Digitaalinen, Case, Paikallisratkaisut, Tutkimus, Liikenneympäristö, Inspiraatio, Mainonnan toimivuus

Kotipizza tunnistaa ulkomainonnan roolin yhä tarkemmin

Kotipizzalla otettiin käyttöön mainonnnan ROI:ta mittaava työkalu, jolla todennettiin jo aiemmin tunnistettu ulkomainonnan tehokkuus Kotipizzan markkinoinnissa: ulkomainonnan ROMI eli Return of Marketing Investment on erinomaisella tasolla. Muut analyysit todistavat puolestaan sen, että ulkomainonta tavoittaa erityisen hyvin Kotipizzan massakohderyhmän ja sopii näin tehokkaasti Kotipizzan mediamixiin. Ulkomainonnalla onkin tulevaisuudessa merkittävä rooli erityisesti brändimainonnassa.

asiakas: Kotipizza

tavoite: jatkuvaluonteinen, brändillinen viestintä

kohderyhmä:
vaihtelee kampanjoittain, yksi tärkeä kohderyhmä on lapsiperheiden isät


Ulkomainonnan rooli on vahvempi kuin koskaan ennen ja uskomme sen kasvavan yhä enemmän. Vuonna 2019 panostukset ulkomainontaan kasvoivat yhteensä 19 %1 aikaisempaan vuoteen verrattuna ja nyt tammikuussa 2020 ulkomainospanostukset edelleen jatkoivat kasvamistaan.

Pitkäaikainen kumppanimme Kotipizza on yksi monista tyytyväisistä asiakkaistamme, joka on ottanut ulkomainoskampanjat vahvasti omaan mediamixiinsä. Mikä valintaan on vaikuttanut?

Kotipizza on jo aiemmin tunnistanut erilaisia analyyseja hyödyntämällä sen, että ulkomainonta tavoittaa Kotipizzan massakohderyhmän tehokkaasti. Digitaaliset mainospinnat mahdollistavat viestin varioinnin eri ajankohtina ja eri paikoissa jatkuvana Kotipizzasta muistuttavana mainosmuotona. Digitaalinen ja dynaaminen ulkomainonta ovat mahdollistaneet erilaisia luovia kokeiluja, joiden tulokset ovat olleet erinomaisia. Vaikuttavuus ja huomaaminen kokeiluissa on ollut omaa luokkaansa. Kotipizzalla odotetaankin innolla digitaalisen ulkomainonnan innovaatioita, joita teknologian kehittyminen ja datan helpompi hyödyntäminen ulkomainonnassa mahdollistavat.

”Kotipizzan ROMI-mallinnuksen tulokset todistavat, että ulkomainontaan sijoitetut eurot tuottavat myyntiä, investoinnin ollessa merkittävän ROMI-positiivinen. Ulkomainonta on media, joka todistetusti tavoittaa – ja se myös huomataan. Ulkomainonnan avulla saadaan kampanjalle rakennettua myös korkea toistotaso, mikä tekee siitä muistuttavan median. Nämä ovat brändinrakennuksen kannalta oleellisia ominaisuuksia, ja Kotipizza onkin todennut ulkomainonnan toimivan erityisen hyvin brändilliseen näkyvyyteen. Ja mikä tärkeintä, ROMI-mallinnus on todentanut tällä brändillisellä tekemisellä olevan huomattava vaikutus yrityksen myyntiin”, kertoo Johanna Kuosmanen, Kotipizzan Digital & Customer Experience Director.

Pitkäaikaisesta yhteistyöstä on molemminpuolinen hyöty: Kotipizza hymyilyttää meitä tasaisin väliajoin leikkisillä ja kekseliäillä mainosmateriaaleilla sekä inspiroi vastuullisuudellaan. Toteutukset ovat myös malliesimerkkejä hyvistä ulkomainoksista: ne ovat yksinkertaisia, rohkeita ja huomiota herättäviä. Houkuttelevat mainoskuvat saavat veden kielelle, ja raikkaan taustan ansiosta viesti on selkeästi esillä kiinnittäen huomion. 

Inspiroidu Kotipizzan kekseliäistä mainosviesteistä

Kotipizza-panorama

Kotipizza-panorama2

Kotipizza on hyödyntänyt myös hyperlokaaleja, paikan mukaan vaihtuvia mainosviestejä innovatiivisesti. Ohikulkijoita houkuteltiin pizzalle oivaltavin viestein useissa eri lokaatioissa, muun muassa Viiskulmassa ja Kauppatorin laidalla.

Tutustu caseen ja ihastu leikitteleviin, hyperlokaaleihin mainoksiin: 

lue case tästä


Digitaalinen maantiemedia Panorama on tuonut uskomattomia tuloksia


Kotipizza hyödyntää kotimaisen Sellforten rakentamaa ROMI-mallinnusta, joka mittaa markkinointi-investointien tuottoa. Mallin avulla Kotipizza on voinut tehostaa ja monipuolistaa markkinointiaan entisestään, ja panostukset eri medioihin määräytyvätkin juuri ROMI:n mukaan. Mallinnuksen myötä on voitu nähdä, mitkä mainosratkaisut sekä -viestit toimivat parhaiten, ja ulkomainonta on osoittautunut erinomaiseksi vaihtoehdoksi.

Erityisesti digitaalisen maantiemediamme, Panorama-verkoston ROI on yllättänyt upealla 2,9:n lukemallaan. Digitaalisen maantiemediamme etuna on sen laaja, valtakunnallinen tavoittavuus sekä mahdollisuus varioida viestejä esimerkiksi sijainnin tai ajan mukaan helposti.

”Kotipizza on todennut erityisen tehokkaaksi Clear Channelin teiden ja vilkkaiden kulkuväylien varrelle rakennetun digitaalisen Panorama-verkoston. Panorama-verkoston on todettu tavoittavan halutun kohderyhmän juuri oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Panorama-verkoston etuina on sen laaja tavoittavuus koko valtakunnassa, mutta sen avulla on mahdollista kohdentaa mainosviestejä myös paikallisella tasolla. Lisäksi digitaalisuus mahdollistaa sen, että mainosviestejä voidaan varioida aikaslotien kautta”, Johanna Kuosmanen kertoo.

Lue lisää digitaalisen ulkomainonnan hyödyistä:

DIGITAALISEN ULKOMAINONNAN MAHDOLLISUUDET

HERÄTÄ HUOMIO DIGITAALISILLA ULKOMAINOKSILLA

Ulkomainoskampanjat sopivat erityisesti brändiviestintään

Kotipizza on siirtynyt kampanjakohtaisesta tekemisestä kohti jatkuvaluonteista markkinointia. Se hyödyntää ratkaisuissaan sekä brändillisiä että taktisia viestejä, ja käytetyt mediakanavat vaihtelevat kulloisenkin tarkoituksen mukaan. Markkinointi on tärkeässä osassa Kotipizzan strategiaa, sillä sen avulla ohjataan vahvasti myyntiin ja myyntitavoitteisiin. Ulkomainoskampanjat sopivat erinomaisesti brändilliseen ja jatkuvaan näkyvyyteen. 

Brändin rakentaminen on tärkeää, sillä mielikuvat ovat lopulta ne, joiden perusteella ostopäätöksiä yleensä tehdään. Valitseeko kuluttaja sinun vai kilpailijan tuotteen? Tuleeko brändisi hänen mieleen spontaanisti? Onko hänellä vahva tunneside juuri sinun brändiisi? Kaikki tämä on kiinni brändin rakentamisesta. Brändin rakentamisessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, mutta lopulta saavutetut tulokset palkitsevat. 

Toistuvat viestit siellä, missä kohderyhmä tavoitetaan, auttavat brändin tunnettuuden ja brändimielikuvien rakentamisessa. Esimerkiksi Kotipizzan tapauksessa maantiemediamme: Panorama-, Jättitaulu- sekä Biglight-verkostomme ovat erinomaisia vaihtoehtoja, sillä Kotipizzan kohderyhmä tavoitetaan juuri teiden varsilta.

Uskotko, että sinulle sopisi maantiemediaverkostomme? Tutustu liikenneympäristö-tuotteisiin: Liikenneympäristö

Haluaisitko rakentaa brändiäsi vaikuttavasti suurilla premium-pinnoilla? Lue tutkimuksemme aiheesta:
lue lisää Brand Fame Uncovered -tutkimuksestamme

Etsitäänkö yhdessä sinulle sopiva ratkaisu?
TARJOUSPYYNTÖ

 

LÄHTEET
1. Kantar Mind. Ulkomainonnan mittaaminen ja tulokset 2018-2019.

Jaa sisältö:

Digitaalinen - lue asiakastarinoita

Paikallisratkaisut - lue asiakastarinoita

Tutkimus - lue asiakastarinoita

Liikenneympäristö - lue asiakastarinoita

Inspiraatio - lue asiakastarinoita

Mainonnan toimivuus - lue asiakastarinoita