Digitaalinen, Store Digital, Case, Kadunkalusteet, Staattiset, Mainonnan toimivuus

Vönerin uutuustuote tuotiin esille näyttävästi ulkomainonnan keinoin

Vöner toteuttaa näyttäviä ulkomainoskampanjoita katukuvassa. Yrityksen ensimmäisen ulkomainoskampanjan tavoitteena oli nostaa uuden tuotteen tunnettuutta isosti ja vaikuttavasti. Uutuustuote haluttiin tuoda sekä katukuvaan että Store Digital -verkostoon kuluttajien ostopolun varrelle. Mainonnan tavoitteena Vönerin eri ulkomainoskampanjoissa on ollut vahvistaa yrityksen tunnettuutta sekä ohjata että varmistaa näkyvyys kuluttajien ostopolulla. Selkeällä viestillä ja vahvalla ilmeellä on saatu luotua toimivia kampanjoita. Lue lisää, miten ulkomainonta tukee brändin markkinointimixiä.


Asiakas: Vöner Oyj

Tavoite: Nostaa uuden, juuri kauppoihin myyntiin tulleen tuotteen tunnettuutta sekä inspiroida ja puhutella kuluttajia ostopolun varrella.

Pääviesti: "Kuin lihaa, mutta parempaa."

Ydinkohderyhmä: Nuoret aikuiset

Kampanja-aika: vko 18

Ulkomainonnassa käytettyjä mediaratkaisuija: Adshel, Pilarit, Store Digital

 

 

uutuustuote lanseerattiin näyttävästi

 

Vönerin uutuustuote haluttiin tuoda esille vaikuttavalla mainoskampanjalla - yritykselle oli tärkeää käyttää monipuolista mediamixiä varmistaakseen kampanjan tavoitteen toteutumisen. Kun tuotteen sekä yrityksen tunnettuus alkoi vahvemmin rakentumaan sekä jakelukanavana toimivan myymäläverkoston peitto laajeni, tuli otollinen hetki ottaa ulkomainonta mukaan varmistamaan tuotteen tunnettuuden kasvua, herättämään luottamusta sekä tavoittamaan laajoja massoja. Ulkomainonta koetaan julkisena lupauksena.

Kampanja käynnistettiin Store Digital -verkostossa, jolla haluttiin varmistaa tuotteen löytyminen kaupoista sekä tuotteen näkyminen kuluttajan ostopolulla ostopäätöksen hetkellä. Store Digital -kampanjaa täydensi digitaalinen mainonta ja mainonta sosiaalisessa mediassa. Tuote haluttiin tuoda myös isosti näkyviin katukuvaan, ja vahvistaa näkyvyys kuluttajan ostopolulla; sekä ihmisten työmatkojen varrella että matkalla kauppaan.

 

Lue, miksi valita Store Digital -verkosto »

 

Seuraavaan ulkomainoskampanjaan valittiin staattiset isot pinnat, eli Adshel ja Pilarit. Klassinen eli staattinen ulkomainonta on erinomainen valinta monelle mainostajalle. Staattisen ulkomainoksen voi toteuttaa helposti, eikä sen tekeminen vaadi syvällistä teknistä osaamista. Toteuttamalla ulkomainoskampanja digitaalista ja staattista mainontaa yhdistämällä, saadaan rakennettua monipuolinen ja tavoittava kampanjatoteutus.

 

Lue lisää staattisen mainonnan hyödyistä »

 

Ulkomainonnalla varmistettiin, että kuluttaja löytää tuotteen myymälästä, ja mitä kaikkea tuotteesta saa tehtyä. Samalla digitaalinen mainonta ja esimerkiksi sosiaalisen median mainonta tukevat tätä viestiä sekä rikastavat kampanjaa eri sisällöillä, kuten ruokaohjeet. Muiden medioiden lisäksi kampanjassa on käytetty kaupoissa tapahtuvaa maistatusta. Maistatuksissa on käytetty aina valmiita tuotteita, esimerkiksi hampurilaisia, mikä tukee asiakkaan kokemusta tuotteesta – miltä vöner maistuu valmiina.  Maistatukset sekä reseptiosio verkkosivuilla tukevat kuluttajan ostopolkua ja inspiroivat kokeilemaan uutta tuotetta. Reseptiosiossa nostetaan mainoskampanjassa olevaa tuotetta, jolloin syntyy kuluttajalle syntyy kokonaisvaltainen mainoselämys – katukuvassa näkyy isolla tuote ja puhelimella pääsee hakemaan mitä tuotteesta saadaan tehtyä. Ulkomainonnan on tutkittukin vaikuttavan verkkohakujen määrään positiivisesti. Vöner varmistaa ja seuraa markkinatutkimuksen avulla, että brändi rakentuu haluttuun suuntaan ja tuotteen houkuttelevuus kehittyy.

 

"Yhteistyö Clear Channelin kanssa on todella toimivaa sekä asiantuntevaa. Clear Channelilla halutaan oikeasti varmistaa asiakkaan kampanjan tavoitteiden toutuminen, ja ideoita ja vinkkejä saa hyvän ulkomainonnan toteutukseen," kommentoi Vönerin luova johtaja ja perustaja, Siva Parlar.

 

Lataa Hyvää ulkomainontaa -opas

 

Vöner_Pilarit_3

 

 

Vahvaa ja tehokasta ulkomainontaa

 

Pitkäjänteisellä tekemisellä varmistetaan tuotteen tunnettuus, rakennetaan vahvaa brändiä sekä luodaan muistijälki. Ulkomainonnalla varmistetaan laaja näkyvyys massoille. Ulkomainonta kuuluu vahvasti Vönerin mediamixiin, ja sen rooli on varmistaa näkyvyys suurelle yleisölle - oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

 

Vönerin ulkomainos on malliesimerkki mainoksesta, joka palvelee formaattia: ilme on vahva, ja tuote on suurena etualalla kuvassa. Mainoksessa on yksi selkeä viesti, joka on helppo lukea ja ymmärtää. Jokaisella Vöner-tuotteella on oma värinsä, joka vahvistaa tuotteiden brändimielikuvaa. Brändin väriä on käytetty mainoksessa vahvasti, jolloin kuluttajalle syntyy mielleyhtymä mainoksen ja kaupassa nähtävän tuotteen välille syntyy. Näin asiakas ohjataan suoraan brändin luo ostopäätöksen äärellä.

Ulkomainonta ohjaa fyysiselle ja digitaaliselle ostopolulle »

Kuinka tehdä hyvää ulkomainontaa »

Vöner hyödynsi kampanjan suunnittelussa Clear Channelin asiantuntemusta. Kampanja saatiin hiottua huippuunsa, josta syntyi selkeä ja näyttävä ulkomainos. Ulkomainonta on kuluttajille "Ahaa"-elämyksen takaava mainonnanmuoto.

 

 

 

 

 

Jaa sisältö:

Digitaalinen - lue asiakastarinoita

Store Digital - lue asiakastarinoita

Kadunkalusteet - lue asiakastarinoita

Staattiset - lue asiakastarinoita

Mainonnan toimivuus - lue asiakastarinoita