Rekrytointi, Case, Liikenneympäristö, Isot Digit, Mainonnan toimivuus

Bolt.Worksin pitkäaikainen näkyvyys tuotti upeita tuloksia

Henkilöstövuokrausyritys Bolt.Works on kampanjoinut näyttävästi jo parin vuoden ajan Clear Channelin mainospinnoilla. Pitkäjänteinen näkyvyys ja visuaalinen selkeys ovat tuottaneet tutkitusti onnistuneita tuloksia. Mainonta on vahvistanut brändin tunnettuutta ja kasvattanut kohderyhmän mielenkiintoa yritystä kohtaan. Lue lisää, miksi Bolt.Works valitsi ulkomainonnan osaksi kampanjaansa ja miten kampanjan tavoitteet toteutuivat!


Asiakas: Bolt.Works

Tavoite: Herättää huomiota, kasvattaa brändin tunnettuutta ja pysyä kohdeyleisön mielessä

Kampanja-aika: Syksy 2020 - syksy 2021

Kohderyhmä: Työnvaihtajat/hakijat ja työnantajat

Käytetyt mainospinnat: Jättitaulu-, Biglight- ja Panorama-verkostot sekä Helsingin Päärautatieaseman Grand Central Horizon

 

Ulkomainontaa pidetään brändinrakennuksen kuningasmediana, mikä on vastannut hyvin Bolt.Worksin tavoitteeseen kasvattaa yrityksen tunnettuutta, herättää huomiota sekä pysyä vahvasti kohdeyleisön mielessä.  Etenkin tienvarsien isoja mainospintoja käyttämällä on yrityksen tunnistettavalle mainonnalle saatu korkea toistotaso ja erinomainen huomioarvo.

''Valitsimme ulkomainonnan sekä käyttämämme mainosratkaisut, sillä isot pinnat toimivat tehokkaasti. Mainos tulee vastaan ympäri Suomen ja siitä tulee ymmärrys, että uskalletaan tehdä isosti. Ulkomainonta on kustannustehokas tapa tehdä pitkäjänteistä näkyvyyttä vaivattomasti. Tämä on staattisten isojen pintojen vahvuus'', kertoo Timo Hakkarainen, Co-Founder

 

pitkäkestoinen näkyvyys kasvatti huomioarvoa ja TUNNETTUUTTA

Bolt.Worksilla on monipuolinen markkinointimix, mutta yrityksen ydinviestiä halutaan tuoda esiin nimenomaan ulkomainonnan avulla. Muita medioita hyödyntävää sisältömarkkinointia tehdään ulkomainoskampanjan tueksi.

Bolt.Works on jo pitkään tehnyt itseään näkyväksi etenkin autoilijoiden keskuudessa. Tavoittavien valtakunnallisten tienvarsimedioiden avulla halutaan varmistaa kaupallinen menestys paikoissa, joissa muu mediahäly on pienimmillään. Boltin Co-Founder Timo Hakkaraisen mukaan heidän tutkimuksensa osoittavat, että staattinen mainonta on kannattavaa, sillä sen avulla voidaan pääviesti tuoda esiin vaivattomasti laajallekin yleisölle. 

Jättitaulut tavoittavat näyttävästi kuluttajat työ-, osto- ja vapaa-ajan matkojen varrella. Suuria, 18mkokoisia staattisia mainospintoja on vaikeaa olla huomaamatta maanteiden varsilla. Mainostajana voit lisäksi kohdentaa kampanjasi juuri haluamallesi vaikutusalueelle.

 

pitkäkestoinen näkyvyys kasvatti huomioarvoa ja TUNNETTUUTTA

Kampanjasta toteutettiin tutkimus, jossa selvitettiin mainonnan huomioarvoa, vaikuttavuutta sekä luovan toteutuksen toimivuutta. Kohderyhmänä olivat 20-60-vuotiaat suomalaiset ja tutkimukseen vastasi Norstat Suomen online-paneelissa yhteensä 520 henkilöä. 

Tutkimuksen tulokset olivat vaikuttavia, ja ne todistivat Boltin pitkäkestoisen näkyvyyden tuottaneen tulosta.

 

Tutkimuksen tulokset olivat vaikuttavia, ja ne todistivat Boltin pitkäkestoisen näkyvyyden tuottaneen tulosta. Yli puolet vastaajista muisti nähneensä Boltin mainontaa, eli huomioarvo kasvoi uskomattomat +64 % verrattuna edellisvuoden mittaukseen. Mainontaa nimellä autetusti muistaneista vastaajista jopa 78 % kertoi nähneensä yrityksen mainoksia juurikin ulkomainonnassa.  

Boltin tavoitteena on vahvistaa asemiaan toimialan top of mind -yrityksenä, minkä takia tutkimuksessa selvitettiin myös Boltin ja sen kilpailijoiden tuntemista. Ulkomainonnan voidaan todeta toimineen erinomaisena brändiä rakentavana mediana, sillä Boltin tunnettuus oli kasvanut huimat +45 %.

SELKEÄ MAINONTA TEHOSI KOHDERYHMÄÄN

Bolt.Works on viimeisen vuoden aikana yksinkertaistanut visuaalista ilmettään ja ydinviestiään. Tämä näkyi myös tutkimustuloksissa, sillä lähes kaikki vastaajat pitivät Boltin mainontaa selkeänä ja kokemus selkeydestä parani +23 %. Kaksi kolmesta vastaajasta kertoi pitävänsä Boltin mainonnasta ja 51 % koki sen lisänneen kiinnostusta yritystä ja sen palveluita kohtaan.

Tämä onkin malliesimerkki ulkomainosalan kultaisesta säännöstä, jonka mukaan mainontaa suunniteltaessa olisi tärkeää varmistaa, että haluttu viesti aukeaa heti ensivilkaisulla. Älä yritä mahduttaa mainokseen liian montaa eri viestiä, sillä ohikulkijoilla on harvoin mahdollisuutta keskittyä mainostekstin lukemiseen.

Yksinkertaisuus, oivaltavuus ja viihdyttävyys ovat toimivia keinoja kuluttajan huomion saamiseksi ja mielenkiinnon herättämiseksi. Vaikuttavat mainostoteutukset erottuvat, jäävät mieleen ja rakentavat mielikuvia. Mainoksen väreihin, fontteihin ja elementtien asetteluun kannattaa kiinnittää huomiota, jotta ydinviesti olisi helposti nähtävillä myös kauempaa.


Lataa ulkomainonnan suunnitteluopas ja tutustu aiheeseen lisää!

lataa hyvää ulkomainontaa -opas

 

Bolt.Works-mainos-Biglight-mediapinnassa

Tutkitusti erinomainen keino tavoittaa kuluttajat ostosmatkan varrella

Suuret mainostaulut maanteiden varsilla ovat tutkitusti huomiota herättävä ja tehokas keino3 tuoda esiin tuotteita ja palveluita, minkä lisäksi tienvarsimainonta on myös oivallinen keino aktivoida ostomatkalla olevat kuluttajat. Ostopolkututkimuksemme2 mukaan 68 % suomalaisista käy ostoksilla autolla, ja automatkan aikana keskustellaan laajalti ostoksista, tulevista hankinnoista tai matkalla nähdyistä tuotteista ja palveluista.

97 % kertoo autossa käytyjen keskusteluiden johtaneen hankintapäätökseen.

Mainonta teiden varsilla on erinomainen keino ostokiinnostuksen herättämiseen, sillä 97 % suomalaisista kertoo autossa käytyjen keskusteluiden johtaneen hankintapäätökseen ja seitsemän kymmenestä kertoo matkalla kohdatun ulkomainonnan herättäneen kiinnostuksen mainostettua asiaa kohtaan2.

Jättitaulut - big cities

 

panorama – metropolitan

 

''Ulkomainonnan vahvuuksia ovat ehdottomasti isot pinnat, joissa on mahdollisuus näkyä kustannustehokkaasti ympäri Suomen läpi kalenterivuoden. Ulkomainonta on vaivatonta ja sen avulla tavoittaa ja saa huomiota myös työantajakentällä. Kun viestin miettii hyvin, niin se kestää ja vaikuttaa pitkään.'' , kertoo Timo Hakkarainen.

 

Bolt.works mainos Helsingin Päärautatieaseman mediapinnassa

 

LÄHTEET

1. Norstat Finland Oy. Bolt.Works kampanjan huomioarvotutkimus. 2021.

2. Clear Channel, Ostopolkututkimus. 2018.

3. CCS, CARAT. 2016.

Jaa sisältö:

Rekrytointi - lue asiakastarinoita

Liikenneympäristö - lue asiakastarinoita

Isot Digit - lue asiakastarinoita

Mainonnan toimivuus - lue asiakastarinoita