Mediasanasto

mediasanasto

ULKOMAINONTA

Ulkomainonta on kodin ulkopuolista mainontaa eli periaatteessa kaikki mainonta, jota ihminen kohtaa liikkuessaan kodin ulkopuolella.

 

OOH

Out of Home. Ulkomainonta on yksi vanhimpia mainonnan muotoja. Se on kuitenkin paljon muutakin kuin perinteikästä, sillä ulkomainonta on jatkuvasti kehittynyt mukautumaan mediaympäristön muutoksiin. 

 

DOOH

Digital Out of Home. Digitaalinen ulkomainonta tuo mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia yhä luovemmalle, tehokkaammalle ja kohdennetummalle mainonnalle säilyttäen kuitenkin samalla ulkomainonnan ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten ohittamattomuuden, tavoittavuuden ja huomioarvon. 

 

HEARTBEATS

Uusi dataan perustuva Heartbeats-konseptimme mahdollistaa mainosviestien aiempaa älykkäämmän kohdentamisen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Nämä kohderyhmiin tarkennetut, mainosympäristön innovatiivisuuden huomioivat ratkaisut tarjoavat mainostajille verrattoman mahdollisuuden tavoittaa juuri oikea yleisö oikeaan aikaan.

 

AUDIENCE ENGINE

Clear Channelin uusi suunnittelutyökalu. Audience Engine on laajuudeltaan uniikki, jopa kansainvälisesti vertaillessa. Työkalumme yhdistää useita eri tietolähteitä ja maanlaajuisia tilastoaineistoja: saamme siten analytiikkaa, joka kattaa koko väestön. Tämän avulla pystymme toteuttamaan ulkomainoskampanjoita, jotka ovat relevantteja sekä tehokkaita.

 

OTC

Opportunity to Contact. Ulkomainonnan käyttämä termi. Ilmaisee, kuinka monella on ollut teoreettinen mahdollisuus katsekontaktiin. Ulkomainonta käyttää OTC-termiä selvennykseksi muiden medioiden (tv, lehdet ,radio) käyttämästä OTS/OTH -termeistä, joita käytetään kuvaamaan keskimääräistä toistoa. 

 

VAC

Visibility Adjusted Contact. Outdoor Impact -yleisönmittausjärjestelmän tuottama uusi, pitkälle jalostettu mediavaluutta. Kertoo eri ulkomedioiden ja mediayhdistelmien todennetut katsekontaktit – eli sen, kuinka moni ulkomainosjulistetta katsoo havaitsemistutkimuksen (silmänliikekamera) mallinnuksen mukaan

 

VAC Nettokontakti

Sellaisten kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä, joka on kampanjan aikana katsekontaktissa vähintään kerran.

 

VAC Toisto

Tavoitetun kohderyhmän keskimääräiset VAC-kontaktit eli kuinka monta kertaa keskimäärin kampanjan nähneet ovat katsekontaktissa kampanjan pintoihin.

 

VAC Peitto (%)

Kampanjanaikana vähintään kerran kontaktissa olevan väestömäärän suhde valitun kohderyhmän kokoon.

 

VAC totaalikontaktit

Katsekontaktien yhteenlaskettu kokonaismäärä kampanjan aikana.

 

CPT

Cost Per Thousand. Tuhannen kohderyhmäkontaktin hinta.

 

Flow

Liikennemäärä. Ulkomainospinnan ohittavan liikennevirran estimoitu määrä.

 

Outdoor Impact

Yleisönmittausjärjestelmä, jonka CAFAS-mediasuunnittelutyökalu antaa luotettavat yhteismitalliset tutkimusfaktat ulkomainonnan suunnittelun pohjaksi. Kansainvälinen konsepti, jonka taustalla on kattava määrä Suomessa kerättyä ja käsiteltyä tietoa: kulkureittitutkimus, liikennevirtatiedot, mainosvälineiden luokittelu ja mainospintojen havainnointitutkimus silmänliikekameralla.

 

Työssäkäyntialue

Tilastokeskuksen virallinen luokitus, joka on perusteena Outdoor Impactin mallinnuksessa ja kulkureittitutkimuksessa. Työssäkäyntialueen muodostavat keskuskunta ja siihen vähintään 10 % osuudella työvoimasta pendelöivä ympäryskunta (tai -kunnat). Myös yhden kunnan kautta keskuskuntaan vähintään 10 % osuudella pendelöivät kunnat luetaan työssäkäyntialueeseen kuuluviksi. Keskuskunta on pääsääntöisesti kunta, jonka työvoimasta enintään 25 % käy töissä muissa kunnissa. Eikä kunnista käy töissä missään muussa yksittäisessä kunnassa yli 10 % työvoimasta.

 

Looppi

Loop (eng), luuppaus. Animaation tai videon kierto alusta loppuun.

 

Spotti

Mainosspotti. Yleensä 10 sekunnin mittainen digitaalinen mainos (animaatio tai video).

 

Näyttökerta

Impressio. Kertoo, miten usein mainos näytetään esimerkiksi yhdellä ulkomainosnäytöllä. Kampanjan mainosnäyttöjen määrä kertoo, kuinka montaa kertaa mainosta on kaikkiaan näytetty.

 

Kuvasuhde

Kuvan leveyden suhde kuvan korkeuteen. Yleisimpiä kuvasuhteita ovat 4:3 (Standard Definition) sekä 16:9 eli laajakuva (Widescreen). Kts. myös formaatti.

 

Resoluutio

Resoluutiolla voidaan tarkoittaa digitaalisen näytön tarkkuutta eli erottelukykyä. Resoluutio tarkoittaa myös kuvakokoa eli se kertoo, paljonko kuvassa on pikseleitä esimerkiksi tuumaa kohden (ppi). Kuvakoot ilmoitetaan yleensä pikseleinä, leveys x korkeus. Mitä korkeampi luku, sitä tarkempi kuva on.

 

Natiiviresoluutio

Natiiviresoluutio kertoo näytön optimaalisen resoluution. Natiiviresoluutiota käytettäessä jokaista ruudulla näkyvää pikseliä edustaa yksi digitaalisen näytön kuvapiste. Kuvaa ei venytetä pysty- tai vaakasuunnassa.

 

Dynaaminen aineisto

Dynaamisessa aineistoissa hyödynnetään erilaisia datalähteitä, joiden avulla aineistoja voidaan kohdentaa reaaliaikaisesti oikeassa paikassa oikealle kohderyhmälle. Dynaaminen aineisto päivittyy siis reaaliaikaisesti kampanjaspottiin. Aineisto voi vaihtua esimerkiksi sään mukaan, mikäli aineistoon on yhdistetty säätieto. Digitaalisissa ulkomainoskampanjoissa voi esimerkiksi olla dynaamisia elementtejä kuten aika, live-tapahtumat tai sää.

 

Formaatti

Digitaalisessa ulkomainonnassa formaatilla tarkoitetaan kuvan kokoa eli kuvan korkeuden ja leveyden välistä suhdetta ja tämä kertoo myös sen, onko kuva vaaka- vai pystyformaatissa.

 

Dwell time

Aika, joka vietetään mainospinnan läheisyydessä, niin että kuva näkyy ja mahdollinen ääni kuuluu.

 

Peitto

Maantieteellinen alue, jossa on mediapintoja. Voidaan puhua laajasta sekä valtakunnallisesta peitosta.

 

Slot

Mainospaikka digitaalisessa ulkomainonnassa. Yhdessä digitaalisessa ulkomainoslaitteessa pyörii 3-10 mainospaikkaa.

 

Share of Voice

Mainonnan terminä share of voice tarkoittaa kampanjaan ostettavan mediatilan tai -ajan suhdetta käytettävissä olevan mediatilan tai -ajan kokonaismäärään.

 

html-aineisto

Html-aineisto on tiedostomuoto, jossa on hyödynnetty html5-merkintäkieltä. Tätä merkintäkieltä käytetään yleisesti verkkosivujen tekemiseen. Tutustu html-aineiston pikaoppaaseen.

 

 

Lähteet: Cafas, IAB

 

Jäikö jokin mietityttämään? Jos et löytänyt etsimääsi termiä, ota yhteyttä niin täydennämme sanastoa!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia
sales@clearchannel.fi