17.12.2019 | Digitaalinen, Store Digital, FMCG, Ostosympäristö

Miksi ostohetkellä näkyminen kannattaa?

On arvioitu, että 40 minuutin kauppareissun aikana kuluttaja näkee jopa 500 hintaviestiä. Tämä tarkoittaa 125 viestiä minuutissa ja 2 viestiä sekunnissa. Hinnan lisäksi asiakkaan huomiosta kilpaillaan pakkausdesignin, tuotteen esillepanon, tuote-esittelijöiden sekä monien muiden tekijöiden voimin. Tuotteen valintaan vaikuttavat myös kuluttajan aiemmat kokemukset, nähty mainonta sekä brändimielikuva. Kuluttajat käyttäytyvät kaupassa rationaalisemmin kuin ennen, eli hakemalla tiettyjä tuotteita ilman sen suurempia poikkeamia tutulta kulkureitiltä. Tämän vuoksi kuluttajille tulisikin esittää jokin ärsyke, joka saisi heidät poikkeamaan rutiinireitiltään ja kulkeutumaan juuri sinun tuotehyllysi ääreen (Science of Supermarkets, Clear Channel UK).

 

MAINONTA MYYMÄLÄN SISÄLLÄ ON TEHOKAS KEINO VAIKUTTAA KULUTTAJAN OSTOPÄÄTÖKSIIN

Vain harva kuluttaja lähtee kauppaan tarkan ostoslistan kanssa. Vaikka kulkureitti kaupan sisällä saattaakin olla vakiintunut, niin moni etsii vielä kauppareissun aikana valinnoilleen inspiraatiota. Tätä tukee myös tekemämme Ostopolkututkimus, jonka mukaan 57 % suomalaisista ostaa kauppareissullaan enemmän tuotteita mitä oli tarkoitus tai käyttää suunniteltua enemmän rahaa. Tutkimus kertoo myös sen, että 67 % ostopäätöksistä tehdään vasta kaupassa, joten kauppareissun aikana on vielä oivallinen mahdollisuus vaikuttaa tuleviin ostoksiin. Näkyvyys ostohetken äärellä onkin erityisen tärkeää, jotta kuluttaja saadaan valitsemaan juuri sinun tuotteesi. Tähän meillä onkin olemassa täysin ainutlaatuinen ratkaisu, sillä Clear Channelin kaupan sisälle rakennettu digitaalinen mainosverkosto tuo viestisi lähelle asiakasta oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Olemme luoneet täysin uudenlaisen mediaympäristön, jollaista ei kenelläkään muulla toimijalla ole tarjota (Ostopolkututkimus 2018).

 

DIGITAALINEN MYYMÄLÄMEDIA HUOMATAAN JA KOETAAN HYÖDYLLISEKSI

Mainonta myymälän sisällä on tutkitusti tehokas keino herättää kuluttajan huomio: 86 % suomalaisista kertoo huomanneensa mainontaa ruokakaupassa. Mikä tärkeintä, myymälämedian myös koetaan herättävän kiinnostuksen mainostettua tuotetta kohtaan sekä aktivoivan ostoihin: 44 % suomalaisista kertoo ostaneensa digitaalisilla mainosnäytöillä näkemänsä tuotteen. Kaupan sisälle sijoitellut diginäytöt koetaan hyväksi informaatiolähteeksi, ja 34 % kertookin haluavansa nähdä niillä tietoa uutuustuotteista. Digitaalisen myymälämedian voidaan siis sanoa palvelevan kuluttajaa antamalla ostoinspiraatiota sekä helpottamalla tuotteen valintaa (Ostopolkututkimus 2018).

Kuluttajien ostokäyttäytymistä sekä suhtautumista ruokakaupassa esitettyyn mainontaan on tutkittu paljon, ja tulokset puhuvat puolestaan. Lataa tästä myymälämainonnan opas.

lataa store digital -opas

 

Ostoympäristössä mainostaminen todellakin kannattaa! Haluatko kuulla lisää?

TARJOUSPYYNTÖ

Jaa sisältö: