Ulkomainonnan kohdentaminen

Massamedian maineesta huolimatta ulkomainontaa voi monipuolisesti kohdentaa yleisön, ajankohdan, lokaation sekä kontekstin perusteella. Kohdennetut, relevantit ja kontekstuaaliset markkinointiviestit parantavat asiakaskokemusta sekä kehittävät brändiä. Ulkomainonnan tavoittaessa lähes jokaisen suomalaisen voit tavoittaa lukuisia kontakteja myös hyvin tarkkaan rajatussa kohderyhmässä. Tutustu neljään keinoon kohdentaa ulkomainontaa!

 

Siirry haluamaasi kohdennustapaan:

 

Ikonit suhde 169_Sukupuoli

Yleisö- eli kohderyhmäperusteinen kohdentaminen

Lue lisää »

Ikonit suhde 169_viikonpäivä-1

Ajankohtaperusteinen kohdentaminen

Lue lisää »

Ikonit suhde 169_kartta

Sijaintiperusteinen kohdentaminen

Lue lisää »

Ikonit suhde 169_datalähde

Kontekstiperusteinen kohdentaminen

Lue lisää »

1 . Yleisö eli kohderyhmäperusteinen kohdentaminen

 

Kohderyhmäperusteinen ulkomainonnan suunnittelu on kehittynyt ja tarkentunut merkittävästi viime vuosien aikana. Meillä on monipuolisia valmiita kohderyhmätuotteita esimerkiksi kauppakeskus- ja lentoasemaympäristöön.

 

Räätälöimme myös kohderyhmiä asiakkaan yksilöllisten kampanjatarpeiden mukaan.  Mahdollistamme räätälöidyn kohdentamisen* alla olevien kriteerien perusteella:

Voit valita yhden tai useamman kategorian, jolla mainoskampanja kohdennetaan. Haemme valitsemasi kohderyhmän mukaan paikat, joissa tavoiteltu yleisö korostuu perustuen Tilastokeskuksen ruututietokantaan. Kohdennusratkaisumme ottaa huomioon muutokset liikkumisessa päivä- ja yöaikojen välillä. 

Prosenttiosuudet ovat Suomen väestöjakauman 2022 mukaisia eli ne ilmaisevat, kuinka suuri kukin kohderyhmä on. Suosittelemme valitsemaan korkeintaan kolme kriteeriä samaan kohdennusratkaisuun, jotta yleisö pysyy riittävän suurena. 

*kaikkialla muualla paitsi Helsinki-Vantaan lentoasemalla

 

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Ik%C3%A4.png

Ikärakenne

 • 0-14 (7,5 %)
 • 15-29 (16,8 %) 
 • 30-49 (24,9 %) 
 • 50-74 (32,1 %) 
 • 75-85 (8,8 %) 

 

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_El%C3%A4m%C3%A4ntilanne%20-talous.png

Elämänvaihe

 • Nuoret aikuiset (18 %)
 • Lapsiperheet (22,6 %)
 • Aikuistalous (34,1 %)
 • Eläkeläistalous (25,5 %)

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Koulutus.png

Koulutus

 • Perus (26,3 %)
 • Keski (52,5 %)
 • Korkea (21,2 %) 
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Sukupuoli.png

Sukupuoli

 • Naiset (50,9 %)
 • Miehet (49,1 %)
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Asumismuoto.png

Asumismuoto

 • Omistus
  (66,5 %)
 • Vuokra
  (33,4 %)
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Asumistapa.png

Asumistapa

 • Kerrostalo
  (38,2 %)
 • Pientalo
  (61,8 %) 
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Henkil%C3%B6n%20tulot.png

Henkilön vuositulot

 • Alle 10 000 €
  (6,5 %)
 • 10 000 € - 20 000 €
  (25,9 %)
 • 20 000 € - 30 000 €
  (27,4 %)
 • 30 000 € - 40 000 €
  (22,22 %)
 • 40 000 € - 50 000 €
  (10,9 %) 
 • yli 50 000 €
  (7,0 %) 

 

2. Ajankohtaperusteinen kohdentaminen

Kohdentamalla mainoksen tiettyyn ajankohtaan, kuten kellonaikaan, viikonpäivään tai juhlapyhään mainonnasta voidaan tehdä katsojalleen relevantimpaa. Tutkimuksen mukaan aikakohdennettu mainonta voi lisätä vaikuttavuutta* keskimäärin jopa 15 %.  

Ajankohdan mukaan kohdennetussa mainoskampanjassa mainostaja toimittaa eri ajankohtiin tarkoitetut mainosviestit – esimerkiksi erilaisen viestin aamutunneiksi, lounasajaksi ja iltapäiväksi. Viestin varioiminen on helppoa: muutoksen voi tehdä tekstiin, kuvitukseen tai kumpaankin. Useamman aineiston toimittamisesta ei myöskään koidu lisäkustannuksia, vaan yhteen kampanjaan voi toimittaa jopa 6 eri aihetta. Kampanja voidaan tarvittaessa myös suunnitella siten, että se näkyy vain tiettynä ajankohtana. 

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_vuorokaudenaika-1.png

Vuorokaudenaika

 • Aamu
 • Lounasaika
 • Ilta
 • Toivottu kellonaika
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_viikonp%C3%A4iv%C3%A4-1.png

Päivä

 • Arkipäivä / viikonloppu
 • Tietty viikonpäivä
 • Päivämäärä
 • Juhlapyhä
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Laskuri.png

Muu toivottu ajankohtakohdennus

Esimerkiksi laskuri tiettyyn ajankohtaan

 

3. Sijaintiperusteinen kohdentaminen

Sijainnin mukaan kohdennettu mainonta voi lisätä vaikuttavuutta* (+17 %), sillä se tekee mainonnasta relevantimpaa ja siten tehokkaampaa. 

Sijainnin mukaan kohdennetussa kampanjassa mainostaja voi toimittaa eri sijainteihin tarkoitetut mainosviestit – esimerkiksi erilaisen viestin kaupunginosan mukaan tai lentoasemalla erilaisen viestin Schengen ja Non-Schengen -alueille. Kuten ajankohdan mukaan kohdennetussa mainonnassa, myös sijaintiperusteissa mainonnassa viestin varioiminen on helppoa, eikä siitä koidu lisäkustannuksia: 6 eri aihetta sisältyy kampanjan aineistonhallintakustannuksiin. Mainonta voidaan toki myös helposti kohdentaa tiettyihin sijainteihin, kuten halutun kohdepisteen (kuten apteekki) mukaan. 

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_kartta.png

Karttasijainti

 • kaupunki
 • kaupunginosa
 • katu

 

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Tietty%20kohdepiste.png

Tietty kohdepiste

(Point of Interest eli POI)

 • apteekin läheisyys
 • tietyn kauppaketjun läheisyys
 • tietyn kaupan läheisyys
 • brändin liikkeen läheisyys

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Kartta%20kohta.png

Muu toivottu sijaintikohdennus

Esimerkiksi laskuri tiettyyn sijaintiin

 

Kontekstiperusteinen kohdentaminen

Tutkimuksen mukaan relevantin sisällön yhdistäminen relevanttiin ajankohtaan voi parantaa vaikuttavuutta* jopa 32 %. Relevantti sisältö voi olla esimerkiksi kaupunginosaan kohdennettu sisältö.

Kontekstisidonnainen mainonta on helpointa toteuttaa dynaamisena, eli esimerkiksi HTML-pohjaisena aineistona, verkkolinkkinä. Mainostaja voi myös toimittaa eri sijainteihin tarkoitetut mainosviestit – esimerkiksi erilaisen viestin kaupunginosan mukaan. Kuten ajankohdan mukaan kohdennetussa mainonnassa, myös sijaintiperusteissa mainonnassa viestin varioiminen on helppoa, eikä siitä koidu lisäkustannuksia: 6 eri aihetta sisältyy kampanjan aineistonhallintakustannuksiin.

https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_datal%C3%A4hde.png

Reaaliaikainen datalähde

 • Ottelun tulos
 • Säätila
 • Käyttäjän luoma sisältö
 • Livelähetys
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_ajankohta%20&%20lokaatio.png

Ajankohta ja lokaatio yhdistettynä

 • Junan lähtöaikataulu ja -laituri
 • Lentokoneen saapumisaika ja paikka
 • Ravintolan sijainti ja lounaslista lounasaikaan
https://info.clearchannel.fi/hubfs/Ikonit%20suhde%20169_Muu%20toivottu%20kohd.png

Muu toivottu kohdennus

Tiesitkö?

1. Yleisön perusteella kohdennetun mainoskampanjan suunnittelu aloitetaan määrittelemällä haluttu kohdeyleisö, jonka jälkeen Clear Channel tarjoaa joko valmista tuotetta tai räätälöityä kampanjakokonaisuutta kohderyhmän mukaan. Hyödynnämme kohderyhmäsuunnittelussa useita laajoja datalähteitä ja kohdentamiseen kehittämiämme edistyneitä suunnittelutyökaluja, jolloin kohdentaminen on tarkkaa ja tehokasta. 

2. Ajan, lokaation tai kontekstin mukaan kohdennettu mainonta voidaan toteuttaa perinteisesti, jolloin mainostaja toimittaa eri viestivariaatiot ja ohjeistuksen niiden kohdentamisesta, ja kampanjasuunnittelutiimimme kohdentaa aineistot oikein. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »

3. Ajan, lokaation tai kontekstin mukaan kohdennettu mainonta voidaan toteuttaa dynaamisesti, jolloin mainostaja toimittaa HTML-5-paketin tai URL-linkin. Mikäli mainostaja hyödyntää jo display-mainontaa, on HTML-5-paketin tai URL-linkin toimittaminen helppoa. Lue lisää dynaamisesta mainonnasta »

4. Ajan, lokaation tai kontekstin mukaan kohdennettu mainonta voidaan toteuttaa ohjelmallisesti, mikäli käytetty ostoalusta mahdollistaa kohdentamisen halutulla tavalla. Lue lisää ohjelmallisesta ostamisesta »