Digitaalinen ulkomainonta tukee brändin maineen rakentamista

Mistä rakentuu brändi? Cog Researchin suorittaman tutkimuksen (2015) mukaan brändien kuuluisuus kuluttajien mielissä rakentuu neljän eri teeman ympärille; tunnetason merkityksellisyys, luovuus, ikonisuus sekä näkyvyys ja puhuttelevuus. Kaikki nämä teemat linkittyvät yhteen brändin maineikkuuden kautta.

tutkimus3-1280x0-c-default

Kysyttäessä kuluttajilta miten he määrittelevät maineikkaan brändin, vastaus oli seuraava: ”Maineikas brändi on voimakas, korkealuokkainen ja ikoninen. Brändi on erittäin näkyvä ja ihmiset puhuvat siitä ja kokevat sen luovaksi.”

Cog Research suoritti tutkimuksen, joka toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä osiossa testattiin koehenkilöiden (n=1000) implisiittisiä, eli tiedostamattomia, reaktioita erilaisiin brändeihin erilaisissa ympäristöissä. Koehenkilöille esitettiin väittämiä, joiden sopivuutta kullekin brändille heitä pyydettiin arvioimaan. Testin perusteella havaittiin, että kuluttajat suosivat brändejä, joiden he näkivät mainostavan suurilla ulkomainospinnoilla. Näihin brändeihin yhdistettiin myös vertailuryhmiä enemmän positiivisia attribuutteja.

Suurilla digitaalisilla ulkomainospinnoilla näkyvien brändien arvioitiin olevan luovempia, puhuttelevampia, näkyvämpiä, korkealuokkaisempia, voimakkaampia ja ikonisempia kuin missään muissa medioissa esitettyinä. Tulos oli samansuuntainen kaikissa tutkituissa tuotekategorioissa.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa brändeihin liitettäviä mielikuvia testattiin myös rationaalisella, eli tietoisella tasolla. Koehenkilöitä pyydettiin arvioimaan kunkin brändin sopivuutta eri mainosmedioihin (televisio, digitaalinen ulkomainonta, online, printti) antamalla niille arvosanoja parhaasta ja huonoimmasta soveltuvuudesta. Testin perusteella digitaalinen ulkomainonta koettiin toiseksi otollisimmaksi mediaksi heti television jälkeen eron jäädessä vain kahteen prosenttiyksikköön. Koehenkilöt perustelivat digitaalisen ulkomainonnan sopivuutta brändien maineen rakentamiseen muun muassa seuraavilla kommenteilla:

”Mainostava brändi näyttää hyvältä, tekee suuremman vaikutuksen korkealuokkaisessa diginäytössä ja kiinnittää paremmin huomiota.”

”Tunnetut brändit pääsevät  loistamaan premium mainospaikoilla”

Haluatko kuulla lisää tutkimuksesta tai ratkaisuistamme? Ota yhteyttä!

Lue lisää ulkomainonnasta ja inspiroidu!

Takaisin tutkimuksiin>>