09.2.2018 | Tutkimus

Ulkomainonta jälleen kasvajien kärjessä laskevassa mediamarkkinassa!

Yksi syy mediaryhmämme menestykseen on sen tavoittavuudessa. Ulkomainonta ei pelkästään myy paremmin kuin koskaan aiemmin, vaan se myös tavoittaa paremmin kuin milloinkaan aiemmin. Tällä asialla on arvonsa sillä monen muun mediaryhmän haasteena on kattavan, laajan peiton aikaansaaminen. Ulkomainosala ui tässä vastavirtaan ja panostaa vuosi vuodelta siihen, että tavoitamme tulevana vuonna enemmän yleisöä kuin edellisenä. Massamedialla on aina kysyntää, eikä vähiten Suomen kaltaisessa pienessä markkinassa.

Viimeinen - mutta moderni massamedia!


Ulkomainontaa luonnehditaan usein viimeiseksi massamediaksi. Se kuulostaa vanhanaikaiselta. Siksi on hyvä huomata miten monella tavalla ulkomainonta on tänä päivänä modernisoitunut. Perinteisen, staattisen ulkomainonnan ostaminen on tehty helpoksi. Asiakas voi ostaa kampanjan päiväksi tai vaikka vuodeksi kerrallaan. Samoin sarjoja ja ratkaisuja on tarjolla aiempaa monimuotoisemmin. DOOH, eli digitaalinen ulkomainonta puolestaan tarjoaa mainostajille koko ajan uusia mahdollisuuksia. Kuluttajat voidaan aktivoida käymään vuoropuhelua brändin kanssa, heidät voidaan tavoittaa vain halutulla hetkellä ja halutussa paikassa tai sitten käyttöön voidaan ottaa koko massamedian arsenaali.

Mikä kasvaa nopeammin kuin verkkomainonta?

Tietysti ulkomainonta, mutta miksi? Ulkomainonnan luotettavuus ja tehokkuus sopivat erinomaisesti erikokoisten kampanjoiden toteuttamiseen. Ulkomainontaa käyttävien yritysten määrä on noussut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Se kertoo siitä, että mediamme lisääntynyt joustavuus ja samalla edelleen kehittynyt tavoittavuus ovat nostaneet asiakkaitten tyytyväisyyttä. Paras palaute ulkomainonnan toimialalle on itse asiassa palaava asiakas. Se on menestyksekkään toimialan elinehto ja toteutui ulkomainonnan osalta vuonna 2017 ennätyksellisesti.