21.6.2021 | Inspiraatio, Mainonnan toimivuus, Creating the Future of Media

Mainonta: investointi yrityksen kasvuun

Mainonta lisää tietoisuutta, vaikuttaa ja aktivoi. Oikeiden mediakanavien hyödyntäminen on tärkeässä roolissa mainonnan onnistumisessa, sillä yrityksen tulisi tarjota katkeamatonta vuorovaikutusta niin nykyisille kuin potentiaalisillekin asiakkaille. Halutusta kohderyhmästä ja tavoitteista riippumatta mainospanostusten on hyvä jakautua sekä taktiseen että brändilliseen mainontaan. 


Miksi yritysten tulisi investoida investoida markkinointiin ja mainontaan aikaisempaa enemmän ja rohkeammin? Mainonnalla vaikutetaan yrityksen ja sen tuotteiden palveluiden mielikuviin. Mainonnalla myös pyritään lisäämään kohdeasiakkaan tietoisuutta, vaikuttamaan käyttäytymiseen sekä aktivoimaan eli esimerkiksi kasvattamaan myyntiä.
Kohderyhmän ja tavoitteiden tulisi olla aina mainonnan suunnittelun lähtökohdat. Mainonta on investointi yrityksen kasvuun, ja tutkimusten mukaan siihen sijoitetut eurot tuottavatkin investoinnin takaisin moninkertaisena.

Mainontaa voidaan tehdä erilaisissa mediakanavissa. Oikeanlaisen mediamixin hyödyntäminen on tänä päivänä tärkeää, sillä asiakkaan ostopolku on pirstaloitunut vahvasti useisiin eri kanaviin perinteisten sekä digitaalisten medioiden välillä. Yrityksen tulisi tarjota katkeamatonta vuorovaikutusta, jossa eri kanavat täydentävät toisiaan niin onlinessa kuin offlinessakin. Ilman keskeisten offline-kanavien (ulkomainonnan ja television) tukea digitaalisen kampanjan ROI-tulokset laskevat tutkimuksen mukaan merkittävästi (1.

Lue lisää ulkomainonnasta »  


Taktinen vai brändillinen mainonta – Valitse molemmat!

Monet yritykset keskittyvät pääosin taktiseen mainontaan, sillä se mahdollistaa nopeat tulokset. Mainonnassa tulisi kuitenkin huomioida myös pitkäaikainen brändinrakennus, joka on edellytys kestävälle ja pitkäaikaiselle kasvulle. Tutkimuksen mukaan brändin rakentaminen kasvattaa pitkällä tähtäimellä myyntiä enemmän kuin suorituskykyperusteinen, lyhytaikainen markkinointi (4.

Mainonta voidaan toteuttaa massamainontana tai se voidaan kohdistaa halutulle, tarkalle kohderyhmälle. Molemmilla eri keinoilla on paikkansa – massamainonta tukee erinomaisesti pitkäaikaista brändin rakentamista, kun taas nykyisille asiakkaille kohdentaminen aktivoi ja ohjaa ostamaan. Tutkimuksen mukaan mainospanostukset olisikin hyvä jakaa tyypillisesti siten, että budjetista käytetään 60 % brändin rakentamiseen ja 40 % aktivoivaan mainontaan (4.

IPA:n raportin (5 mukaan brändin rakentaminen on yhä kasvun tärkein ajuri, joka vaatii laajaa mainontaa. Raportissa todetetaan myös, että massamarkkinointi on tehokkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Massamainonta kannattaakin ehdottomasti sisällyttää heti tämän vuoden mediasuunnitelmaan.

Ulkomainonnalla voi tavoittaa jopa 98 % suomalaisista (Kantar) eli se on massamediaa parhaimmillaan. Nykypäivänä ulkomainoskampanjan voi myös halutessaan kohdentaa tietylle asiakassegmentille hyödyntämällä innovatiivista kohdennustyökaluamme. Kauppakeskuksissa ja S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa sijaitsevat mainoslaitteet puolestaan aktivoivat juuri ostohetkellä. 

Lue lisää mainonnasta päivittäistavarakaupoissa »  

 

Markkinointi ja mainonta lisäävät kasvua

Panostukset markkinointiin ja mainontaan lisäävät useiden tutkimusten mukaan myynnin sekä koko yhteiskunnan kasvua. Esimerkiksi Deloitten (6 julkaiseman raportin mukaan yksi mainontaan käytetty euro tuottaa keskimäärin 7 euroa talouteen. Tämä tarkoittaa, että mainontaan vuonna 2014 EU:ssa käytettyjen 92 miljardin euron arvioidaan tuottaneen 643 miljardia euroa BKT:hen. IHS Global Insight (7 puolestaan ennusti vuonna 2013, että jokainen mainontaan vuosina 2012-2017 käytetty dollari tuottaisi lähes 22 dollaria myyntiä.

Pienyritykselle Deloitten (8 raportin mukaan mainonnan vaikutukset ovat vieläkin suuremmat – analyysi osoittaa, että ylimääräisen punnan käyttäminen mainontaan hyödyttää pk-yritystä lähes kahdeksankertaisesti verrattuna vastaavan punnan kulutukseen suuremmassa yrityksessä. Mainonta tukee pk-yritysten kasvua, edistää innovaatioita ja auttaa lisäämään vientiä.

Kotipizzan houkutteleva mainoskampanja


Mainontaa kannattaa jatkaa myös laskusuhdanteessa

Mainonnalla on tärkeä vaikutus muun muassa share-of-voiceen (SOV), joka on merkittävä tekijä tavoiteltaessa pitkän aikavälin kasvua markkinaosuudessa. Tutkimuksen (5 mukaan brändit tyypillisesti kasvavat, kun niillä on markkinaosuuteen nähden korkea SOV. Vastaavasti matala SOV saa brändin markkinaosuuden kutistumaan. Mainonnan vaikutus korostuu etenkin laskusuhdanteessa, sillä useiden brändien leikatessa mainospanostuksiaan, share-of-voicen kasvattaminen onnistuu helpommin.

Budjetti on tutkimuksen (5 mukaan heti luovan toteutuksen jälkeen tärkein kampanjan tehokkuuteen vaikuttava tekijä. Mainosbudjetin leikkaamisella on pitkäaikaisia vaikutuksia, mikä näkyy esimerkiksi Dentsun tekemästä myynninmallinnuksesta (9. Mallinnuksessa huomattiin budjetin leikkaamisen säästävän rahaa lyhyellä tähtäimellä, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen tuotto kärsii seuraavat 2-5 vuotta vaikuttaen myös yrityksen kasvuun.

Lue, miksi ja miten nyt kannattaa mainostaa »  


 
 
Tulevaisuuden media: digitaalinen ulkomainonta
 

 

Artikkeli on toinen osa Creating the Future of media -sarjaa, jossa käsitellään ajankohtaisia trendejä ja tulevaisuudennäkymiä ulkomainonnan näkökulmasta tutkimustietoon ja asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen.

 

Clear Channelin kansainvälinen missio on luoda median tulevaisuus. Yksi menestyksemme salaisuuksista onkin juuri eteenpäin katsominen, "forward thinking". Meitä yhdistää halu luoda tulevaisuuden ulkomainosratkaisuja: panostamme tutkimukseen ja uusimpiin teknologioihin sekä kehitämme tuoteportfoliotamme vastaamaan alati muuttuviin tarpeisiin. Ulkomainonta on kehittynyt moderniksi ja hienostuneeksi massamediaksi, joka reagoi ja joustaa, kun maailma ympärillämme muuttuu. 

 

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tiedon artikkelisarjan seuraavasta osasta ensimmäisten joukossa! 

tilaa uutiskirjeemme

 


 

LÄHTEET

1. Analytic Partners (2018) Rejecting Extremes: Measurement to help grow your brand and your marketing budget.
4. IPA: Binet & Field (2013) The long and the Short of it.
5. IPA: Binet & Field (2017) Media in Focus. Marketing Effectiveness in the Digital Era.
6. Deloitte (2017) The economic contribution of advertising in Europe A report for the World Federation of Advertisers

7. IHS Global Insight (2013) The Economic Impact of Advertising Expenditures in The United States 2012 – 2017 a Report Prepared for: The Advertising Coalition
8. Deloitte (2014) Advertising Pays 2: How Advertising Can Unlock UK Growth Potential
9. Dentsu Aegis Network, 2020. ​Markkinointipanostusten vähentäminen vaikuttaa negatiivisesti yrityksen kasvuun – jopa vuosien ajan.