4.11.2020 | Tutkimus, Kohderyhmätieto/asiakasymmärrys, Kuluttajakäyttäytyminen, Tutkimus: ajankohtaiset

Näin suomalaiset liikkuvat nyt ja vuonna 2021 − tieliikenteessä ja kaupoissa riittää väkeä

Suomalaiset käyvät säännöllisesti ruokakaupoissa ja liikkuvat ahkerasti autoillaan tieliikenteessä korona-aikanakin. Kaupunkiliikenteessä jalankulun lisäksi polkupyörä kulkupelinä on kasvattanut suosiotaan. Nämä seikat selviävät Kantarin toteuttamasta verkkokyselystä, joka selvitti suomalaisten liikkumista. Tulokset ovat positiivisia ulkomainonnan kannalta − ulkomainonta tavoittaa tehokkaasti teiden varsilla, kaupungeissa, kaupoissa ja kauppakeskuksissa.

 

Kantar toteutti syyskuussa 2020 Outdoor Finlandin toimeksiantona verkkokyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten liikkumista ja sitä, miten liikkuminen tulee mahdollisesti muuttumaan tulevan vuoden aikana. Kyselyyn osallistui reilu 1 000 yli 15-vuotiasta suomalaista vastaajaa. Vastaajia pyydettiin huomioimaan kaikki liikkuminen niin vapaa-ajalla, lomamatkalla kuin työelämässä.

 

Kulkuneuvot ja liikkumismuodot

 

Kantarin tekemässä tutkimuksessa kysyttiin, missä ja miten vastaajat liikkuvat tällä hetkellä, ja miten he aikovat seuraavan vuoden sisällä liikkua. 

 

Koronapandemian myötä joukkoliikenteen käyttö on vähentynyt tänä vuonna selvästi ja yksityisautoilu on puolestaan lisääntynyt. Myös laiva- ja lentoliikenne ovat vähentyneet selvästi. Kyselyn perusteella ensi vuoden suosituimpia liikkumistapoja ovat liikkuminen jalan, autolla ja polkupyöräillen.

 

Kysyttäessä vastaajilta tämänhetkistä liikkumista viikkotasolla (vähintään kerran viikossa):

 • 89 % vastaajista kertoi liikkuvansa jalan
 • 79 % kertoi liikkuvansa autoilla
 • 41 % kertoi pyöräilevänsä

 

Lähitulevaisuuden suunnitelmia tiedusteltaessa nousivat samat kulkuneuvot kärkikolmikkoon:

 • 34 % vastasi liikkuvansa ensi vuonna enemmän jalan
 • 26 % aikoo käyttää omaa polkupyörää aiempaa enemmän
 • 15 % hyödyntää enemmän autoa liikkumisvälineenä vuoden sisällä

 

Ulkomainonnan viikkotavoittavuus eri ympäristöissä

 

Kantarin verkkokyselyssä kysyttiin myös, mitä vastaajilla oli tapana tehdä tällä hetkellä vähintään kerran viikossa. 55 % vastaajista ilmoitti liikkuvansa pääkaupunkiseudulla tai muissa yli 50 000 asukkaan kaupungeissa. 60 % kyselyyn vastanneista kertoi liikkuvansa Suomen moottori-, kanta- tai valtateillä.

 

Ostoksilla käydään myös vilkkaasti:

 • 78 % kertoi käyvänsä ostoksilla S-ryhmän kaupoissa vähintään kerran viikossa
 • 71 % kertoi käyvänsä ostoksilla K-ryhmän kaupoissa vähintään kerran viikossa
 • 45 % kertoi käyvänsä kauppakeskuksissa tai niiden pysäköintihalleissa

 

Miltä lähitulevaisuus näyttää liikkumisen osalta?

 

Valtaosa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että heidän liikkumisensa ei muutu seuraavan vuoden sisällä lainkaan.

 

 • 12 % suomalaisista aikoo liikkua vuoden sisällä aiempaa enemmän pääkaupunkiseudulla ja keskusta-alueilla yli 50 000 asukkaan kaupungeissa
 • 11 % vastaajista aikoo käyttää joukkoliikennettä enemmän lähitulevaisuudessa
 • 10 % suunnittelee liikkuvansa Suomen moottori-, kanta- tai valtatiellä edellisvuotta enemmän
 • 8 % aikoo käydä viime vuotta enemmän kauppakeskuksissa

 

Lähde: Kantar. Outdoor Finland – Suomalaisten liikkuminen 2020 ja 2021. 2020.


Tilannekatsaus: Ulkomainonnan tavoittavuudet

 

Julkaisemme viikoittain tilannekatsausta ulkomainonnan tavoittavuuksien osalta. Tilannekatsaus sisältää monipuolista dataa ihmisten liikkumisesta eri ympäristöissä. Aloitimme seurannan maaliskuussa 2020. Raportointimme tärkeimpänä tehtävänä on kuvata sitä, miten ihmisten liikkuminen on muuttunut korona-aikana.

 

Seurannassamme hyödynnettävää dataa keräämme useasta eri lähteestä:

 • Traffic Management Finland: Maantieliikenteen määrä (LAM; liikenteen automaattiset mittaustiedot)
 • Helsinki, Espoo ja Vantaa: Kevyen liikenteen määrä, jalankulku ja pyöräily (Eco-Counter -konelaskentapisteet)
 • Google: Päivttäistavarakaupan asiointimäärät, kauppakeskusten asiointimäärät (Covid-19 Community Mobile Reports)

 

Tutustu tilannekatsaukseen ulkomainonnan tavoittavuuksista verkkosivuillamme.

tilannekatsaus