalle on syntynyt kasvava digitaalinen mainosmuoto, jonka mahdollisuudet ovat rajattomat, ja se onkin siivittänyt ulkomainonnan ennennäkemättömään kasvuun. Perinteisestä ulkomainonnasta käytetään myös termiä OOH, eli out-of-home advertising ja digitaalisesta ulkomainonnasta käytetään termiä DOOH, eli digital outof-home advertising.

Tässä artikkelissa avaamme syitä miksi käyttää ulkomainontaa, mitä ulkomainonta on ja mitä mahdollisuuksia ulkomainonta tarjoaa niin brändin rakennukselle, kaupallisille tavoitteille kuin tunnettuuden kasvuun. Alla olevilla linkeillä pääsee siirtymään suoraan artikkelin eri osioihin.


 

Mitä on digitaalinen ulkomainonta?

Digitaalinen ulkomainonta tarkoittaa nimensä mukaisesti digitaalisia ulkomainospintoja, joilla on rajattomat mahdollisuudet toteuttaa näyttäviä ulkomainoskampanjoita. Digitaalisesta ulkomainonnasta käytetään myös termiä DOOH.

Digitaalisilla ulkomainospinnoilla on paljon etuja verrattuna verkossa tapahtuvaan mainontaan, esimerkiksi ulkomainonnan avulla voi rakentaa näyttäviä ja mieleenpainuvia kampanjoita, jolla liittää ohikulkijan osaksi tarinaa ja herättää huomiota. Oikea viesti, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, on aina tehokas.

Lue lisää digitaalisen ulkomainonnan mahdollisuuksista »

Listasimme kolme asiaa, jotka voit saavuttaa digitaalisella ulkomainonnalla » 

Mitä on staattinen eli klassinen ulkomainonta?

Staattisella eli perinteisellä ulkomainonnalla tarkoitetaan kaikkia eri kokoisia julistepintoja. Perinteisestä ulkomainonnasta käytetään termiä OOH, eli out-of-home advertising.

Perinteisellä ulkomainonnalla on pitkä historia ja se on aina kuulunut katukuvaan, ihmisten keskuuteen. Ensimmäiset staattiset ulkomainonnan muodot rantautuivat Suomeen 1880-luvulla, jolloin ensimmäiset julistetilat vuokrattiin Helsingin päärautatieasemalla. Nykyään staattista ulkomainontaa ovat esimerkiksi kaupunkiympäristössä taustavalaistuissa Adshel-pinnoissa, mainospilareissa, pylvästauluissa, bussipysäkeillä ja liikenneympäristössä vilkkaiden maanteiden varsille sijoittuvissa jättitauluissa. 

Lue, miksi ulkomainonta toimii »

Tutustu kaupunkiympäristöön sijoittuvaan mainontaan »

Miksi käyttää ulkomainontaa?

Ulkomainontaa on kaikkialla. Ulkomainonta on massamedia, jota voi kohdentaa hyvinkin tarkkaan. Listasimme viisi syytä miksi käyttää ulkomainontaa.


1. Ulkomainonta on tehokkaasti tavoittava media. Saat huomioarvon nopeasti ylös niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Ulkomainonnan rooli ”viimeisenä” massamediana on vahva, sillä kaupungistuminen ja ulkona vietetyn ajan lisääntymisen myötä se tavoittaa koko ajan enemmän kuluttajia.

2. Ulkomainonta on moderni massamedia.  Ulkomainonnan vahvuutena on suuren tavoittavuuden lisäksi toiston määrä, sillä mainosviestit seuraavat eri-ikäisiä ihmisiä tasaisesti koko päivän ajan siellä missä he luontaisestikin liikkuvat ja viihtyvät. Ulkomainonta tavoittaakin parhaimmillaan viikon aikana jopa 99 % suomalaisista, mihin eivät muut mediat pysty (Kantar, 2022). Suurten yleisöjen tavoittamisen lisäksi ulkomainontaa voidaan yhä paremmin myös kohdentaa ja yksilöidä. Digitalisaation ja datan hyödyntämisen myötä ulkomainonnan tarjoamat mahdollisuudet ovatkin muuttuneet lähes rajattomiksi.

3. Ulkomainonta rakentaa mainetta ja tunnettuutta. Ulkomainonta tarjoaa brändeille ainutlaatuisen ympäristön näkyä ihmisten keskellä heidän arkiympäristössään. Vaikuttavat ulkomainospinnat yhdistettynä brändin ilmeen mukaiseen visuaaliseen toteutukseen tekee brändistä tutkitusti puhuttelevampia, voimakkaampia ja ikonisempia. Katso miten rakentaa vaikuttava brändielämys isoilla digitaalisilla mainospinnoilla »

4. Ulkomainonta aktivoi ja ohjaa ostamaan. 88 % suomalaisista on kiinnittänyt ulkomainontaan huomiota ostosmatkan aikana ja seitsemän kymmenestä kertoo kiinnostuneensa mainostetusta tuotteesta tai palvelusta matkalla nähdyn mainoksen perusteella. 68 % suomalaisista kertoo vierailleensa ostospaikassa matkalla kohdatun mainonnan perusteella, 42 % kauppakeskuskävijöistä kertoo ostaneensa jonkin kauppakeskuksen mainosnäytöllä näkemänsä tuotteen ja 44 % kertoo ostaneensa jonkin päivittäistavarakaupan mainosnäytöllä mainostetun tuotteen. Lue tarkemmin mainonnan vaikuttavuudesta ostohetkellä » 

5. Ulkomainonta huomioi ympäristön. Ulkomainonta kohdataan juuri oikealla hetkellä, oikeassa kontekstissa, mikä tekee siitä hyvin vaikuttavan median. Valtavat määrät ulkomainospaikkoja sijaitsee kauppakeskuksissa, isoissa ruokakaupoissa, pienemmissä myymälöissä, laivasatamissa sekä lentokentillä. Digitaalisuus mahdollistaa lisäksi dynaamiset ulkomainoskampanjat, joissa mainossisältöä voidaan verkkomedioiden tapaan päivittää tilanteeseen sopivaksi lähes reaaliajassa. Täten mainos on aina ajankohtainen ja vastaanottajalleen relevantti. Kauppakeskus Mylly hyödynsi ystävänpäivää hauskalla ja erottuvalla tavalla dynaamisessa ulkomainoskampanjassaan.

restel-mexican-food-sd-ratkaisut-2560x1440-c-default-1

Ulkomainonnan mahdollisuudet ja keinot

Ulkomainonta tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia eri mainosympäristöissä ja mainosratkaisuissa.

1. Brändin rakentaminen ja tunnettuuden kasvattaminen

Brändi ei ole vain yritysilme ja logo, se on paljon enemmän. Brändi on asiakkaiden ja sidosryhmien mielikuva yrityksestä. Onnistunut brändi ohjaa kuluttajien valintoja ja vaikuttaa siihen millaisena koemme yrityksen tuotteet ja palvelut. Brändimielikuva muodostuu alitajuisesti ja siihen vaikuttaa kaikki yrityksen tekemät toimenpiteet.

Ulkomainonnalla on tutkitusti vaikutusta brändimielikuvan rakentumisessa ja lisää tunnettuutta yrityksen asiakkaiden keskuudessa. Vahva brändi puhuttelee ja sitouttaa. Ulkomainonnan avulla tuot brändisi ihmisten keskuuteen, juuri sinne missä he liikkuvat. Ulkomainonnalla saat huomioarvon nopeasti ylös. Tunnettua merkkiä on helpompi ostaa. Kun asiakas tietää yrityksesi imagon ja arvot, on hänen helpompi ymmärtää niitä ja jopa samaistua niihin. On aina helpompi ostaa sellaista, josta on joku mielikuva ja parhaassa tapauksessa positiivinen sellainen.

Brändimainonnassa erottuminen kilpailijoista on tärkeää. Ulkomainonta mahdollistaa brändi-ilmeen mukaisen viestinnän. Brändityön tavoitteena on tunnettuuden lisääminen omalla toimialalla ja valituissa kohderyhmissä. Kenen brändi erottuu ja on ajankohtainen, muistetaan.

Tutkimuksen mukaan suurilla digitaalisilla ulkomainospinnoilla näkyvien brändien arvioitiin olevan luovempia, puhuttelevampia, näkyvämpiä, korkealuokkaisempia, voimakkaampia ja ikonisempia kuin missään muissa medioissa esitettyinä. Tulos oli samansuuntainen kaikissa tutkituissa tuotekategorioissa.

Lue, miten digitaalinen ulkomainonta tukee brändin rakennusta »


2. Taktinen ulkomainonta

Ulkomainonta toimii erittäin hyvin silloin, kun haluat kasvattaa myyntiä, ohjata kuluttajia verkkokauppaan tai kivijalkamyymälään ja saada aikaan ostopäätöksiä. Taktinen ulkomainonta auttaa sinua aktivoimaan kuluttajia kauppakeskuksissa, myymälöiden sisällä, vilkkaiden maanteiden varsilla sekä suurimpien kaupunkien keskustoissa.

Lue, miten varmistat näkyvyytesi siellä missä ostopäätöksiä tehdään »


3. Lanseeraus

Ulkomainonnan hyödyt lanseerauskampanjoissa puhuvat puolestaan. Ulkomainonta tekee brändin ja tuotteen näkyväksi ja sen vuoksi se toimii erinomaisesti näyttävissä lanseerauskampanjoissa ja tunnettuuden vahvistamisessa, sekä muutosten viestinnässä. Ulkomainonta myös muistuttaa kuluttajia tuotteista ja brändeistä. Ulkomainonnassa lanseerauskampanjat ovat myös räätälöitävissä tarpeen mukaan.

Koska ulkomainonta on massamedia, on sen tavoittavuus omaa luokkaansa. Kaupunkien vilkkaimmilla paikoilla sijaitsevat mainostaulumme tavoittavat hetkessä suuret yleisömäärät. Lisäksi ulkomainonnassa viesti kohdataan useamman kerran kampanjan aikana.

Lue, miten lanseerata näyttävästi ulkomainonnan avulla »

 

Tutustu caseihin

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Clear_Channel_Bolt.Works_artikkelikuva.jpg

1. Brändin rakentaminen

Bolt.Worksin näyttävät kampanjat keräsivät huomiota niin kuluttajien kuin yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Huomioarvotutkimuksen mukaan 48 % kaikista kyselyyn vastanneista koki Bolt.Worksin mainonnan lisänneen kiinnostusta yrityksen palveluita kohtaan ja yli puolet kertoi mainonnan kasvattaneen mielenkiintoa yritystä kohtaan.

Lue lisää »

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Kotipizza_case_uutiskirje-1.png

2. Taktinen ulkomainonta

Kotipizza on toteuttanut herkullisen Jättitaulu-kampanjan jo useana kesänä peräkkäin. Kampanjan erinomaiset tulokset olivat taas kiistattomia! Maanteiden jättitaulut tavoittivat koko liikkeellä olevan Suomen kansan houkuttelevasti. Hyvin toteutettu kampanjakokonaisuus tuplasi mainostettavan tuotteen myynnin.

Lue lisää » 

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Mall%20of%20Tripla-1.jpg

3. Lanseeraus

Mall of Tripla lanseerattiin näyttävästi ulkomainosverkostossamme. Kampanjaan valikoitui kattava kirjo erilaisia mainospintoja – ohjaavia jättitauluja, rautatieasemia ympäristöineen sekä isoja digitaalisia pintoja. Brändi-ilme tuotiin houkuttelevasti ja tehokkaasti ihmisten tietoisuuteen.

Lue lisää »

 

 

Heartbeats

Ulkomainonnan suunnittelu

Ulkomainonnan suunnittelussa kaikki alkaa kohderyhmän ja budjetin määrittelystä. On hyvä miettiä, haluaako paikallista vai valtakunnallista näkyvyyttä. Entä mitkä ovat kampanjan tavoitteet ja ajankohta?

Ulkomainonnan vahvuutena on suuren tavoittavuuden lisäksi toiston määrä, sillä sen avulla tavoitetaan kuluttajat kodin ulkopuolella tasaisesti koko päivän ajan - ilman että muu mediahäly veisi huomiota muualle. Ulkomainonta on esillä siellä missä ihmiset luontaisestikin liikkuvat, joten se kohdataan usein positiivisessa mielentilassa ja koetaan kaupunkikuvaan olennaisesti kuuluvaksi elementiksi. Se on ohittamaton media, joka kasvattaa brändisi tunnettuutta, tekee vaikutuksen sekä saa aikaan harkintaa ja ostopäätöksiä. 

Ulkomainonnan hinta määräytyy kampanjan keston, toteutustavan ja -paikan mukaan. Ulkomainonnan hintaan vaikuttaa kampanjan toistot, peitto ja kontaktimäärä. Ulkomainontaa on mahdollista tehdä niin pienellä kuin suurellakin markkinointibudjetilla. Tärkeää on aluksi miettiä kampanjan tavoitteet ja sitä kautta lähteä rakentamaan parasta ulkomainonnan toteutustapaa. 

Asiantuntijamme auttavat kampanjan suunnittelussa ja antavat tarjouksen markkinointibudjetin huomioiden. On sitten tavoitteena kaupalliset tavoitteet, jolloin taktinen mainonta on tehokas ratkaisu, brändin rakentaminen tai tunnettuuden kasvu tai ulkomainonnan yhdistäminen muuhun media mixiin, löytyy ratkaisuistamme varmasti sopiva tuote kampanjatoteutukselle ja markkinointibudjetille. Mainosratkaisumme sijaitsevat siellä missä kuluttajat liikkuvat. 

Ulkomainonnan kohdentaminen

Avoimen datan ja teknologisen kyvykkyyden ansiosta analytiikkaa ja kohdennettavuutta voidaan hyödyntää myös massamedian kaltaisen ulkomainonnan kampanjasuunnittelussa. Suomi on edelläkävijä avoimen datan tarjoajana ja nyt myös ulkomainonnan suunnittelussa voidaan tekoälyn avulla hyödyntää dataa ja analytiikkaa. Kohderyhmäajattelu tekee mainonnasta relevantimpaa ja siten myös tehokkaampaa. Kampanjoiden suunnittelun älykkyyden lisääntyessä digitaaliset mainospinnat mahdollistavat entistäkin todennettavammat, joustavammat, kohdennettavammat ja puhuttelevammat kampanjatoteutukset. Lisätietoa älykkäämmästä ulkomainonnan suunnittelusta:

 

Ulkomainonnan mittaaminen

Ulkomainonta tavoittaa käytännössä kaikki suomalaiset. Ulkomainoskampanjalla saat viestillesi uskomattoman toiston, eikä sitä voida ohittaa. Se seuraa eri ikäisiä kuluttajia päivän aikana, ajasta ja paikasta riippumatta. Ulkomainontaa mitataan eri tunnuslukujen kautta. Tunnuslukuja ovat flow eli liikennemäärä, OTC eli opportunity to contact ja muun muassa näyttökertamäärä. Mediasanastomme auttaa hahmottamaan ulkomainonnassa käytettyjä termejä ja miten ulkomainonnan tehokuutta mitataan. 

Ulkomainonnan kampanjoissa on mahdollista tehdä huomioarvotutkimus. Huomioarvotutkimuksella mitataan yksittäisen kampanjan tehoa, huomaamista ja kampanjan luovaa toteutusta. Tarjoamme asiakkaillemme lisäpalveluna mahdollisuuden huomioarvotutkimukseen, jolla pystyy mitata kampanjan onnistumista ja huomioarvotutkimus toimiikin hyvin myös asiakkaan seuraavan kampanjan kehittämisen tukena. Huomioarvomittaus voidaan toteuttaa joko nettipaneelina tai paikan päällä kyselynä​. Huomioarvotutkimuksessa keräämme vastaukset juuri halutulta kohderyhmältä. On erittäin tärkeää, että huomioarvotutkimuksessa huomioidaan kampanjan tavoite ja tavoiteltu kohderyhmä. Clear Channelilla huomioarvotutkimuksen toteuttaa Clear Channelin yhteistyökumppani, tutkimustoimisto Consumer Compass​.

Lue, kuinka Estrellan kampanja onnistui huomioarvotutkimuksen näkökulmasta »

 

Estrella huomioarvotutkimus

 

The Grand Central ulkomainosratkaisu

Ulkomainonnan ratkaisut

Ulkomainonnan onnistumisessa tärkeää on oikean kohderyhmän tavoittaminen ja oikean kontekstin luominen. Ulkomainonnan ratkaisuista puhuttaessa on kyse erilaisista mediaympäristöistä, joiden vahvuuksia mainostaja voi hyödyntää omien tavoitteidensa mukaisiksi.

Tavoittavuus, korkea huomioarvo, toisto ja kohdennettavuus valjastetaan mainostajan käyttöön ulkomainonnan mediaympäristöjä hyödyntäen. Tarjoamme ulkomainosratkaisuja eri mainosympäristöissä, joita ovat lentoasema, kaupunkiympäristö, liikenneympäristö, isot digit, ostosympäristö, paikallisratkaisut, promootiot ja store myymälämedia.

Ulkomainonnan avulla voi rakentaa toistoa ja kohdentaa kampanjansa oikealle kohderyhmälle, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Ulkomainosratkaisuimme ovat siellä missä kuluttajat liikkuvat.

Tarkastele, miten tuot brändisi lähelle ostopäätöstä ja kuljet asiakkaan ostopolulla ulkomainonnan keinoin. Olemme koonnet oppaan avuksesi, jossa kerromme miten voit tavoittaa kuluttajat heidän ostopolkunsa varrella.

Lataa ostopolkuoppaamme ja inspiroidu »

Tutustu ratkaisuihin

Lentoasema on uniikki ja ainutlaatuinen mainosympäristö, joka tarjoaa brändeille parhaan tarttumapinnan kansainvälisyyteen, ostovoimaiseen yleisöön ja aktiivisiin kuluttajiin. Lue, miten Fortum on hyödyntänyt lentoaseman mainosympäristöä brändin rakennuksessa »

Kaupunkien vilkkaimilla paikoilla sijaitsevat mainostaulumme tavoittavat hetkessä suuret yleisömäärät. Kurkkaa, miten Fox järjesti vaikuttavan ulkomainoskampanjan Helsingissä »

Suuret mainostaulut tienvarsilla tavoittavat ja saavat aikaan suuren huomioarvon kampanjallesi. Kotipizza hyödyntää kampanjoissaan monipuolisesti liikenneympäristön ratkaisujamme »

Suurimmat digitaaliset mainospinnat parhailla paikoilla tarjoavat ainutlaatuisen estradin brändimainonnalle. Lue lisää isojen digien mahdollisuuksista »

Ulkomainosratkaisut ostosympäristöissä mahdollistavat tehokkaan näkyvyyden kuluttajan ostopolun tärkeimmällä hetkellä. Lue, miten Vallilla hyödynsi kauppakeskusmainonnan voimaa ja ilahdutti kauppakeskuskävijöitä onnistuneesti »

Alueellisilla ulkomainosratkaisuilla tavoitat uudet ja nykyiset asiakkaasi lähellä yritystäsi ja ohjaat heidät tehokkaasti suoraan luoksesi. Lue, kuinka Foodora hyödynsi hyperlokaaleja mainosviestejä Tampereella »

Paikallisilla ratkaisuilla kasvatat myyntiä nopeasti ja tehokkaasti. Tutustu paikallisiin ratkaisuihin »

Promootio on kustannustehokas, kuluttajia aktivoiva ja myyntiä lisäävä tapa mainostaa. Tutustu promootioihin »

Erikoismainospaikat ovat suuria ja näyttäviä pintoja, joiden avulla brändit voivat erottua edukseen. Tutustu erikoismainospaikkoihin »

Ainutlaatuinen päivittäistavarakaupan verkosto mahdollistaa puhuttelun myymälän sisällä, missä ostopäätökset tehdään. Haluaisitko oppia lisää myymälämedian hyödyistä ja mahdollisuuksista? Lataa Store digital -oppaamme » 

Tutustu tuoteratkaisuihimme »

 

Tripla+by+YIT+näkymä+pohjoisesta+yöllä

Ulkomainonnan trendit ja tulevaisuus

Digitaalisuus on jo pitkään vallinnut globaali megatrendi, joka siivittää myös ulkomainonnan kasvua.  
Digitaaliset ulkomainosratkaisut mahdollistavat myös datan hyödyntämisen kampanjatoteutuksissa, kuten esimerkiksi reaaliaikaisen, kellonajan tai sijainnin mukaan muuntautuvan ulkomainonnan. Valtakunnallisetkin kampanjat voidaan valjastaa puhuttelemaan kuluttajaa henkilökohtaisesti niin Helsingissä kuin Rovaniemellä tehden mainonnasta kiinnostavaa ja relevanttia. 

 

Digitaalisuus mahdollistaa myös ulkomainonnan ohjelmallisen ostamisen, joka on jo arkea monille medioille. Ulkomainonnan digitaalisuuden aste on Suomessa hyvin korkealla ja on vain ajan kysymys, milloin ohjelmallisesta ostamisesta tulee arkipäivää myös ulkomainonnan ostamisessaOhjelmallinen ostaminen tarkoittaa digitaalisen mainostilan ostamista ja myymistä automatisoidusti, tulevaisuudessa tämä on myös mahdollista ulkomainonnassa. 

Urbanisaatio eli kaupungistuminen 

Mitä älykkäät kaupunkiratkaisut tarkoittavat ulkomainonnassa? Meille Clear Channelilla se tarkoittaa vahvaa arvopohjaa ja vastuullisuutta rakentaa kestävämpiä kaupunkiratkaisuja. Rakennamme aktiivisesti älykkäitä palveluita kaupunkilaisille, kuten Smart City -teeman alla kulkevia kaupunkiratkaisuja, joita ovat esimerkiksi kaupunkipyörät ja sähköautojen latauspisteet. Mitä on tulevaisuuden Smart City ja mitä se käytännössä merkitsee brändien mahdollisuuksille olla osa kestävämpää kaupunkikulttuuria, lue lisää näkemyksestämme »

.

 

Näyttävä ulkomainonta tavoittaa suuren yleisön

Lataa Hyvää ulkomainontaa -oppaamme ja opi lisää ulkomainonnasta vinkkiemme avulla.
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Hyv%C3%A4%C3%A4%20ulkomainontaa%20-opas_kansi-1.jpg

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia
sales@clearchannel.fi