18.11.2020 | Yhteistyö, Kaupunkiympäristö, Vastuullisuus

Yhteistyökampanja naisrauhan puolesta

Clear Channel tarjosi pro bono -näkyvyyttä UN Women Suomen tärkeälle kampanjalle tasa-arvon, turvallisuuden ja naisrauhan puolesta. Olemme kiitollisia siitä, että ToinenPHD lähestyi meitä tämän yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tiimoilta, sillä haluamme olla muutakin kuin median tarjoaja. Missiomme on olla "A Platform for Good", mikä viittaa pieniin ja suuriin tekoihin, joilla pyrimme edistämään yhteisöjen hyvinvointia.


Lokakuun lopussa vietettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” 20-vuotisjuhlaa. Päätöslauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa. Vaikka edistystä on tapahtunut, naiset, rauha ja turvallisuus -työ on edelleen todella tärkeää ja sille tulisi antaa tarvittavat resurssit. Aihe ansaitsee mielestämme näkyvyyttä niin ulkomainospinnoillamme kuin muissa medioissakin. Lue teemaan liittyvä kirjoitus Helsingin Sanomista »

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi halusi lisätä tietoisuutta aiheesta ajankohtaisella vaikuttamiskampanjallaan, joka näkyi huomiota herättävästi sosiaalisessa mediassa, televisiossa ja ulkomainospinnoilla. Mainoskampanja suunniteltiin hyväntekeväisyystyönä Toinen PHD:n ja luova toimisto Bob the Robotin toimesta.

"Clear Channel oli isojen ja näyttävien pintojensa ansiosta luonteva yhteistyökumppani markkinoimaan UN Womenin tärkeää viestiä ja auttamaan järjestön tunnettuuden kasvattamisessa", Heidi Huikko ToinenPHD:ltä kertoo sekä kiittää Clear Channelia ymmärtävästä, luotettavasta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. 


"Meillä Clear Channelillä arvot ohjaavat vahvasti toimintaamme ja niistä itselleni kaikista läheisin on Fairness -arvomme, jonka mukaisesti pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä yrityksemme sisällä että myös suhteissamme asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme. UN Womenin kampanjaa oli helppo lähteä tukemaan, sillä myös meille on tärkeää, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet”,

Clear Channelin Yield Manager & Fairness Executive Sponsor Christina Nemeschansky kertoo.

Lue lisää

 

Pro Bono -ulkomainosnäkyvyyttä kaupunkien parhailla paikoilla


Kampanja näkyi viikon ajan Clear Channelin Downtown Digital Big Cities -verkostossa tavoittaen erinomaisesti sekä uutta yleisöä että jo UN Women Suomen työhön tutustuneita suomalaisia. Heidi Huikko sekä UN Women Suomen erityisasiantuntija Emma Winiecki kertovat, ettei kampanjan saamaa huomiota olisi ollut mahdollista saavuttaa ilman Clear Channelin tarjoamaa pro bono-näkyvyyttä.

 

”UN Women Suomelle tämänkaltainen ulkomainontanäkyvyys on korvaamatonta. Sen avulla saavutamme uusia ihmisiä, kasvatamme järjestön tunnettuutta ja luotettavuutta, ja pystymme tuomaan työmme piiriin uusia jäseniä ja lahjoittajia.

UN Womenin tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi; jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.

On hienoa saada Clear Channelin kaltainen kumppani tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista, ja toivomme, että tämänkaltainen yhteistyö jatkuu Clear Channelin kanssa myös tulevaisuudessa”,

UN Women Suomen erityisasiantuntija Emma Winiecki kertoo.

Lue lisää UN Women Suomen tekemästä tärkeästä työstä

 

Arvokasta yhteistyötä hyvän asian puolesta

UN Women Suomen kampanja kytkeytyy erinomaisesti Clear Channelin Fairness-arvoon, joka edustaa oikeudenmukaisuutta, vastuullisuutta ja tasa-arvoa. Haluamme olla muutakin kuin median tarjoaja. "A Platform for Good" -viittaa sekä pieniin että suuriin tekoihin, joilla pyrimme edistämään hyvinvointia yhteistyössä kaupunkien, mainostajien ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Tuemme vuosittain toinen toistaan tärkeämpiä hyväntekeväisyyskampanjoita tarjoamalla pro bono -näkyvyyttä. Edistämme ympäristöystävällisyyttä ja tuomme iloa kaupunkilaisille älykkäiden kaupunkiratkaisuiden, kuten kaupunkipyörien avulla. Pyrimme edistämään oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa sekä yhteiskunnallista hyvinvointia niin konsernitasolla kuin jokaisen työntekijämmekin toimesta. 
Yhdessä me luomme median tulevaisuutta.

 

”Koen tärkeäksi, että meillä on mahdollisuus olla tällaisissa asioissa mukana. UN Women Suomen kampanja linkittyy voimakkaasti myös yrityksemme Fairness-arvoon. Maailmalla ulkomainonta näkyy vahvasti yhteiskunnallisissa tapahtumissa ja ajankohtaisissa ilmiöissä.

Koen, että meillä on kaupallisen toiminnan ohella paljon annettavaa myös yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden esiintuojana ja keskustelun herättäjinä. Tästä syystä olen todella kiitollinen siitä, että ToinenPHD lähestyi meitä tämän tärkeän asian kommunikoimiseen liittyen,”

Clear Channelin Account Manager, Tommi Fäldt kiteyttää lopuksi.

 

 

CC_Platform_for_Good