21.09.2020 | Smart City, Vastuullisuus

Huomisen kaupunki on käyttäjälleen fiksumpi Smart City

Oletko pohtinut sanaa kaupunki? Sehän kuvaa paikkaa, jossa käydään kauppaa, ideoiden, näkemysten, palveluiden ja tuotteiden vaihtoa ja kilpailua. Suomen johtavana ulkomainosyhtiönä meillä on osaltamme vastuu siitä, miltä kaupungit näyttävät ja tuntuvat. Toimivassa kaupungissa asukkaat, yritykset ja ympäristö elävät fiksusti tasapainossa.

 

Clear Channelilla on vahva arvopohja, jolta ponnistaa vastuullisuustyön kehittämisessä ja olemme aktiivisesti mukana yhteiskunnan ja asiakkaiden kestävän toiminnan tukemisessa, kuten esimerkiksi Smart City -teeman alla kulkevien ratkaisujen kautta. Siksi tavoitteemme on Smart City − huomisen kaupunki, joka on fiksumpi jokaiselle käyttäjälleen. Ajatus Smart Citystä tarkoittaa vastuunkantoa siitä, miten toimintamme vaikuttaa kaupunkeihin, niiden käyttäjiin ja niiden ympäristöön.

 

mistä smart city on syntynyt ja mikä on ulkomainonnan rooli?

 

Teknologinen vallankumous vahvistaa kaupunkien kehittymistä. Teknologian kehittymisen ja kasvun nopeuden vuoksi ihmiset ovat joka suhteessa yhä enemmän yhteydessä toisiinsa. Älypuhelimista ja älykkäistä pesukoneista älykkään viihteen kautta aina älykkäisiin kuljetuksiin asti. Erilaisten laitteiden välinen yhteys kasvaa jännittävällä, mutta poikkeuksellisella nopeudella.

 

Ulkomainonnalla on tärkeä rooli Smart Cityjen − älykkäiden kaupunkien − tukijana. Lisäksi ulkomainonta voi tuoda uudenlaisia hyötyjä kaupunkien asukkaille. Smart City -ajattelu tukee loistavasti Clear Channelin visiota ”Where brands meet people”. Tavoitteenamme on kehittää kaupunkiympäristöistä entistä viihtyisämpiä ja helpottaa kaupunkilaisten elämää. Olemme mukana mahdollistamassa älykkäämpien kaupunkien rakentamista keri tavoin:

 

  • Tiedonvälitys
    Tarjoamme kaupungeille ketterän, dataan perustuvan kommunikointikanavan, joka tavoittaa kaupunkilaiset, yhteinäistää sosiaalisia verkostoja sekä mahdollistaa monien eri mediasisältöjen välityksen eteenpäin.
  • Kaupunkien ja kaupunkilaisten yhteentuominen
    Kehittämällä ja tarjoamalla innovatiivisia tuotteita ja palveluita, kuten esimerkiksi Agora-pakettikioskeja, sähköautonlatauspisteitä ja kaupunkipyöriä.

ulkomainonta älykkäiden kaupunkien tukena

 

Toimialana ulkomainonta tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia kaupunkien elävöittämiseen. Kattava digitaalinen mainoslaiteverkosto tarjoaa oivallisen verkoston tavoittaa laajat ihmismäärät nopeasti ja tehokkaasti. Digitaalisuus mahdollistaa kontekstuaalisen ja relevantin tiedon juuri oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Nämä seikat tuo digitaalisen ulkomainonnan keskeiseen asemaan rakentaa älykkäämpää kaupunkikulttuuria.

 

Olemme tunnistaneet neljä tapaa, joilla ulkomainonta voi tukea älykkäitä kaupunkeja ja tuoda hyötyä asukkailleen:

 

Älykäs turvallisuus (Smart safety)

Digitaaliset ulkomainospinnat sijaitsevat keskeisillä paikoilla kaupunkien sydämessä, kaduilla, ostoskeskuksissa ja vähittäismyymälöissä, lentoasemilla, asemilla ja kauttakulkukeskuksissa sekä vilkkkaimpien maanteiden varsilla. Brändimainonta on edelleen perinteisen ulkomainonnan ydinsisältöä, mutta digitaalisia mainosruutuja hyödynnetään enenevässä määrin myös innovatiivisempiin tapoihin tukea kansalaisten elämää.

 

Älykäs liikkuminen (Smart mobility)

Uskomme, että kuluttajien kiinnostus ja halukkuus vuorovaikutukseen kasvaa entisestään. Ulkomainonta pystyy vastaamaan tähän tarpeeseen monin eri tavoin. Esimerkiksi jalankulkijoita varten on asennettu kaksipuolisia digitaalisia mainosnäyttöjä, jotka tarjoavat mainontaa, matkailutietoa sekä interaktiivisia karttoja. Näytöt voivat ulottua myös interaktiivista navigointia pidemmälle, koska niillä on myös kyky toimia reaaliajassa. Tämä tarkoittaa, että paikalliset yritykset voivat tarjota ajankohtaisia ​​tarjouksia, ohjata enemmän asiakkaita palveluihinsa; kaupunkipyöräilyohjelmat voivat näyttää pyörien saatavuuden; ja jos näyttö on sijoitettu bussipysäkille tai rautatieasemalle, se voi antaa reaaliaikaista tietoa aikataulusta.

 

Älykäs hallinto (Smart Government)

Omien kokemustemme dokumentointi sekä näkemystemme jakaminen sosiaalisen median kautta on tänä päivänä osa normaalia, päivittäistä elämää. Myös viranomaiset ja julkiset laitokset, kuten verovirasto, hyödyntävät suuntausta luomalla somekanavia tai sovelluksia ja antamalla ihmisille mahdollisuuden kertoa, miten kaupunkia tai yhteisiä asioita tulisi hoitaa. Interaktiiviset digitaaliset mainosnäytöt mahdollistavat esimerkiksi erilaisten kyselyiden toteutuksen ja kerätä mielipidetietoja.

 

Älykäs ympäristö

Kestävän ja ympäristöystävällisen kaupungin kehittäminen ja  ylläpitäminen ovat nousseet viime vuosina esiin monien maiden ja hallitusten ministereiden asialistalla. Paine vähentää hiilijalanjälkeä ja ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa on kasvanut.

 

kaupunkiympäristön kehittäminen ja vaaliminen

 

Mainosnäyttäjen sijoittelussa otamme aina huomioon ympäröivän kaupunkimiljöön ja arkkitehtuurin. Pyrimme sovittamaan näytöt mahdollisimman toimivasti yhteensopiviksi ympäristön kanssa. Mainosnäyttömme voivat toimia myös osana älykkään kaupungin infrastuktuuria, esimerkiksi karttoina, sähköauton latauspisteinä tai ilmanlaadun mittaussensoreiden sijoituspaikkoina.

 

Kaupunkiympäristön vaaliminen pitää sisällään myös älykkään energiankäytön. Korvaamme mainostauluissa käyttämiämme loisteputkivaloja LED-lampuilla. Näin pystymme tiputtamaan tuotteidemme energiankulutusta jopa 76 prosentilla. Sisätiloissa, kuten kauppakeskuksissa ja lentokentillä sammutamme mainosnäytöt yöksi säästääksemme energiaa. Kun näytöt ovat päivisin päällä, niiden kirkkaus säädetään automaattisesti optimitasolle. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta.

 

miltä tulevaisuus näyttää?

 

Ulkomainonnan mahdollisuuksien hyödyntämisestä tulevaisuuden älykkäissä kaupungeissa on lyhyellä aikavälillä pitkälti kysymys siitä, kuinka hallitukset ja brändit haluavat ja kykenevät luomaan erilaisia luovia käyttöyhteyksiä. Digitaalisten näyttöjen määrän kasvu, käyttöönotto sekä teknologian kehittyminen jatkuu maailmalla. Digitaalinen infrastruktuuri tarjoaa kaupungeille valtavasti hyödyntämismahdollisuuksia.

 

Ulkomainonnan on pysyttävä kehityksessa mukana. Meidän on harkittava ydinpalveluita, jotka edistävät kasvua myös tulevaisuudessa. Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi polkupyörän vuokrausta ja autotalleja, mutta myös kumppanuuksien muodostamista. Kumppanuuksien avulla voimme keskittyä vahvuuksiimme sekä ydinliiketoimintaamme.

 

Vaikka älykkäät kaupungit kehittyvät edelleen vastatakseen ihmisten tarpeisiin käytettävissä olevalla tekniikalla, yllä mainitut neljä aluetta ovat todennäköisimmät lähtökohdat ja tavat, joilla ulkomainonta voi tukea asukkaita. Ulkomainonnalla on valtava potentiaali tulevaisuudelle.


 

 

MIKSI ULKOMAINONTA?