2.2.2023 | Vastuullisuus

Olemme mukana rakentamassa älykkäämpää ja kestävämpää kaupunkia

Digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja valtakunnallisen mediaverkoston tarjoajana haluamme sitoutua rakentamaan entistä vastuullisempaa media-alan tulevaisuutta. Ulkomainonta on mukana vahvasti yhteiskunnallisissa tapahtumissa, kaupunkikulttuurin rakentamisessa ja ajankohtaisissa ilmiöissä, jonka ohella se tuo kunnille ja erilaisille kulttuuritoimijoille lisätuloja palvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen.  

Vaikka ulkomainonta näyttäytyy monen arjessa vahvana mainosmediana, jonka kohtaa viikon aikana lähes jokainen suomalainen (99 %), olemme muutakin kuin median tarjoaja – kaupallisen toiminnan ohella ulkomainonnalla on paljon annettavaa myös yhteiskunnallisesti.  

Olemassaolon tarkoituksemme on olla “a Platform for Brands & a Platform for Good”, joista jälkimmäinen viittaa sekä pieniin että suuriin tekoihin, joilla pyrimme edistämään yhteisöjen ja kaupunkilaisten hyvinvointia yhteistyössä kaupunkien, mainostajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.  

PwC:n Iso-Britanniassa tekemän laskelman mukaan noin puolet ulkomainosyhtiöiden liikevaihdosta palautuu takaisin yhteiskunnalle esimerkiksi maanvuokrina ja erilaisina mainosrahoitteisina palveluina. 

Ulkomainonnan konkreettisia hyötyjä kaupunkilaisille ovat esimerkiksi mainonnalla rahoitetut Smart City -ratkaisut, kuten kaupunkipyörät, sähköautojen latauspisteet ja pakettiautomaatit. Smart City -ratkaisujen ohella ulkomainonnalla voidaan lisätä kaupunkien viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä tiedotusmahdollisuuksia ja tarjota kanava yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden viestimiseen. Mainospaikat toimivat tärkeänä viestintäkanavana kaupungeille ja kulttuurialan toimijoille, kuten Helsingin Musiikkitalolle ja Amos Rexille.  

 

Tavoitteena elinvoimainen ja älykäs kaupunki 


Olemme mukana rakentamassa vastuullista infrastruktuuria sekä parempaa kaupunkia kaikille. Ajatus Smart Citystä tarkoittaa vastuunkantoa siitä, miten toimintamme vaikuttaa kaupunkeihin, niiden käyttäjiin ja ympäristöön.

Kaupunkipyörät, sähköautojen latauspisteet ja Agora-pakettiautomaatit ovat keinojamme helpottaa kaupunkilaisten arkea ja parantaa yhteisöjen ympäristöystävällisyyttä ja viihtyisyyttä. Teemme yhteistyötä monen julkisen sektorin toimijan kanssa. Mainonnan myötä saadut lisätulot mahdollistavat kumppaneillemme esimerkiksi infrastruktuurin ja palveluiden kehittämisen. 

 

1. Kaupunkipyörät ovat edullinen liikkumisratkaisu kaupunkilaisille. Yhteistyö kaupallisen toimijan kanssa mahdollistaa kaupunkilaisille laajan ja edullisen kaupunkipyöräverkoston. Pyöräilyn tuomien terveyshyötyjen ohella pyöräliikenteen edistäminen lisää kaupunkien viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta sekä tehostaa tilan- ja ajankäyttöä kaupungeissa. Mainostajille kaupunkipyörät tarjoavat modernin mainospaikkaratkaisun ja mahdollisuuden tavoittaa kuluttajat heidän arkiympäristössään työmatkoilla ja vapaa-aikana.  

2. Mainosrahoitteiset sähköautojen latauspisteet tukevat liikenteen sähköistymistä. Kaupungit saavat kustannustehokkaan keinon rakentaa ja ylläpitää latausverkostoa, sillä kustannuksia katetaan mainostuotoilla. Uudet latauspisteet helpottavat sähköautoon siirtymistä, ja mainonta auttaa siten tukemaan siirtymää kohti kestävämpää liikennettä. Mainosrahoitteisuuden myötä myös pienen käyttöasteen alueille on mahdollista rakentaa latausasemia. Latauspisteiden yhteydessä olevat digitaaliset näytöt tarjoavat myös kanavan kaupunkien omalle viestinnälle ja tiedotukselle.  

3. Agora-pakettiautomaatti auttaa vähentämään merkittävästi lähilogistiikan ketjua ja siten myös pakettiliikenteestä syntyviä päästöjä ja ruuhkia. Pakettiliikenteen kasvu on globaali megatrendi, jonka myötä tarvitaan uusia logistiikkaratkaisuja. Pahimmissa skenaarioissa toimitusliikenteen päästöt voivat kasvaa jopa 32 % ja ruuhkat jopa 21 % (1​. Suomalaisista internetinkäyttäjistä* jopa 73 % on tehnyt digiostoksia (2 – Agora on kestävä vastaus verkon vakiintumiseen ostokanavana. 

 

Ulkomainonta on myös tärkeä tiedotuskanava ja valonlähde 


Ulkomainonnalla voidaan lisätä turvallisuuden tunnetta kaupungeissa, sillä se tuo kaupunkilaisille valoa ja väriä. Ulkomainokset katuympäristössä lisäävät valaisullaan turvallisuuden tunnetta kaupungeissa ja taajamissa, jonka ohella ulkomainonnalla mahdollistetaan esimerkiksi bussipysäkkikatokset. Kaupungit voivat myös hyödyntää ulkomainontaa nopeana ja tavoittavana tiedotuskanavana ja opastusvälineenä.  

Osa mediapinnoista toimii myös julkisten tilojen opastamisen välineinä. Palvelun avulla kuluttajille varmistetaan oikean polun löytäminen halutun palvelun äärelle.  

 

Näkyvyyttä kulttuurille ja yhteiskunnallisesti tärkeille aiheille


T
arjoamme herättävän median, jossa yhteiskunnallisesti tärkeät asiat saavat näkyvyyttä ja synnyttävät keskustelua. Tuemme vuosittain toinen toistaan tärkeämpiä hyväntekeväisyyskampanjoita tarjoamalla pro bono -näkyvyyttä. Esimerkiksi vuonna 2020 tarjosimme yhteensä lähes 30 viikkoa pro bono -mediatilaa kaupungin parhailta paikoilta. Verkostossamme on näkynyt laajasti esimerkiksi MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, HelsinkiMission, Pelastusarmeijan sekä UN Women Suomen mainoksia. 
 

”UN Women Suomelle tämänkaltainen ulkomainontanäkyvyys on korvaamatonta. Sen avulla saavutamme uusia ihmisiä, kasvatamme järjestön tunnettuutta ja luotettavuutta, ja pystymme tuomaan työmme piiriin uusia jäseniä ja lahjoittajia. On hienoa saada Clear Channelin kaltainen kumppani tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista, ja toivomme, että tämänkaltainen yhteistyö jatkuu Clear Channelin kanssa myös tulevaisuudessa”, UN Women Suomen erityisasiantuntija Emma Winiecki kertoo. 

 

 

 

Entä mitä hyötyjä ulkomainonnasta on mainostajalle? Lue täältä »
Lähteet
1) World Economic Forum, (2020). The Future of the Last-Mile Ecosystem. * mikäli toimenpiteitä ei tehdä
2) Kaupan liitto. (2021). Digiostaminen kasvoi Suomessa yli viidenneksellä – kotimainen verkkokauppa valtasi markkinoita *verkkoa viimeisten 3 kuukauden aikana käyttäneet suomalaiset.