21.6.2021 | Tutkimus, Inspiraatio, Kohderyhmätieto/asiakasymmärrys, Mainonnan toimivuus, Creating the Future of Media, Tutkimus: kohderyhmätieto

Kohdentaminen: entistä tehokkaampaa mainontaa

Kohdentaminen on yhä suositumpaa myös ulkomainonnassa, sillä sen avulla voidaan tavoittaa ja vakuuttaa juuri haluttu kohderyhmä. Rinnalla säilyy yhä perinteinen ja tehokas massamainonta, joka on tärkeää brändin rakentamisessa ja tietoisuuden lisäämisessä. Kohdennetut, relevantit ja kontekstuaaliset markkinointiviestit parantavat asiakaskokemusta sekä kehittävät brändiä. Oikean kohderyhmän määrittely ja tavoittaminen voi kuitenkin olla haastavaa – mistä se kannattaa aloittaa ja missä eri kohderyhmät tavoitetaan? 


Kohderyhmän määrittely on tärkeä osa markkinointiviestinnän suunnittelua. Yrityksellä on tyypillisesti useita eri kohderyhmiä, joihin pyritään vetoamaan erilaisella viestinnällä. Mitä paremmin kohderyhmä on määritelty, sitä tehokkaammin siihen voidaan vedota. Keskeisimmät kohdeyleisöt ovat usein erilaisia asiakasryhmiä, mutta asiakkaat eivät suinkaan ole ainoita, joihin markkinointiviestinnällä pyritään vaikuttamaan. Markkinointiviestintää luodaan myös esimerkiksi erilaisia yhteistyökumppaneita, potentiaalisia työntekijöitä ja jakelukumppaneita varten. Esimerkiksi Bolt.Worksin ulkomainoskampanja kohdennettiin sekä kuluttajille että yhteistyökumppaneille kekseliään luovan toteutuksen avulla.

Ulkomainonta onkin juuri siksi erinomainen vaihtoehto, että se tavoittaa lähes jokaisen suomalaisen. Oli kohderyhmäsi mikä tahansa, voit tavoittaa sen oikean ulkomainosratkaisun avulla. 

Lue lisää Bolt.Worksin kampanjasta »Kohderyhmän määrittely

 

Kohderyhmäperusteinen ulkomainonnan suunnittelu on kehittynyt ja tarkentunut merkittävästi viime vuosien aikana. Meillä on monipuolisia valmiita kohderyhmiä ja lisäksi räätälöimme kohderyhmiä tarpeesi mukaan. Tyypillisesti kohderyhmän määrittelyssä otetaan huomioon demografiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Ymmärrystä kohdeyleisöstä voidaan tämän jälkeen syventää huomioimalla psykografiset tekijät, kuten kiinnostuksen kohteet, uskomukset, asenteet ja mielipiteet. Erilaisia asiakaskohderyhmiä voidaan luokitella lisäksi myös käyttäytymisen tai maantieteellisen sijainnin perusteella.

Clear Channel on erinomainen kumppani mainostajalle, sillä meillä on vahva asiantuntemus lukemattomista erilaisista yleisöistä. Pyrimme ymmärtämään, kuinka eri kohderyhmät käyttäytyvät, ajattelevat ja tuntevat paikoissa, joissa laitteemme sijaitsevat. Yksityiskohtainen ymmärrys ympäristön merkityksestä kuluttajan käytt äytymiseen auttaa räätälöimään kampanjasi niin, että mainonnan vaikuttavuus on huipussaan ja tavoitat korostuneesti juuri haluamasi yleisön.

Meillä on asiantuntemusta sekä B2B- että B2C-asiakkaisiin liittyen. Molemmissa kohderyhmissä päätöksentekijänä on ihminen, mutta päätöksentekijän rooli on erilainen ja siten myös valintaperusteet korostuvat eri tavoin. Yritysasiakas (B2B) ostaa yrityksen tarpeisiin, jolloin erityisesti rationaaliset valinnat, kuten taloudellinen tehokkuus, korostuvat. Kuluttaja-asiakkaan (B2C) valinnoissa psykologisilla ja emotionaalisilla tekijöillä on vahvempi vaikutus B2B-asiakkaaseen verrattuna. B2B-asiakkaiden kattava tavoittaminen vaatii usein myös erityisiä kanavia, kuten esimerkiksi lentoasemamainosympäristömme, jossa B2B-päättäjät korostuvat merkittävästi.

Lue lisää lentoaseman mainosympäristöstä ja B2B-asiakkaista »


Muun muassa vastikään teettämässämme Travel Restart -tutkimuksessa kartoitettiin eri kohderyhmien liikkumista ja kuluttamista. Huomasimme useita käyttäytymismalleja, jotka korostuvat esimerkiksi johtavassa asemassa olevien ja paljon tienaavien suomalaisten joukossa. Tiesitkö esimerkiksi, että viikoittainen liikkuminen moottori-, kanta- tai valtateillä on tällä hetkellä yleisempää korkeasti tienaavien, johtavassa asemassa olevien ja ylempien toimihenkilöiden keskuudessa?

Oli kohderyhmänäsi B2B- tai B2C-asiakas, osaamme auttaa oikean mediaratkaisun valinnassa.

Lue lisää Travel Restart -tutkimuksesta ja suomalaisten kulutus- sekä liikkumistottumuksista »

 

Ostopolun vaiheen mukaan kohdentaminen


Tietylle kohdeasiakkaalle viestiessä voidaan myös pohtia, missä vaiheessa ostopolkua hän on. Ostopolku määritellään 3-5 vaiheiseksi matkaksi vaihdellen eri lähteissä. Me Clear Channelilla hyödynnämme kolmivaiheista, yksinkertaista mallia, joka koostuu tavoittamis-, vaikuttamis- ja aktivointivaiheista. Näiden kolmen vaiheen lisäksi on myös oleellista, että asiakas tunnistaa tarpeen ostopolun alkuvaiheessa ja sitoutuu brändiin sen loppuvaiheessa.

  1. Tavoita – ostopolun ensiaskeleilla asiakas tehdään tietoiseksi brändistä. Mainonnan avulla viestitään lupaus, joka vastaa esimerkiksi tarpeeseen tai asiakkaan ongelmaan.
  2. Vaikuta – asiakkaan huomio herätetään ja hänet aktivoidaan vuorovaikutukseen brändin kanssa. Tässä vaiheessa asiakas tyypillisesti pohtii erilaisia vaihtoehtoja.
  3. Aktivoi – asiakas aktivoidaan tekemään ostopäätös.

Tiesitkö, että koko kolmivaiheinen ostopolku tavoittamisesta aktivointiin on mahdollista kattaa ulkomainonnan avulla? Lue lisää eri vaiheisiin soveltuvista mainosympäristöistä »

ostopolkuMiten tavoittaa haluttu kohdeyleisö?


Kun haluttu kohdeyleisö on määritelty, sen tavoittaminen saattaa tuntua yhä haastavalta. Kampanjasuunnittelutiimimme auttaa ulkomainoskampanjan suunnittelussa mielellään.
Visionamme on olla innovatiivisin ja menestyksekäs tietoa hyödyntävä mediayhtiö. Edistämme asiakkaittemme markkinoinnin onnistumista ja taloudellista menestystä sekä tuotamme heille aina lisäarvoa. Tästä syystä pyrimme myös jatkuvasti kartuttamaan laajaa ymmärrystämme eri kohderyhmäprofiileista. 

Tiesitkö, että ulkomainonta tavoittaa 98 % suomalaisista, mihin mikään muu media ei pysty? (1 Tätä modernia massamediaa voidaankin hyödyntää tehokkaasti myös kohdennetuissa kampanjoissa, joista meillä on kattavasti asiantuntemusta.

Tiedämme esimerkiksi, mitkä eri ulkomainospinnat ja -ratkaisut tavoittavat lapsiperheet, milleniaalit tai lapsettomat pariskunnat. Osaamme auttaa valinnassa eri ulkomainosratkaisujen välillä ja voimme valita kampanjaan parhaat pinnat juuri kohderyhmäsi ja tarpeittesi mukaan. Koska ulkomainonta tavoittaa lähes jokaisen suomalaisen, voit tavoittaa lukuisia kontakteja myös hyvin tarkkaan rajatussa kohderyhmässä.

Olemme myös toteuttaneet oman ostopolkututkimuksen sekä hyödynnämme laajasti Kantar Mind -tietokantaa, jonka avulla voimme esimerkiksi tarkastella eri kohderyhmien korostuneisuutta ulkomainosympäristöittäin. Tämän lisäksi meillä on paljon kansainvälistä dataa ja tietoisuutta.

Tiesitkö esimerkiksi, että...

S-ryhmän kaupat ovat elintarvikkeiden pääasiallisia ostopaikkoja lapsiperheiden keskuudessa ja 84 % heistä altistuu viikon aikana ulkomainonnalle Prismassa, S-marketissa tai Alepassa? (2

15–24-vuotiaista nuorista 72 % nimeää nautinnon ostopäätökseen vaikuttavaksi tekijäksi (3, kun aikuiset korostavat enemmän järkisyitä.

 15-29-vuotiaiden suomalaisten asenteissa korostuu kulutusmyönteisyys ja esimerkiksi 54 % heistä kokee, että uusien laitteiden ja vempaimien ostaminen on mukavaa (4

eläkeikää lähestyvät ovat luonteeltaan sosiaalisia ja itsevarmoja. Heidän arvomaailmaansa määrittää konservatiivisuus ja he kohtaavat ulkomainontaa erityisesti kaupoissa sekä ostoskeskuksissa. (5

 

Uniikit kohderyhmätyökalumme auttavat suunnittelemaan tehokkaasti kohdennetun kampanjan


Suomi on edelläkävijä avoimen datan tarjoajana ja nyt myös ulkomainonnan suunnittelussa voidaan tekoälyn avulla hyödyntää kattavasti big dataa ja analytiikkaa. Uniikit kohderyhmätyökalumme ovat laajuudeltaan ennennäkemättömiä jopa kansainvälisellä tasolla vertailtaessa.
Kohderyhmäajattelu tekee mainonnasta relevantimpaa ja siten myös tehokkaampaa. Kampanjoiden suunnittelun älykkyyden lisääntyessä digitaaliset mainospinnat mahdollistavat entistäkin todennettavammat, joustavammat, kohdennettavammat ja puhuttelevammat kampanjatoteutukset.

Clear Channelin uusi teknologinen kyvykkyys yhdistää useita eri tietolähteitä ja maanlaajuisia avoimia tilastoja, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon sekä Kaupan liiton tarjoamaa tilastotietoa. Saamme siten monipuolista analytiikkaa koko työssäkäyvästä väestöstä, eli noin 1,5 miljoonasta suomalaisesta. Kaikki kokoamamme avoin data on anonyymiä, eikä näin ollen ole yhdistettävissä yksittäiseen, tunnistettavaan henkilöön. 

Lue lisää kohdennustyökalustamme, jonka otoskokona on koko Suomi »

Lue lisää kohdennustyökalustamme, joka mahdollistaa kohdentamisen lentoasemalla »

 


 
 
 
Tulevaisuuden media: digitaalinen ulkomainonta
 

 

Artikkeli on kolmas osa Creating the Future of media -sarjaa, jossa käsitellään ajankohtaisia trendejä ja tulevaisuudennäkymiä ulkomainonnan näkökulmasta tutkimustietoon ja asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen.

 

Clear Channelin kansainvälinen missio on luoda median tulevaisuus. Yksi menestyksemme salaisuuksista onkin juuri eteenpäin katsominen, "forward thinking". Meitä yhdistää halu luoda tulevaisuuden ulkomainosratkaisuja: panostamme tutkimukseen ja uusimpiin teknologioihin sekä kehitämme tuoteportfoliotamme vastaamaan alati muuttuviin tarpeisiin. Ulkomainonta on kehittynyt moderniksi ja hienostuneeksi massamediaksi, joka reagoi ja joustaa, kun maailma ympärillämme muuttuu. 

 

tilaa uutiskirjeemme

 

 


LÄHTEET
1. Kantar Mind. 2019.

2. Tietokanta: Kantar Mind, tammi-kesä 2018. Päivittäistavarat. Pääkohderyhmä: Väestö 15-74-vuotiaat, est. 3 801 000. Kohderyhmä: Lapsiperheet, est. 1 389 000.
3. Suomen Yrittäjät (2019) Nuoret ostavat kotimaista – yritysten kannattaa kertoa vastuullisuudestaan
4. Tietokanta: Kantar Mind tammi-kesä 2018. Intramedia, lifestyle, ketjut. Pääkohderyhmä: Väestö 15-74-vuotiaat, est. 3 801 000. Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat, est. 886 000.
5. CCS (Consumer Connection System) 2016. https://www.clearchannel.fi/tutkimus/consumer-connection-system-ja-ulkomainonnan-kohderyhmät