28.4.2021 | Ohjelmallinen

Clear Channelin LaunchPAD mahdollistaa ulkomainonnan ohjelmallisen ostamisen ja yhä tehokkaamman mainoskampanjoiden hallinnan

Yksi maailman johtavista ulkomainostoimijoista, Clear Channel Europe vahvistaa mainonnan ostamisen ja suunnittelemisen ratkaisuja. Clear Channelin LaunchPAD yhdistää ohjelmallisen ostamisen kanavat yrityksen laajaan digitaalisen ulkomainonnan tarjoamaan. 

LaunchPAD mahdollistaa sen, että Clear Channelin digitaaliset mainosympäristöt ovat ostettavissa useiden DSP-alustojen (Demand Side Platform) kautta, ja ovat yhdistettävissä osaksi monikanavaista kampanjasuunnittelua. Ulkomainonnan ostamisesta tulee näin entistä nopeampaa sekä joustavampaa. Ensimmäisessä vaiheessa LaunchPAD yhdistyy Broadsign ja Hivestack SSP-järjestelmien (Supply Side Platform) kanssa.

Tällä hetkellä LaunchPAD on käytössä Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, Espanjassa, Hollannissa ja Suomessa. Lähitulevaisuudessa toiminta laajenee Euroopassa Ranskaan, Italiaan, Belgiaan ja Skandinaviaan sekä lisäksi Latinalaiseen Amerikkaan. Mainonnan ostajille järjestelmä mahdollistaa monipuolisemman ja kansainvälisemmän tavan hyödyntää ulkomainontaa, tuoden joustavuutta kampanja-ajan, sijainnin ja keston suunnitteluun.

Asiakkaamme etsivät uusia tapoja välittää relevantteja viestejä bränditurvallisissa ympäristöissä. LaunchPAD mahdollistaa sen, että ulkomainontaa voidaan nyt ostaa ohjelmallisesti. Jatkossa mainontaa voidaan ostaa reaaliajassa ja mainostoteutukset voidaan optimoida toimimaan ulkoisten datalähteiden mukaan. Samalla kampanjan tehokkuutta voidaan maksimoida koordinoimalla ulkomainonta yhteen muiden mainostapojen kanssa. Olemme vakuuttuneita, että tälle on suuri kysyntä ja odotamme innolla mainostajien vastaanottoa LaunchPADin tarjoamille mahdollisuuksille,” sanoo Andy Stevens, Head of Data and Programmatic, Clear Channel Europe.

 

ENG1


LaunchPAD mahdollistaa Euroopan laajuisen ohjelmallisen ulkomainonnan tarjoaman

”Olemme iloisia päästessämme rakentamaan kansainvälistä kumppanuutta Clear Channelin kanssa. Monipuolisemman kohdentamisen ja mittaamisen ansiosta ohjelmallinen ulkomainonta herättää kysyntää koko Euroopassa, tarjoten merkittävän lisän markkinoinnin suunnitteluun. On erittäin rohkaisevaa nähdä tällaista uuden teknologian hyödyntämistä, joka tarjoaa lisää tehokkuutta”
toteaa William Brownsdon, toimitusjohtaja, Hivestack EMEA.

”Nyt kun mainostajat etsivät uusia ja yhä merkityksellisempiä tapoja tavoittaa kuluttajat useissa kohtaamispisteissä, ohjelmallisen ostamisen innovaatiot, kuten LaunchPAD, luovat pohjan digitaalisen ulkomainonnan kasvulle. Tämä tuo laajan digitaalisen ulkomainonnan inventaarin eurooppalaisten mainostajien saataville ja mahdollistaa joustavien kampanjoiden toteuttamisen. On suuri kunnia olla mukana LaunchPADin lanseerauksessa ja auttaa Clear Channel Eurooppaa kasvattamaan ulkomainonnan osuutta monikanavaisessa mainonnassa,” sanoo Adam Green, varatoimitusjohtaja ja liiketoimintajohtaja Broadsign Programmatic Platforms.

LaunchPAD yhdistää ohjelmallisen ulkomainonnan strategiat koko Clear Channel Europen markkina-alueella. Olemassa olevat ohjelmallisen ostamisen palvelut Sveitsissä, Espanjassa ja Hollannissa integroidaan LaunchPAD-kokonaisuuteen. Lanseeraus toteutetaan yhteistyössä Hivestack ja Broadsign SSP-palveluntarjoajien kanssa. Tulevaisuudessa Clear Channel tulee integroitumaan myös muihin SSP-palveluihin.

“Digitaalisen ulkomainonnan tarjoaminen monikanavaisessa mediaostamisessa on seuraava askel transformaatiossamme. Näin ulkomainonnasta tulee yhä tehokkaampaa, dynaamisempaa ja vaikuttavampaa. Ohjelmallinen ostaminen auttaa brändejä hyödyntämään ulkomainonnan tarjoamia mahdollisuuksia uudella tavalla – relevantilla ja oikea-aikaisella viestinnällä brändeille turvallisessa mainosympäristössä,” kommentoi Richard Bon, toimitusjohtaja Clear Channel UK.

 

ENG2

 

Clear Channel Suomi on kärkijoukoissa mukana, kun Clear Channel Eurooppa lanseeraa ulkomainonnan ohjelmallisen ostamisen mahdollistavan LaunchPADin.

”Ulkomainonnan digitalisuus on ollut meille Suomessa iso painopiste jo vuosia. Näkyvimpinä esimerkkeinä tästä on muun muassa maamme ensimmäiset digitaaliset verkostot sekä vaikuttavimmat isot digipinnat. Laadukasta digitaalista inventaariamme on älyllistetty erilaisilla dataa hyödyntävillä työkaluilla, mahdollistaen mm. kohderyhmälähtöisen ulkomainonnan suunnittelun. Luontaisena jatkumona tälle on toimia edelläkävijänä myös ulkomainonnan myyntitapojen ja -kanavien kehittämisessä. Olemme toki vasta ohjelmallisen ulkomainonnan kehityspolun alussa, mutta olemme ylpeitä siitä, että saamme olla eturintamassa mukana koko Clear Channel Euroopan yhdistävässä hankkeessa. Uskomme, että LaunchPADin mahdollistamana digitaalinen ulkomainonta kasvattaa suosiotaan entisestään ja tavoittaa myös niitä ostajia sekä mainostajia, jotka eivät ole vielä hyödyntäneet digitaalisen ulkomainonnan tarjoamia mahdollisuuksia sekä brändin rakentajana että myynnin tekijänä,” iloitsee Jesse Jussila, Head of Product, Clear Channel Suomi.


Katso tästä Clear Channel Outdoorin englanninkielinen mediatiedote:

Mediatiedote
Lisätietoja antavat:

Jesse Jussila
Head of Product
tel. 040 5530 700
jesse.jussila@clearchannel.fi

Ville Bergman
Sales Director
tel. 040 9002 830
ville.bergman@clearchannel.fi