4.9.2020 | Uutiset, Kohderyhmätieto/asiakasymmärrys, Audience Engine

Clear Channel aloittaa ulkomainonnan kohdentamisen halutuille kohderyhmille

Clear Channel kehittää ulkomainonnan suunnittelua entistä kohderyhmälähtöisemmäksi monipuolisten datalähteiden ja analytiikan avulla. Ulkomainonnan edelläkävijä tuntee suomalaiset yleisöt ja sen, missä he milloinkin liikkuvat.

Clear Channel tuo ensimmäisenä valtakunnallisen ratkaisun kohderyhmälähtöiseen ulkomainonnan suunnitteluun ja todentamiseen. Big dataa ja analytiikkaa hyödyntävien älykkäiden työkalujensa ansiosta Clear Channel tietää nyt, millaisia yleisöjä sen mainospintojen ohi kulkee.

 

”Erilaisia maanlaajuisia tilastoaineistoja hyödyntämällä ja niiden pohjalta profiloimalla tiedämme muun muassa, minkä ikäisiä, miten koulutettuja ja millaisissa perheyksiköissä asuvia ihmisiä kulkee niin digitaalisten kuin staattistenkin mainospintojemme ohi. Tiedämme myös heidän asumismuotonsa ja kulutuspotentiaalinsa. Data on anonyymiä, eikä se näin ollen ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin”, Clear Channelin tuoteorganisaatiota ja tärkeimpiä kehitysprojekteja johtava Jesse Jussila sanoo.

 

lähtee kohderyhmän määrittelystä

 

Mainoskampanjan suunnittelu voidaan aloittaa niin, että mainostaja määrittelee haluamansa tavoiteyleisön. Sen jälkeen suunnittelutyökalu tunnistaa, missä haluttu kohderyhmä asuu ja työskentelee, sekä mitä reittiä se todennäköisimmin liikkuu kodin ja työpaikan välisen matkan.

 

”Mainoskampanja voidaan suunnata esimerkiksi varakkaille ikäihmisille heidän kulkureitilleen. Lisäksi kampanjasta voidaan tehdä oma versio vaikkapa lapsiperheille tai omakotitaloasujille, huomioiden sekä asuinpaikan että muut ulkomainonnan vaikuttavat kohtaamispisteet juuri halutun kohdeyleisön kulkureiteillä. Kohderyhmä tavoitetaan tämän ansiosta entistä tehokkaammin, ja sitä voidaan puhutella oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla viestillä”, Jussila sanoo.

 

yhdistää dataa useasta eri lähteestä

 

Ulkomainonta tavoittaa edelleen isot yleisöt valtakunnallisesti. Ulkomainonnan kohderyhmälähtöisyyden vahvistaminen on kuitenkin ollut Clear Channelin tavoitteena jo pitkään. Sopivien ratkaisujen rakentamisen aloittaminen on tullut mahdolliseksi vasta viime vuosina, kun avointa dataa on tullut saataville ja datalähteiden monipuolistuminen on mahdollistanut uudenlaisten ratkaisuiden rakentamisen. Myös isojen datamassojen analysointiin tarvittavat modernit työkalut ja tekoäly ovat oleellisessa roolissa koko valtakunnan kattavan ratkaisun rakentamisessa.

 

Audience Engine -suunnittelutyökalu yhdistää dataa useasta eri tietolähteestä, kuten Tilastokeskuksesta ja Väylävirastosta. Yksittäisiä kuluttajia ei kuitenkaan tunnisteta, vaan mainonnan kohdentaminen perustuu isoihin datamassoihin ja niistä rakennettuihin potentiaalisiin yleisöihin.

 

”Kohdennusta voidaan tarvittaessa tarkentaa asiakkaan omalla insightilla, kuluttajien ostokäyttäytymisdatalla tai muulla laadullisella tiedolla. Näin ulkomainonnan suunnittelusta tulee entistäkin älykkäämpää”, Jussila sanoo.

 

suomi on edelläkävijä

 

Ulkomainonnan kohderyhmälähtöinen suunnittelu on suhteellisen uutta myös kansainvälisesti tarkasteltuna, kuten maailmanlaajuisen Clear Channel -yhtiön muissa maissa.

 

”Mitään vastaavaa kokonaisvaltaista ratkaisua ei tietojemme mukaan ole. Erilaisia pilotteja löytyy maailmalta, mutta nekin on rajattu tietyille aluille, yleisöille tai tiettyyn mainosmuotoon. Meidän työkalumme kattaa koko Suomen, ja sitä voidaan hyödyntää kaikissa ulkomainonnan formaateissa.”

 

Kantar TNS:n keväällä julkaistun tutkimuksen* mukaan ulkomainonta tavoittaa 98 prosenttia suomalaisista. Digitaalisuus tarjoaa mainonnalle laajat mahdollisuudet, kuten dynaamisuuden, jonka avulla viestiä voidaan varioida esimerkiksi sään tai kellonajan mukaan jopa useita kertoja vuorokaudessa.

 

Clear Channel on osaltaan mukana rakentamassa älykaupunkiratkaisuja ja sen myötä myös uudenlaisia mainonnan mahdollisuuksia. Esimerkkeinä näistä toteutuksista toimivat kaupunkipyörät, Agora-pakettiautomaatit ja sähköautojen latauspisteet.

 

*Lähde: Kantar TNS: Ulkomainonnan mittaaminen ja tulokset 2018–2019.


Lisätietoja:

Jesse Jussila, Clear Channel, Head of Product

Puh: 040 553 0700

jesse.jussila@clearchannel.fi


 

 


audience engine in english


Clear Channel Suomi Oy valtakunnallinen ulkomainosyhtiö. Olemme osa globaalia Clear Channel Outdoor -konsernia. Mainosratkaisumme tavoittavat halutun kohderyhmän niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Mainoslaiteverkostomme sijaitsevat kaupunkien keskustoissa, suosituimmissa kauppakeskuksissa ja myymälöiden sisällä, vilkkaimpien teiden varsilla, Helsingin Satamassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Clear Channel tarjoaa asiakkailleen entistä kestävämpiä ratkaisuja ympäristön kuormitusta vähentämällä, energiatehokkuutta parantamalla ja kierrätystä lisäämällä.