20.1.2022 | Digitaalinen mainonta, Tutkimus, Isot Digit, Tutkimus: ajankohtaiset

DOOH - Tulevaisuuden media

DOOH, eli digitaalinen ulkomainonta, tarjoaa mainostajalle useita hienoja mahdollisuuksia tällä modernin markkinoinnin ja huomioarvotalouden aikakaudella. Kuluttajat viettävät huomattavan paljon aikaa sosiaalisen median parissa, joten brändit joutuvat taistelemaan kiivaasti saadakseen osansa kuluttajien huomiosta näillä markkinapaikoilla. Tämän takia yritykset tarvitsevat muista erottuvan tavan saadakseen viestinsä läpi ja kasvattaakseen tietoisuutta brändistään.

Mutta miksi juuri digitaalinen ulkomainonta olisi parempi vaihtoehto kuin muut markkinointikanavat? Miksi yritysten kannattaisi harkita markkinointi-investointien kohdistamista juuri siihen?

Lue lisää, niin tiedät miksi DOOH on tulevaisuuden media.

 

Mikä on digitaalista ulkomainontaa?

Monikaan meistä ei tule välttämättä miettineeksi, että ulkomainontaa on nähtävillä käytännössä kaikkialla missä liikumme. Ulkomainonta ei keskeytä tai häiritse minkään tekemistä, minkä takia sitä pidetään luonnollisena osana katukuvaa. Brändit kohdataan positiivisessa ja avoimessa mielentilassa kaupunkien parhaimmilla ja näkyvimmillä paikoilla. 

Digitaalista ulkomainontaa ovat esimerkiksi kauppakeskusten ulkoseinille tai muille vilkkaille kansalaisten kohtaamispaikoille sijoitellut suuret mainosnäytöt, joista esimerkkinä mainittakoon Kampin ostoskeskuksen The Wall, Musiikkitalon The Fame sekä Lasipalatsin aukion The Rex.

Digitaalisia mainosnäyttöjä on nähtävissä myös muualla keskusta-alueilla sekä kauppakeskuksissa, lentoasemilla, rautatieasemilla, satamissa, julkisen liikenteen pysäkeillä sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Myös vilkasliikenteisten autoteiden varsille on sijoiteltu yhä enenevissä määrin digitaalisia ulkomainoksia.

DIGITAALISEN ULKOMAINONNAN HYÖDYT

Kaikilla uusilla tuotteilla, palveluilla ja teknologioilla on oltava ainutlaatuinen myyntiväittämä (USP, unique selling point), joka kiteyttää ajatuksen siitä, miksi kuluttajan valinnan tulisi kohdistua juuri siihen. Digitaalinen ulkomainonta sisältää useita erinomaisia myyntivaltteja, joista kerromme seuraavaksi.

 

Tavoita laajempi yleisö

Kuluttajat eivät enää turvaudu pelkästään perinteisiin mediakanaviin tietoa hakiessaan, mikä tekee yleisöjen tavoittamisesta entistä haastavampaa. Esimerkiksi verkossa luettavien uutisten suosio on horjuttanut printtilehtien asemaa ja suoratoistopalveluista maksaminen mahdollistaa suosikkisarjojen ja elokuvien katselun ilman kaupallisten kanavien mainoksia. Digitaalisen ulkomainonnan avulla tavoitat kuluttajat silloin kun he ovat liikkeellä - eivät jumittuneena matkapuhelimensa tai tablettinsa ruudulle. Harvat muut mediat pystyvät puhuttelemaan asiakkaitaan silloin, kun muu mediahäly on pienimmillään.

Nielsenin tutkimuksen mukaan yli puolet kuluttajista on huomannut digitaalista ulkomainontaa kaupungilla liikkuessaan. Heistä 65 % on vieraillut ostopaikassa mainontaa nähtyään ja 62 % kertoo etsineensä verkosta lisää tietoa mainostetusta tuotteesta tai palvelusta.1 Pandemian tuomien rajoitusten ja yksityisautoilun lisääntymisen myötä  etenkin tienvarsimedia on osoittautunut tehokkaaksi viestintäkanavaksi, sillä kuusi kymmenestä kuluttajasta kertoo nähneensä ulkomainontaa ostosmatkansa varrella.2

 

Joustavuus

Perinteisissä medioissa mainostaminen ei anna mainostajille juurikaan joustovaraa mainossisältöä suunniteltaessa. Kuluttajan huomion kiinnittämiseksi viesti on pidettävä mahdollisimman yksinkertaisena, joten yhteen mainokseen voidaan sisällyttää vain rajoitettu määrä tietoa. Mutta digitaalisen ulkomainonnan keinoin voidaan mainossisältöjä sopeuttaa joustavasti ja tilannekohtaisesti. Vähittäiskauppias voi esimerkiksi mainostaa tulevaa alennuskampanjaa esittämällä digitaalisilla ulkomainosnäytöillä päivittäistä lähtölaskentaa kampanjan alkamiseen. Jos tarjouskampanjaa päätettäisiin kuitenkin siirtää tai jokin muu kuin mainostettu tuote näyttäisi saavan enemmän kysyntää osakseen, niin mainoksen sisältöä voitaisiin muuttaa nopeallakin varoitusajalla. Vastaavasti oppilaitokset voisivat yhtenä päivänä houkutella luokseen tieteestä kiinnostuneita opiskelijoita ja seuraavana päivänä osoittaa viestinsä aikuisopinnoista kiinnostuneelle yleisölle.

 

Ryhdy tarinankertojaksi

Staattisen mainonnan avulla voit välittää vain yhden viestin tai vain pienen osan tarinasta kerrallaan, mutta digitaalinen ulkomainonta mahdollistaa mainossisältöjen tarinoittamisen. Mainostajana voit siis sekä perustella kuluttajalle miksi hänen tulisi ostaa juuri sinun yritykseltäsi että tehdä ostamisen hänelle mahdollisimman helpoksi.

Mainonnan vaikuttavuuden tehostamiseksi ja mahdollisimman suuren kiinnostuksen herättämiseksi digitaalisissa ulkomainoksissa kannattaa hyödyntää liikkuvaa kuvaa. Moderneimmat ulkomainosnäytöt mahdollistavat nykyään jopa 3D-teknologian hyödyntämisen, mikä lisää mainonnan elämyksellisyyttä.

 

Kustannustehokasta mainontaa

Perinteiset markkinointimenetelmät vaativat huomattavan määrän manuaalista työtä, minkä takia niiden kustannukset voivat olla korkeat. Myös verkkomainontaan panostaminen voi aiheuttaa suuria menoja ja esimerkiksi hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa huomiota, jotta hakukonealgoritmien muutoksiin pystytään vastaamaan.

Digitaalinen ulkomainonta mahdollistaa sen, että voit tehdä omalle brändillesi haltuunoton tietylle mainospaikalle tai vaihtoehtoisesti jakaa mainostilan yhdessä muiden mainostajien kanssa. Tämä on erityisen hyvä keino pitää kustannukset matalina etenkin pienemmän budjetin mainostajille.

Digitaalisuus mahdollistaa myös sen, että ulkomainoksen luova sisältö saadaan päivittymään reaaliaikaisesti jonkin ulkoisen triggerin, kuten esimerkiksi säätilan, kellonajan tai sijainnin perusteella. Näin ulkomainoksen kontekstia voidaan hyödyntää entistä joustavammalla ja kustannustehokkaammalla tavalla. Se on myös tehokas keino lisätä kampanjan vaikuttavuutta, sillä dynaamisesti päivittyvillä mainoksilla on tutkitusti +38 % suurempi vaikutus pitkäaikaiseen muistijälkeen kuin staattisilla mainoksilla. 

Digitaalisen ulkomainonnan keinoin voidaan myös helposti kokeilla erilaisten mainosversioiden toimivuutta. Siten saat selville mikä toteutus puhuttelee parhaiten kohdeyleisöäsi ja keskittyä sen viestimiseen.

 

Lisää vuorovaikutusta yleisön kanssa

Kuluttajat rakastavat olla vuorovaikutuksessa sellaisten brändien ja yritysten kanssa, joita he arvostavat, joihin he luottavat ja joiden kanssa he jakavat samat arvot. Tämä selittää muun muassa erilaisten nettikilpailujen ja -äänestysten suosion. Yleisöä voidaan sitouttaa myös digitaalisen ulkomainonnan keinoin: voit esimerkiksi auttaa interaktiivisen kartan avulla yleisöä löytämään myymäläsi tai herättää ohikulkijoiden huomion liikkeeseen reagoivien ulkomainosten avulla. Tai kenties voisit houkutella kuluttajia viihtymään kanssasi erilaisten pelillisten tai some-feediä hyödyntävien erikoistoteutusten avulla. 

 

Digitaalinen ulkomainonta on yksi keksittömän maailman voittajista

Alfin globaalin tutkimuksen mukaan mainospanostukset digitaaliseen ulkomainontaan tulevat kasvamaan ennustettua nopeammin kolmannen osapuolen eväste-estojen myötä. Yhteiskunnan digitalisoituessa kuluttajat ovat entistä huolestuneempia yksityisyydestään, joten ulkomainonta toimii tässä ”uudessa maailmassa” medioiden soihdunkantajana tarjoamalla evästedataa täsmällisemmän ja turvallisemman keinon kohdentaa mainontaa, ilman tarvetta henkilökohtaisen datan keräämiseen. 85 % mainospäättäjistä uskookin digitaalisen ulkomainonnan sekä ensimmäisen osapuolen dataa hyödyntävän onlinemainonnan lisääntyvän selvästi lähivuosien aikana.3

 

Eikä siinä vielä kaikki. Vuonna 2020 digitaalisen ulkomainonnan mahdollisuudet huipentuivat entisestään, kun julkaisimme Audience Engine sekä Heartbeats -kohdennustyökalut, joiden avulla mainostaja tavoittaa haluamansa kohderyhmän yhä täsmällisemmin. 

 

Kiinnostuitko jo tästä tulevaisuuden mediasta ja sen tarjoamista vaikuttavista mainosmahdollisuuksista? Ota yhteyttä myyntiimme!

Ota yhteyttä

 

LÄHTEET

1: DOOH Engages Consumers and Drives Activations. OOOA & Nielsen, 2020.

2: Why Digital OOH is especially effective right now? Sightline, 2020. (viitattu Marketing Diven artikkelista)

3: DOOH To Benefit From Decline Of Third-Party Cookies. Alfi, 2021.

Artikkeli laadittu mukaillen: DOOH Advertising Explained: What are the Benefits? Clear Channel UK, 2021.