17.3.2021 | Digitaalinen mainonta, Inspiraatio, Creating the Future of Media, Tutkimus: ajankohtaiset

Digitaalinen ulkomainonta: moderni ja hienostunut massamedia

Ulkomainonta on yksi vanhimpia mainonnan muotoja. Se on kuitenkin paljon muutakin kuin perinteikästä, sillä ulkomainonta on jatkuvasti kehittynyt mukautumaan mediaympäristön muutoksiin. Kun vahva ja menestyksekäs historia yhdistetään moderneihin ja hienostuneisiin digitaalisiin ratkaisuihin, ulkomainonta horjuttaa vaikuttavuudellaan jo mobiili- ja onlinemarkkinoinnin asemaa. Digitaalinen ulkomainonta tuo mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia yhä luovemmalle, tehokkaammalle ja kohdennetummalle mainonnalle säilyttäen kuitenkin samalla ulkomainonnan ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten ohittamattomuuden, tavoittavuuden ja huomioarvon. 


Digitaalisuuden myötä ulkomainonta on kehittynyt perinteisestä massamediasta moderniksi, innostavaksi ja hienostuneeksi. Se on vaikuttava mediakanava, joka tavoittaa lähes kaikki suomalaiset (98 % 2). Siinä missä verkossa on vaikeaa erottautua digitaalisen informaation virrasta, voi ulkomainonnalla rakentaa näyttävän, huomiota herättävän ja mieleenpainuvan kampanjan. Parhaimmillaan ulkomainonta nousee puheenaiheeksi ja luo ilmiöitä, kuten kävi esimerkiksi Helsingin Sanomien sananvapauskampanjalle.


Online- ja mobiilimainontaan verrattuna digitaalisella ulkomainonnalla on erityinen vahvuus – se on kuluttajan käyttöliittymästä riippumaton ja tavoittaa kaikki ikäluokat perinteisen massamedian tavoin. Digitaalinen ulkomainonta on myös joustavaa, vaikuttavaa ja huomioarvoltaan erinomaista. Ulkomainonta ei myöskään keskeytä tai häiritse, sillä se nähdään luonnollisena osana katukuvaa. Tällöin brändi voidaan nähdä positiivisessa ja avoimessa mielentilassa, kaupungin parhaimmilla ja näkyvimmillä paikoilla kauppakeskuksissa, päivittäistavarakaupoissa sekä teiden, liikenneväylien ja katujen varsilla.

 

Ulkomainonta tukee brändin rakentamista


Korkean huomioarvonsa vuoksi ulkomainonta on vahva brändinrakentaja. Esimerkiksi Bolt.Works kampanjoi onnistuneesti Clear Channelin mainosverkostossa. Kampanjan jälkeen toteutettiin huomioarvotutkimus3, jonka mukaan 48 % kaikista kyselyyn vastanneista koki Bolt.Worksin mainonnan lisänneen kiinnostusta yrityksen palveluita ko
htaan ja yli puolet kertoi mainonnan kasvattaneen mielenkiintoa yritystä kohtaan.

Kotipizzalla puolestaan otettiin käyttöön mainonnan ROI:ta mittaava työkalu, jolla todennettiin, että ulkomainonnan ROMI eli Return of Marketing Investment on erinomaisella tasolla. Digitaalinen ja dynaaminen ulkomainonta ovat mahdollistaneet Kotipizzalle myös erilaisia luovia kokeiluja, joiden tulokset ovat olleet erinomaisia. Vaikuttavuus ja huomaaminen kokeiluissa on ollut omaa luokkaansa.Teknologia ja data lisäävät mahdollisuuksia

Vaikuttavimmat mainoskampanjat syntyvät hyödyntämällä digitaalisen ulkomainonnan voimakeinoja, kuten reaaliaikaisesti päivittyviä mainoksia, liikkuvan kuvan huomioarvoa tai eri ajankohtien mukaan räätälöityjä viestejä. Liikkuva kuva ja ääni auttavat kiinnittämään huomion ja interaktiiviset toteutukset liittävät ohikulkijan osaksi tarinaa. Ulkomainoskampanjat on mahdollista integroida mobiililaitteisiin ja -dataan, mikä on omiaan motivoimaan ja sitouttamaan etenkin nuorempaa kohdeyleisöä sekä tekee mainosten aktivointikehotteiden noudattamisesta entistä helpompaa. 


Teknologian kehittymisen ja datan hyödyntämisen myötä ulkomainonnan ohittamattomuus ja tavoittavuus voidaan yhdistää tarkkoihin kohdentamismahdollisuuksiin. Tämä tekee mainonnasta relevantimpaa ja siten myös tehokkaampaa. Lisääntynyt datan hyödyntäminen mahdollistaa myös dynaamisesti muuntautuvan ulkomainonnan. Valtakunnallisetkin kampanjat voidaan valjastaa puhuttelemaan kuluttajaa henkilökohtaisesti niin Helsingissä kuin Rovaniemellä. Esimerkiksi the Glass -elämysravintolan ulkomainoskampanja on malliesimerkki siitä, miten dynaamisuus yksinkertaisimmillaankin herättää mainoksen henkiin ja tehostaa sen vaikutusta.

 

Mihin suuntaan ulkomainonta kehittyy?


"Digitaalisuus siivittää ulkomainonnan kasvua myös tulevaisuudessa. Dataan ja tekoälyyn perustuva kampanjasuunnittelu sekä modernit suunnittelutyökalut ovat kehityksen tärkeimpiä ajureita – ja osittain jo tätä päivää. Uskon, että digitaalista ulkomainontaa on tulevaisuudessa erittäin hankala peitota. Älykkyyden lisääntyessä digitaaliset mainospinnat mahdollistavat entistäkin todennettavammat, joustavammat, kohdennettavammat ja puhuttelevammat kampanjatoteutukset.

Digitaalisuus mahdollistaa myös ulkomainonnan ohjelmallisen ostamisen, joka on jo arkea monille medioille. Ulkomainonnan digitaalisuuden aste on Suomessa hyvin korkealla ja on vain ajan kysymys, milloin ohjelmallisesta ostamisesta tulee arkipäivää myös ulkomainonnan ostamisessa.

Suomi on digitaalisen ulkomainonnan kärkimaita Euroopassa. Digitaalinen ulkomainonta on kuitenkin vielä kohtuullisen uusi ilmiö ja sen vuoksi monet sen tarjoamat mahdollisuudet ovat löytämättä. Digitaalisessa ulkomainonnassa minua itseäni kiehtoo juuri se, että en itsekään ymmärrä kuin pienen osan sen vahvuuksista. Pelikenttä on auki nerokkaalle ulkomainonnalle ja nerokkaille mainostajille. Me Clear Channelilla teemme parhaamme, että asiakkaamme tulevat siltä pelikentältä voittajina", 

kirjoittaa Clear Channel Suomi Oy:n markkinointipäällikkö Pilvi Rissanen IAB:n artikkelissa. 

 

 


 
 
Tulevaisuuden media: digitaalinen ulkomainonta
 

 

Artikkeli on ensimmäinen osa Creating the Future of media -sarjaa, jossa käsitellään ajankohtaisia trendejä ja tulevaisuudennäkymiä ulkomainonnan näkökulmasta tutkimustietoon ja asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen.

 

Clear Channelin kansainvälinen missio on luoda median tulevaisuus. Yksi menestyksemme salaisuuksista onkin juuri eteenpäin katsominen, "forward thinking". Meitä yhdistää halu luoda tulevaisuuden ulkomainosratkaisuja: panostamme tutkimukseen ja uusimpiin teknologioihin sekä kehitämme tuoteportfoliotamme vastaamaan alati muuttuviin tarpeisiin. Ulkomainonta on kehittynyt moderniksi ja hienostuneeksi massamediaksi, joka reagoi ja joustaa, kun maailma ympärillämme muuttuu. 

 

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tiedon artikkelisarjan seuraavasta osasta ensimmäisten joukossa! 

tilaa uutiskirjeemme

 Lähteet:
1) Kantar TNS. 2020.

2) Kantar Mind. 2019.
3) Norstat Finland Oy. Bolt.Works-kampanjan huomioarvotutkimus. 2020. (N=560)