18.5.2021 | Yhteistyö, Kaupunkiympäristö, Vastuullisuus

Clear Channel ja Helsinki Biennaali elävöittävät kaupunkia

Clear Channel toimii pääyritysyhteistyökumppanina Helsinki Biennaali -tapahtumassa. Meille on tärkeää olla mukana tapahtumissa, jotka elävöittävät kaupunkeja ja tuovat onnellisuutta ihmisten arkeen. Tämä kansainvälinen nykytaidetapahtuma on upea sekä monimuotoinen kulttuurielämys, joka tuo kaupunkilaisille toivoa, iloa ja valoa. Kumppanuus Helsinki Biennaalin kanssa tukee missiotamme olla "A Platform for Good", mikä viittaa pieniin ja suuriin tekoihin, joilla pyrimme edistämään yhteisöjen hyvinvointia.


Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma, joka tuo korkeatasoisen nykytaiteen merelliseen Helsinkiin. Ensimmäinen biennaali järjestetään 12.6.–26.9.2021 keskellä kaunista saaristoluontoa. Taiteeseen voi tutustua myös eri puolilla Helsinkiä sekä HAM Helsingin taidemuseossa. Tapahtuman suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus asteittaiseen avaamiseen sekä aukioloon – tavoitteena on taata jokaiselle kaupunkilaiselle turvallinen ja inspiroiva näyttelykokemus.


Helsinki Biennaali esittelee 40 kuvataiteen huippua sekä Suomesta että maailmalta. Taiteilijat ovat hyödyntäneet Vallisaaren luontoa ja historiaa inspiraationlähteenään. Moninainen taide-elämys käsittelee esimerkiksi aikaa ja muutosta, yhteyttä ja empatiaa sekä ihmisen suhdetta luontoon. Biennaalin nimi, Sama meri, on yhteen kytkeytymisen metafora. Se viittaa siihen, että maapallolla kaikki on riippuvaista toisistaan, eikä minkään toiminnan vaikutuksia voi irrottaa ympäristöstä.

 

Haluamme tarjota kaupunkilaisille ja kaikille vierailijoille turvallisen ja inspiroivan näyttelykokemuksen.

Uskomme, että taide- ja kulttuurielämysten äärellä palaudumme yhdessä haastavista ajoista ja iloitsemme, että voimme jakaa yhteiset arvot pääyritysyhteistyökumppanimme Clear Channelin kanssa”,

Helsinki Biennaalin projektipäällikkö Jonna Hurskainen kuvailee.

 

alusta kokemuksille, keskustelulle ja kulttuurille

Koemme tärkeäksi sen, että voimme olla mukana tämänkaltaisissa tapahtumissa. Ulkomainonnalla ja Clear Channelilla on kaupallisen toiminnan ohella paljon annettavaa ihmisille, yhteisöille sekä kaupungeille. Suurena sekä valtakunnallisena toimijana voimme tarjota merkityksellisen alustan kokemuksia, keskustelua ja kulttuuria varten. Olemme sitoutuneita kehittämään jatkuvasti ulkomainonnan pelikenttää. Uudet teknologiat ja käytettävissä oleva data mahdollistavat yhä joustavamman mainonnan, median suunnittelun ja kaupunkien sekä yhteisöjen osallistamisen.

Helsinki Biennaali tuo suurelle yleisölle virkistystä ja iloa, kun rajoituksia aletaan taas purkaa. Tapahtuma vastaa suomalaisten kaipuuseen taide- ja kulttuurielämysten äärelle sekä luo merkityksellisiä muistoja ja kokemuksia. Yhteistyö Helsinki Biennaalin kanssa kytkeytyykin erinomaisesti kansainväliseen missioomme olla "A Platform for Good". Se viittaa sekä pieniin että suuriin tekoihin, joilla pyrimme edistämään hyvinvointia yhteistyössä kaupunkien, mainostajien ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Yhdessä me luomme median tulevaisuutta.

”Kumppanuudessa Clear Channelin ja Helsinki Biennaalin välillä ei ole kyse pelkästään medianäkyvyydestä. Kyse on toisiaan tukevien arvojen ja kunnianhimon esiintuomisesta. Kumppanuuden näkyvin osa suurelle yleisölle tulee olemaan katukuvassa nähtävät Helsinki Biennaalin mainokset. Silloinkaan kyse ei ole pelkästään siitä, mitä on mainoksessa. Kyse on siitä, missä ja milloin mainos kohdataan ja kenen toimesta: kontekstista, ajoituksesta, kohdeyleisön tuntemisesta. Me autamme Helsinki Biennaalia luomaan laajaa näkyvyyttä ja tuomaan taidetta ihmisten keskuuteen. Helsinki Biennaali auttaa meitä toteuttamaan visiotamme – The Future of Media, Out of Home”,

Clear Channelin Head of Marketing Pilvi Rissanen kiteyttää lopuksi.

 

 

CC_Platform_for_Good