Digitaalinen, FMCG, Case, Staattiset, Mainonnan toimivuus, Huomioarvotutkimus

Ulkomainokset lisäsivät juureen leivottujen Pågen-leipien tunnettuutta

Pågenin kekseliäät ulkomainokset houkuttelivat herkullisen leivän pariin ja lisäsivät yrityksen tunnettuutta. Ulkomainonta on Pågenille tärkeä viestintäkeino, sillä sen etuja ovat isot ja näkyvät pinnat lähellä kauppoja ja kuluttajia. Pågenin kampanjasta kannattaa ehdottomasti ottaa mallia, sillä tämä hauskan sanaleikin sisältävä mainonta oli pidettyä, selkeää ja houkuttelevaa. Mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneen kampanjan taustalla ja miksi Pågen valitsi ulkomainonnan osaksi kampanjaansa? Lue lisää alta! 


Asiakas: Pågen
Mediatoimisto: Mediacom
Tavoite: Nostaa Pågen-leipien tunnettuutta ja preferenssiä, saada vahva POS (Point of Sale) -näkyvyys 
Pääviesti: Pågen-leivät leivotaan taikinajuureen
Kampanjan ajankohta: Viikot 17–18
Kohderyhmä: 18–54-vuotiaat lapsiperheet isoissa kaupungeissa lähellä ostopaikkoja
Hyödynnetyt mainospinnat: Super- ja hypermarkettien mukaan kohdennetut Downtown Digital ja Adshel-pinnat Pågenin leikkisät mainosviestit houkuttelivat lapsiperheitä taikinajuureen leivottujen leipien pariin. Super- ja hypermarkettien mukaan kohdennetut Downtown Digital ja Adshel-pinnat tukivat toisiaan erinomaisesti yhdistäen vahvan tavoittavuuden sekä liikkuvan kuvan huomioarvon. Ulkomainonta valittiin mukaan Pågenin kampanjaan, sillä modernina massamediana se toimii hyvin suuren yleisön tavoittamisessa, tietoisuuden ja peiton rakentamisessa sekä tuotelanseerauksissa. 

”Koska harva kirjoittaa tietyn leivän nimen ostoslistaan, on ensisijaisen tärkeää muistuttaa tuotteista juuri ennen kuin kuluttaja astuu kauppaan. Näin voimme varmistaa, että juuri meidän tuotteemme päätyy ostoskoriin”, kuvailee Marketing Manager, Annina Haapaniemi Pågenilta.


Ulkomainonta onkin osa Pågenin monikanavaista mainontasuunnitelmaa. Haapaniemen mukaan ulkomainonta on Pågenille tärkeä viestintäväline, sillä ulkomainospintojen avulla yritys pääsee muistuttamaan kuluttajaa tuotteistaan kauppojen läheisyydessä sekä kuluttajan ollessa liikkeellä. Hänen mielestänsä ulkomainonnan etuja ovat erityisesti: sijainti kauppojen lähellä, isot ja näkyvät pinnat, laaja näkyvyys sekä pitkä vaikutusaika esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkkien läheisyydessä.


Lue lisää ulkomainonnan hyödyistä »
Lue, kuinka houkutella asiakkaat päivittäistavaratuotteesi pariin »Pågenin houkutteleva ulkomainoskampanja Helsingissä

Toimivan ulkomainoskampanjan salaisuus

Marketing Manager Annina Haapaniemen mukaan kampanjan pääviesti ymmärrettiin hyvin ja tunnettuus on kasvussa, joten kampanjan tavoitteet saavutettiin. Kampanjasta toteutettiin huomioarvotutkimus yhdessä Norstat Suomen kanssa, mihin haastateltiin yhteensä 308 vastaajaa online-kyselyn avulla. Myös tämä lapsiperheille kohdistettu tutkimus vahvisti sen, että kampanja oli pidetty, selkeä ja sen koettiin lisäävän kiinnostusta ostaa Pågenin tuotteita.

  • 85 % koki mainonnan olevan selkeää.
  • 68 % kertoi mainonnan lisänneen kiinnostusta Pågenin tuotteita kohtaan jonkin verran, melko paljon tai erittäin paljon.
  • 64 % vastaajista kertoi pitävänsä mainonnasta erittäin tai melko paljon. (1


Pågenin kekseliäät ja leikkisät mainosviestit ovat erinomainen esimerkki toimivasta ulkomainoksesta. Muille ulkomainontaa suunnitteleville yrityksille Haapaniemi paljastaa vinkin: ”ulkomainonnan tulee olla nopeasti ja helposti sisäistettävää, selkeää ja tuotteen tulee olla isossa roolissa.”

Myös Print and Outdoor Senior Specialist, Anne Kemppainen Wavemakerilta antaa arvokkaan neuvon ulkomainoskampanjan toteutukseen – hän kertoo, kuinka ulkomainoskampanjan suunnittelu aloitetaan mediatoimistossa: ”asiakkaan kampanjalle antamat tavoitteet ovat suunnittelun lähtökohta. Tästä lähdemme rakentamaan toimivaa kokonaisuutta asiakkaan tarpeiden mukaan. Jokaisella kampanjalla on oma kohderyhmänsä. Haluttu kohderyhmä pyritään tavoittamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, joko alueellisesti tai valtakunnallisesti budjetti huomioiden.”

Onkin tärkeää, että kohderyhmä ja tavoitteet on määritelty hyvin, kun kampanjan suunnittelu aloitetaan. 

Lue lisää siitä, kuinka suunnitella hyvä ulkomainos »

 

Miksi hyödyntää ulkomainontaa?

Ulkomainonta on moderni massamedia, joka sopii sekä brändimainostamiseen että taktisiin kampanjoihin. Mainoslaitteiden sijainti tarjoaa luonnostaan tehokkaan keinon kuluttajien tavoittamiseksi siellä, missä he liikkuvat ja tekevät ostoksia. Tämän vuoksi ulkomainonta mahdollistaa kattavan tavoittavuuden sekä korkean toistotason, mikä auttaa mainostajaa brändin rakentamisessa.

”Ulkomainonta tavoittaa niin autoilijat, kävelijät, pyöräilijät kuin julkista liikennettä käyttävät matkustajat. Hyvällä ulkomainoskampanjalla pystytään luomaan myös WOW-efektiä – ulkona nähty kampanja mielletään isommaksi, vaikka se olisi kooltaan pienempi. Lisäksi täytyy muistaa, että ulkomainonta on ohittamaton media," kertoo Anne Kemppainen.


Ulkomainonta tukee Kemppaisen mukaan hyvin myös muita medioita. Lisäksi ulkomainonnan ehdottomana valttina on mahdollisuus vaikuttaa ostopäätöksen hetkellä tai juuri ennen sitä: digitaalisen ja klassisen ulkomainonnan yhdistelmällä Clear Channel sai luotua mainostajan tarpeisiin vastaavan, tehokkaan POS (Point of Sale) -paketin suurimmissa kaupungeissa, asiakkaan ostopolun varrella.

”Yhteistyö Clear Channelin kanssa on yksinkertaisuudessaan helppoa. Joustava sekä nopea palvelu. Ammattimyyjien kanssa on helppo käydä keskustelua asiakkaan kampanjan tarpeista. Oli kyseessä sitten tavoitteet, haasteet tai aikataulut”, Kemppainen kiteyttää lopuksi.Tietoisuus Harkinta Aktivointi

Rakennetaan yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopiva ulkomainosratkaisu! 

Ota yhteyttä


Lähteet:
1.) Norstat Finland Oy, Pågen-kampanjan huomioarvotutkimus. 2021. N=308.

Jaa sisältö:

Digitaalinen - lue asiakastarinoita

FMCG - lue asiakastarinoita

Staattiset - lue asiakastarinoita

Mainonnan toimivuus - lue asiakastarinoita

Huomioarvotutkimus - lue asiakastarinoita