6.8.2020 | Uutiset, Vastuullisuus

Clear Channel on WWF Green Office -sertifioitu yritys

Green Office on WWF:n ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti yrityksille sekä työkalu systemaattiseen ja tuloksekkaaseen ympäristöjohtamiseen. Me Clear Channelilla haluamme kantaa kortemme kekoon ja olemme mukana Green Office -ympäristöjärjestelmässä. Olemme Green Office -sertifioitu yritys.

Green Office -ympäristöjärjestelmä tarjoaa erilaisia palveluita yrityksille ja meillä Clear Channelilla näistä käytössä ovat WWF:n Kulutustapamittari, Green Office Omapalvelu sekä WWF:n Ilmastolaskuri. Näiden palvelujen myötä olemme sitoutuneet raportoimaan toimistomme sähkön- ja paperinkulutuksen sekä osallistumaan vuosittaiseen Kulutustapamittari-kyselyyn koko henkilöstömme voimin.

 

kehityskohteita ja tavoitteita

 

Hakaniemen toimistollamme kierrätys toimii hyvin ja kierrätysaste on hyvä. Viimeisimpänä edistysaskeleena kierrätyksen saralla saimme muoville oman kierrätyspisteen. Tehostamalla tiedottamista ja suunnittelua pyrimme tekemään ympäristötyötä paremmin ja tehokkaammin yhdessä koko henkilöstön kanssa.

 

Kehityskohteita ja uusia tavoitteita tulee myös aina olla. Pyrimme esimerkiksi entisestään pienentämään sähkönkulutusta sekä vähentämään tulostuspaperin käyttöä. Sähkönkulutuksen pienentäminen on yksi päätavoitteistamme. Sähkönkulutukselle löytyy tarkat mittarit, joita seuraamme. Energiankäytön optimointiin on mahdollista saada myös vinkkejä Green Officen kautta.

 

Liikematkojen osalta hiilijalanjälkeämme ei toistaiseksi ole laskettu, mutta matkoja toki seurataan. Tärkeää on myös pohtia, mitkä työmatkat ovat järkeviä toteuttaa, ja onko esimerkiksi palaverit mahdollista järjestää etäyhteyksien avulla matkustamatta fyysisesti paikalle. Työmatkoissa suosimme julkisia kulkuneuvoja, pääkaupungin ulkopuolelle suuntautuvat työmatkat mukaan lukien.

 

Tavoitteenamme on myös työntekijöiden ympäristötietouden kasvattaminen. Yksi tehokas tapa tähän on vuosittainen Kulutustapamittari -kysely, johon kaikki työntekijät vastaavat. Viimeisimmässä kyselyssä vastausprosenttimme oli täydet 100 %. Kulutustapamittarin avulla jokainen työntekijä selvittää omien toimintatapojensa vaikutuksen ympäristöön ja saa henkilökohtaisen tiedon omasta käyttäytymisestään.

 

konkreettisia tekoja

 

Kierrätyksen, sähkönkulutuksen pienentämisen ja tulostuspaperin vähentämisen lisäksi kannustamme työntekijöitä syömään terveellisesti ja mahdollisuuksien mukaan syömään kasvisruokia. Olemmekin toimistolla lanseeranneet kasvisruokakeskiviikot, jolloin mainostamme henkilöstöllemme toimistomme lähiravintoloiden kasvisruokavaihtoehtoja. Energiantuotannon osalta olemme valinneet vihreän energian.

 

Henkilöstöetuna meillä on lounasedun lisäksi myös kaupunkipyörien käyttö. Tällä tavalla haluamme kannustaa työntekijöitä liikkumaan ympäristöystävällisesti, ja hurauttamaan esimerkiksi työ- ja palaverimatkat pyöräillen. 

 

Pyrimme huomioimaan toimistomme sekä toimintamme ympäristövaikutuksia ja miettimään, voisiko asioita hoitaa entistä ympäristöystävällisemmin. Esimerkiksi toimistomme erilaisia hankintoja harkitaan tarkasti, ja käytöstä poistuvat tavarat ja laitteet kierrätetään asianmukaisesti. Pienilläkin teoilla on merkitystä.

 

Lue lisää WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmästä.

wwf green office