21.9.2021 | Vastuullisuus

Miltä näyttää vastuullisen median tulevaisuus?

Digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja valtakunnallisen mediaverkoston tarjoajana Clear Channelilla on myös vastuu olla luomassa oikeudenmukaisempaa mediaa. Toimimme vastuullisesti palvellen yhteisöjä sekä kuntia, vaikuttaen positiivisesti meitä ympäröivään maailmaan.


Meillä on vahva missio, joka kuvaa sekä tämänhetkistä uniikkia positiotamme mediamarkkinoilla että tulevaisuuden pyrkimyksiämme: Creating the Future of Media. Mielestämme tulevaisuuden mediaan liittyy tahto olla muutakin kuin median tarjoaja – Clear Channelin tarkoitus olla "a Platform for Good" viittaa sekä pieniin että suuriin tekoihin, joilla pyrimme edistämään hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta yhteistyössä kaupunkien, mainostajien sekä muiden sidosryhmiemme kanssa.


Pyrkimys ja tahto edistää hyvinvointia sekä oikeudenmukaisuutta välittyy myös Fairness-arvomme kautta. Arvomme näkyvät päivittäisessä arjessamme ja yhteisessä toiminnassamme sekä toistemme että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa:

”Maailmalla ulkomainonta näkyy vahvasti yhteiskunnallisissa tapahtumissa ja ajankohtaisissa ilmiöissä. Meillä on kaupallisen toiminnan ohella paljon annettavaa myös yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden esiintuojana ja keskustelun herättäjinä. Koen tärkeäksi, että meillä on mahdollisuus olla tällaisissa asioissa mukana,” Clear Channelin Account Manager, Tommi Fäldt toteaa.

Tekoja kaupunkien sekä kaupunkilaisten hyväksi

Rakennamme vastuullista infrastruktuuria sekä tuomme kunnille mainostuloja. Kaupunkipyörät, sähköautojen latauspisteet sekä uusi Agora-pakettiautomaatti ovat keinojamme helpottaa yksilöiden arkea sekä parantaa yhteisöjen ympäristöystävällisyyttä. Esimerkiksi Agora-pakettiautomaatti auttaa vähentämään merkittävästi lähilogistiikan ketjua, ja siten päästöjä, mikä on erityisen tärkeää nyt verkkokauppatilausten yleistyessä. Kaupunkipyörät sekä sähköauton latauspisteet puolestaan kannustavat kaupunkilaisia valitsemaan ympäristöystävällisen liikkumisvaihtoehdon ja helpottavat kaupunkilaisten arkea. 


Mahdollistamme yleisöille paremman asiakaskokemuksen kumppaneidemme tiloissa ja alueilla, kuten kauppakeskuksissa ja kaupunkien kaduilla. Mainosrahoitteiset ratkaisut tuottavat elämyksiä sekä helpottavat ihmisten arkea ja työntekoa.

Digitaalisen ulkomainonnan avulla kaupunkeihin pystytään kehittämään älykkäitä ratkaisuja, jotka eivät muuten onnistuisi – esimerkiksi Espoossa Clear Channelin pysäkkikatosten myötä digitaalisten mainospintojen määrä kasvaa ja samalla mainosrahoitteisten palvelujen tarjonta lisääntyy. 


”Me tuemme älykkäiden kaupunkien rakentumista digitaalisten ulkomainosratkaisujen avulla. Avainasemassa on mainonta, jonka avulla ihmisten arkea helpottavien innovaatioiden kuluja saadaan pienennettyä tai jopa nollattua. Mainonta mahdollistaa upeita ratkaisuja”, Clear Channel Suomen tuote- ja kehitysjohtaja Lassi Tolonen kuvailee.


Tutustu kestäviin kaupunkiratkaisuihin Lue lisää uudesta pakettiautomaatista

 

Pro bono näkyvyyttä tärkeille aiheille

Tuemme vuosittain toinen toistaan tärkeämpiä hyväntekeväisyyskampanjoita tarjoamalla pro bono -näkyvyyttä. Esimerkiksi vuonna 2020 tarjosimme yhteensä lähes 30 viikkoa pro bono -mediatilaa kaupungin parhailta paikoilta. Verkostossamme on näkynyt laajasti esimerkiksi MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, HelsinkiMission, Pelastusarmeijan sekä UN Women Suomen mainoksia. 

”UN Women Suomelle tämänkaltainen ulkomainontanäkyvyys on korvaamatonta. Sen avulla saavutamme uusia ihmisiä, kasvatamme järjestön tunnettuutta ja luotettavuutta, ja pystymme tuomaan työmme piiriin uusia jäseniä ja lahjoittajia. On hienoa saada Clear Channelin kaltainen kumppani tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista, ja toivomme, että tämänkaltainen yhteistyö jatkuu Clear Channelin kanssa myös tulevaisuudessa”, UN Women Suomen erityisasiantuntija Emma Winiecki kertoo.

 

Hyväntekeväisyysjärjestöjen lisäksi olemme tarjonneet media-alustan kaupunkilaisia ilahduttaville kulttuurielämyksille, kuten LUX Helsingille sekä Helsinki Biennaalille. Meille on tärkeää olla mukana tapahtumissa, jotka elävöittävät kaupunkeja ja tuovat onnellisuutta ihmisten arkeen.

 

”Kumppanuudessa Clear Channelin ja Helsinki Biennaalin välillä ei ole kyse pelkästään medianäkyvyydestä. Kyse on toisiaan tukevien arvojen ja kunnianhimon esiintuomisesta," Clear Channelin Head of Marketing Pilvi Rissanen kiteyttää.

 

Tutustu lisää vastuullisuustyöhömme Tutustu vastuullisuuteen liittyviin caseihin

 

Ympäristöystävällisyys Clear Channelin toiminnassa

Clear Channel on WWF Green Office -sertifioitu yritys. Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti yrityksille sekä työkalu systemaattiseen ja tuloksekkaaseen ympäristöjohtamiseen.


”Meillä Green Officen myötä mitataan kaikkiaan kolmea eri osa-aluetta: pyrimme vähentämään sähkönkulutusta ja paperitulostamista sekä selvittämään, kuinka paljon energiaa ihmiset kuluttavat työpaikallaan sekä kotonaan. Meillä toimii Green Office -komitea, johon kuuluu neljä työntekijää eri tiimeistä. Lisäksi meillä on ympäristöohjelma, jonka mittaukset ja tavoitteet päivitämme vuosittain. Pienetkin asiat ovat tärkeitä. Tavoitteenamme on vaihtaa sähkön lähteemme kokonaan uusiutuvaksi energiaksi eli tuulivoimaksi. Lisäksi haluamme myös parantaa sisäistä viestintäämme ympäristöasioiden osalta," kertoo hallintokoordinaattorimme Mira Ronkainen.


Kestävät ratkaisut ulottuvat toimistomme lisäksi myös mainosverkostoomme:

  • Ostamamme energia on CO2-vapaata sähköä.
  • Kaikki käyttämämme julistepaperi on FSC/PEFC-sertifioitua eli niissä käytetyn puun alkuperä tunnetaan.
  • Paperijulisteiden muste on kasvipohjaista/ympäristöystävällistä.
  • Muovipohjaisten materiaalien muste on sertifioitu käytettäväksi esimerkiksi sairaalaympäristöissä, joten niiden VOC-arvo* on hyvin matala (*haihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Lue lisää ympäristövastuullisuudesta Clear Channelilla

 


Yhdessä me luomme median tulevaisuutta.

 

Platform for Good@5x-png