2.4.2020 | Matkustusympäristö, Digitaalinen mainonta, Staattinen mainonta, Liikenneympäristö, Inspiraatio, Kohderyhmätieto/asiakasymmärrys

Rakenna mainetta pitkäaikaisella näkyvyydellä

Lentoaseman uniikki mainosympäristö sopii sekä lyhytaikaisiin kampanjoihin että pitkäaikaiseen brändinrakennukseen. Se tarjoaa ainutlaatuisen tarttumapinnan kansainvälisyyteen, ostovoimaiseen yleisöön ja kiinnostaviin kohderyhmiin.

 

Lentoasema on poikkeuksellinen mainosympäristö, sillä siellä pitkäaikaiset brändinrakennuskampanjat ovat perusteltuja ja tehokkaita. Lentoasemalla toteutettu kampanja tekee pitkäkestoisen vaikutuksen käytännössä lähes päivittäin vaihtuvaan uuteen yleisöön. Kampanja-ajan pidentäminen tuo suhteessa laajemman yleisön kampanjalle kuin muissa mediaympäristöissä ja pidempi näkyvyys takaa kampanjalle korkeamman toistotason.

Korkean vaihtuvuuden myötä lentoasema on erittäin tehokas ympäristö kuluttajien tavoittamiseksi – lentoasemalla vierailee lähes 22 miljoonaa vuosittaista kävijää ja myös kuukausittaiset kävijäluvut ovat huimaavia: esimerkiksi tammikuussa 2020 lentoasemalla vieraili 1,6 miljoonaa1 matkustajaa!

 

Ikoninen, kuuluisa ja voimakas brändi


Mikä tekee brändistä kuuluisan? Entä miten tätä mielikuvaa saadaan kaikista tehokkaimmin välitettyä? Saadaksemme näihin kysymyksiin vastauksen annoimme erilaisia tutkimusmenetelmiä monipuolisesti hyödyntävälle tutkimusyritykselle (Cog Research, 2016) toimeksiannon, jonka avulla selvitimme, minkälaisia ominaisuuksia kuuluisiin brändeihin liitetään.  

Tutkimuksen tuloksena syntyi määritelmä: ”Maineikas brändi on voimakas, korkealuokkainen ja ikoninen. Brändi on erittäin näkyvä ja ihmiset puhuvat siitä ja kokevat sen luovaksi.”

Tämän jälkeen halusimme selvittää, millä keinoin tätä mielikuvaa saataisiin parhaiten välitettyä. Testin perusteella havaittiin, että kuluttajat suosivat brändejä, joiden he näkivät mainostavan suurimmilla digitaalisilla ulkomainospinnoilla.  

Näihin brändeihin yhdistettiin muita vertailuryhmiä enemmän kuuluisuuteen liitettyjä attribuutteja, eli niiden arvioitiin olevan luovempia, puhuttelevampia, näkyvämpiä, korkealuokkaisempia, voimakkaampia ja ikonisempia. Tulos oli samansuuntainen kaikissa tutkituissa tuotekategorioissa. Tutkimuksessa ilmeni, että näyttävillä pinnoilla mainostavat brändit näyttävät hyvältä, tekevät suuremman vaikutuksen ja kiinnittävät tehokkaammin huomion. Tunnettujen ja ikonisten brändien myös suorastaan odotetaan olevan esillä näyttävillä mainospinnoilla.  

Lentoasemalla sijaitsee paljon uniikkeja, näyttäviä mainospintoja, joten se on mitä otollisin mainosympäristö maineen rakentamiseen.  

Tavoita ainutlaatuinen yleisö

Lentoaseman asiakkaiden ostovoima on erinomainen ja lentoasemalla korostuvat muun muassa seuraavat kohderyhmät: korkeasti koulutetut, hyvätuloiset sekä päättävässä ja johtavassa asemassa olevat työntekijät. Suomalaiset lentomatkustajat ovat keskimääräistä kiinnostuneempia muun muassa kulttuurista, muodista, kauneudenhoidosta ja henkilökohtaisesta kehittymisestä sekä heillä on korostetusti enemmän sijoituksia, asunto-omistuksia ja vakuutuksia2

 

Lentoasemalla myös korostuvat korkeatuloiset suomalaiset:  

  • 16 % lentoaseman kävijöistä tienaa 50 001 € - 100 000 €.
    Tulotason korostuma on noin 1,5 kertainen verrattuna koko väestöön.2

  • 2 % lentoaseman kävijöistä tienaa yli 100 000 €.
    Tulotason korostuma on kaksinkertainen verrattuna koko väestöön.2

 

 

Vaikuta kansainvälisesti ja valtakunnallisesti

Lentoasema on erinomainen valinta silloin, kun haluat tavoittaa kuluttajat ympäri Suomen tai vaikuttaa kansainvälisesti hyödyntämällä vain yhtä mainosympäristöä! Vaikka monet muutkin verkostomme tavoittavat suomalaiset valtakunnallisesti, on lentoasema ympäristönä ainutlaatuinen – lentoasemaratkaisujen hyödyntämistä kannattaakin harkita sekä sellaisenaan että osana muita kampanjoita.  

TUTUSTU LENTOASEMAN KOHDERYHMIIN Miksi mainostaa lentoasemalla?

 


LÄHTEET
1. Finavia, Matkustajamäärät lentoasemittain helmikuu 2020
2. Clear Channel Airport Audience Survey 2018 (Taloustutkimus)