Mitä on ulkomainonta?

Ulkomainonta
Ulkomainonta on yksi vanhimmista mainonnan muodoista. Vanha ei kuitenkaan tarkoita vanhanaikaista! Ulkomainonta on tänä päivänä paljon muutakin kuin julisteita kadunvarressa. Se on yksi innostavimpia luovan markkinoinnin kanavia. Ulkomainonta ei ole pelkästään ulkona. Se käsittää myös mainonnan muissa paikoissa, joissa ihmiset liikkuvat - ostoympäristössä ja lentokentällä. Lisääntyvän digitaalisuuden myötä ulkomainonnan mahdollisuudet ovat rajattomat!

 

Ulkomainonta ennen ja nyt

KAIKKEA KAUPUNKIPYÖRISTÄ PROMOOTIOIHIN

Ulkomainonta voi tarkoittaa julisteita ja mainostauluja ympäri kaupunkia, mutta se on yhtälailla myös Helsingin, Espoon ja Turun kaduilla rullaavia kaupunkipyöriä, vilkkaimpien liikennereittien yhteyteen rakennettuja mainosverkostoja ja tilojen haltuunottoa, sekä ajatusten ohjaamista ostoympäristössä kuten kauppakeskuksissa ja niiden läheisyydessä. Myös ilmaisnäytteet, autojen koeajot ja muut promootiot ovat ulkomainontaa. Ulkomainontaa on kaikki mainonta, minkä koh kotisi ulkopuolella – Out Of Home.

 

MIKSI ULKOMAINONTA?

Kolme asiaa erottaa ulkomainonnan muusta mediakentästä.

 

Toisto ja tavoittavuus

Massamediana ulkomainonta tavoittaa kaikki. Ulkomainonnan vahvuutena on suuren tavoittavuuden lisäksi toiston määrä. Kampanja kohdataan useaan otteeseen viikon aikana siellä missä ihmiset liikkuvat ja muu mediahäly on pienimmillään.

Ulkomainonta on tällä hetkellä ainut kasvava massamedia, johon mediakentän muutokset eivät vaikuta negatiivisesti. 

 

Vaikuttavuus

Ulkomainonta mahdollistaa kuluttajan kohtaamisen juuri oikealla hetkellä. Esimerkiksi ostoympäristössä mainostaja on läsnä ostopäätöksen hetkellä.

Ulkomainonnalla voidaan toteuttaa hyvinkin näyttäviä mainoskampanjoita. Erikoistoteutukset ja digitaalisuus maksimoivat huomioarvon. 

 

Arvo

Ulkomainonta on todella kustannustehokasta mainostajalle. Voit tavoittaa halutessasi kaikki tai kohdentaa mainontaa tietyille kohderyhmille monipuolisilla tuoteratkaisuillamme. Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden dynaamiseen mainontaan, jolloin luovaa sisältöä voidaan näyttää dataohjatusti. Näin mainonta pysyy relevanttina vähällä vaivalla.

SEITSEMÄN ASKELTA ONNISTUNEESEEN ULKOMAINOSKAMPANJAAN

Ulkomainonnassa pelkkä suuri koko tai erinomaisinkaan sijainti eivät yksin riitä takaamaan huomioarvoa. Sekä viestillä että suunnittelulla on tärkeä rooli onnistuneessa ulkomainoskampanjassa. Tässä muutama vinkki seuraavaa kampanjaasi varten! 

 

  1. Sinulla on vain muutama sekunti aikaa vangita ohikulkevien ihmisten huomio. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että viestisi on sekä selkeä että yksinkertainen. Viestin lähettäjän tulisi myös käydä katsojalle helposti ilmi.
  2. Laadukkaat kuvat ja graafinen ilme ovat onnistuneen mainonnan kannalta yhtä tärkeitä kuin sanat. Huolehdi siitä, että ne tukevat ydinviestiäsi ja luovat halutulla tavalla yhtenevän kokonaisuuden.
  3. Käytä selkeitä kirjaisintyyppejä. Huolehdi, että fontti on riittävän suurikokoista luettavaksi pidemmänkin matkan päästä.
  4. Viestisi tulee olla selkeä ja tiivistetty. Tehokkaimpia ulkomainoskampanjoita ovat ne, jotka on helpoin havaita ja sisäistää. Pidä mainoksen teksti lyhyenä sekä täsmällisenä ja viestisi yksiselitteisenä.
  5. Ole tietoinen käyttämistäsi väreistä. Jotkin väriyhdistelmät heikentävät lopputuloksen luettavuutta ja värit myös vaikuttavat viestisi sävyyn. Hyödynnä värien viestinnällinen arvo!
  6. Tee yleisölle mahdollisimman helpoksi ymmärtää sanomasi. Panosta tärkeimpiin visuaalisiin elementteihin ja muista että vähemmän voi olla enemmän!
  7. Yhdistä kampanjaasi muitakin median kanavia. Integroimalla viestisi useaan kanavaan saat kampanjastasi myynnin edistämisen kannalta irti suurimman hyödyn.
Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia
sales@clearchannel.fi