Audience Engine

 

ÄLYKKÄÄMPÄÄ ULKOMAINONTAA 
BIG DATAN, ANALYTIIKAN JA TEKOÄLYN AVULLA

 

Clear Channelin uusi suunnittelutyökalu Audience Engine mahdollistaa ulkomainoskampanjoiden laajamittaisen suunnittelun ja toteuttamisen siten, että lähtökohtana toimii mainostajan tavoittelema kohderyhmä. 


Otoskokona koko Suomi,
korttelitasolle zoomattuna
 

Ulkomainonta on massamedia, jonka laaja tavoittavuus yhdistettynä moninaisiin kohtaamispisteisiin on asettanut omat vaatimuksensa tunnistaa eri yleisöjä sekä tehdä kohderyhmälähtöistä kampanjasuunnittelua. 

Clear Channelin uusi teknologinen kyvykkyys yhdistää useita eri tietolähteitä ja maanlaajuisia tilastoaineistoja; saamme siten analytiikkaa koko työssäkäyvästä väestöstä, eli noin 2,6 miljoonasta suomalaisesta.  

Analyysissämme jokaisen yksittäisen mainoslaitteen tarkka sijaintitieto yhdistyy tietoon erilaisten kohdeyleisöjen liikkeistä, niin kodin kuin työpaikankin sijainnit sekä niiden väliset reitit huomioiden.

Kaikki eri lähteistä kokoamamme avoin data on anonyymiä, eikä näin ollen ole yhdistettävissä yksittäiseen, tunnistettavaan henkilöön. Audience Engine -työkalumme yhdistää useita eri tietolähteitä ja maanlaajuisia avoimia tilastoja, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon sekä Kaupan liiton tarjoamaa tilastotietoa.

Lue, kuinka Audience Engine -työkalumme toimii sekä mihin kohdennus perustuu.

"Audience Engine -työkalun avulla mainostaja tavoittaa haluamansa kohderyhmän entistä täsmällisemmin."

 

Laadukkaampaa kohderyhmälähtöistä kampanjasuunnittelua – lopputuloksena entistäkin vaikuttavampia kampanjoita 

Olemme ylpeitä siitä, että pystymme tuomaan mainosmarkkinaan jotakin täysin uutta: ratkaisun, joka on laajuudeltaan uniikki jopa kansainvälisesti vertailtaessa. Erilaiset lokaatiot sekä niihin liittyvät ainutlaatuiset ominaispiirteet ovat edelleen yksi ulkomainonnan vahvuuksistamitä yleisötuntemukseen perustuva suunnittelutapamme nyt täydentää 

Audience Engine -työkalun ansiosta voimme tuoda kuluttajia sekä heidän käyttäytymistään kuvailevan datan merkittäväksi osaksi kampanjasuunnitteluamme. Tämä lisää toteutettavien kampanjoiden tehoa mahdollistamalla esimerkiksi mainosviestien varioinnin yleisön mukaan. 
 
Lopputuloksena tuotamme asiakkaillemme entistäkin paremmin kohdennettua, ja näin ollen myös kustannustehokkaampaa ulkomainontaa. Tästä kaikesta hyötyy luonnollisesti myös itse kuluttaja, sillä hänen kokemuspiiriinsä osuva ulkomainonta on jatkossa yhä relevantimpaa.  

 
”Big Data yhdistettynä jokaisen mainoslaitteemme tarkkaan sijaintitietoon luo markkinoiden tehokkaimman ulkomainosratkaisun.” 


Ota yhteyttä ja luomme sinulle kampanjan, joka vastaa liiketoimintasi yksilöllisiin tarpeisiin!
Mikä parasta, kohdennetun ja tehokkaan ulkomainoskampanjan toteuttaminen on helppoa mainostajalle. Ota yhteyttä myyntiimme, kerro toiveesi ja kuvaile kohderyhmääsi - kampanjasuunnittelumme hoitaa loput!

Ota yhteyttä


audience engine in english

Ville


 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia
sales@clearchannel.fi