kesko-adshel-5.jpg

Ostopolkuajattelu toimii myös ulkomainonnassa

Clear Channel suoritti yhdessä Consumer Compassin kanssa suuren Ostopolkututkimuksen syksyllä 2018. Tutkimuksessa yli tuhat suomalaista vastasi kysymyksiin tottumuksistaan ostoksilla käymisen, kauppakeskuksien sekä päivittäistavaramyymälöiden suhteen. Ostopolkututkimuksen yli tuhat (n=1040) edustaa Suomea väestöllisesti ja demografisesti, joten sen vastauksia voidaan yleistää koskemaan koko väestöä.

OSTOPOLKUTUTKIMUS KERTOO SUOMALAISTEN OSTOTOTTUMUKSISTA

Valtaosa suomalaisten ostosmatkoista tehdään autoillen, lapsiperheistä peräti 80% tekee ostomatkansa omalla autolla. Seuraavaksi yleisin tapa liikkua ostoksille on kävelleen 13% osuudella kokonaisuudesta. Käveleminen korostuu erityisesti nuorten ja kaupunkilaisten keskuudessa.

Ostosmatkat ovat muutenkin suunniteltuja, spontaanisti ostoksille päädytään suurelta osin luppoajan puitteissa. Myös seura ja mainonta saa lähtemään ostoksille yllättäen. 69% vastaa vierailleensa jossain ostospaikassa matkalla kohdatun mainonnan perusteella. Ulkomainonta on perinteisesti koettu tärkeäksi välineeksi ihmisten opastamiseen vierailla seuduilla ja myös Ostopolkututkimuksen valossa tämä pitää edelleen paikkaansa, koska 88% kiinnittää ulkomainontaan huomiota ostosmatkoillaan.

kuva-tekstille-koko-kokeilu.jpg

Kauppakeskukset tuovat ihmiset yhteen viettämään aikaa

Kauppakeskuksia rakennetaan Suomeen kiihtyvällä tahdilla. Suomalaiset ovatkin löytäneet nämä kaupan keskittymät ja vierailevat niissä ahkerasti. Kolme neljästä käy kauppakeskuksessa vähintään kuukausittain, 37% vähintään kerran viikossa. Kauppakeskuksiin mennään pääsääntöisesti tekemään ostoksia, mutta myös ruokailemaan ja käyttämään niiden laajaa palvelutarjontaa. Ruokaostokset ovat lähes kaikilla listalla, mutta 64% vierailijoista käy vähintään kahdessa liikkeessä vierailun aikana ja 32% tekee enemmän hankintoja kuin mitä oli suunnitellut. Kauppakeskukseen mennään usein perheen tai tuttavien kanssa ja moni keskustelee ostoksistaan seuralaisen kanssa joko paikan päällä tai käynnin jälkeen.

Mainonta kuuluu olennaisena osana kauppakeskuksiin ja 90% vastaajista on kiinnittänyt huomiota mainosvälineisiin kauppakeskuksissa. Trendikäs mainosmuoto jättikokoiset led-screenit kiinnitävät runsaasti huomiota, 39% oli huomannut niitä kauppakeskusvierailun yhteydessä. Mainontaan kauppakeskuksissa suhteudutaan positiivisesti ja niistä haetaan tietoa ahkerasti. 43% on ostanut kauppakeskuksessa näkemänsä mainonnan perusteella.

toyota-auto-finland-shopping-wall-itis.jpg

Päivittäistavaraostoksilla käydään monta kertaa viikossa

Vaikka päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä on pudonnut rajusti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sitä kautta etäisyys kauppaan on monille kasvanut, 68% käy päivittäistavaraostoksilla edelleen vähintään pari kertaa viikossa. Kaupassa käydään eniten yksin, mutta 46% ottaa perheenjäsenen tai kaverin mukaan. Kauppalistoja ei suunnitella kovin tarkasti, ainoastaan kolmannes vastaajista tietää tismalleen mitä aikoo ostaa ja puolet päätyy joka tapauksessa ostamaan enemmän kuin mitä oli aikonut. Heräteostoksina mukaan tarttuu erityisesti makeisia, naposteltavia ja leipätuotteita, kun taas brändiuskollisuus näkyy erityisesti kahveissa, maidoissa ja rasvoissa. Kaikissa kategorioissa naiset päättävät miehiä useammin vasta kaupassa varsinaisen tuotteen.

86% kiinnittää huomiota kaupan sisällä olevaan mainontaan ja erityisesti alle 30-vuotiaat pitävät digitaalisista mainosnäytöistä kaupassa. Koko väestö suhtautuu niihin positiivisen neutraalisti. Nuoret myös osaavat etsiä tietoa digitaalisista mainosnäytöistä, joka osaltaan vaikuttaa positiiviseen suhtautumiseen. Lähes puolet vastaajista on ostanut digitaalisessa mainosnäytössä mainostetun tuotteen.

unilever-store-digital-prisma-2.jpg

Millward Brown tutki ulkomainonnan vaikutusta ostopolkuun

Ulkona mainos seuraa kuluttajaa päivän aikana. Ulkona mainosta ei voi blokata tai ohittaa, jolloin se on tehokas väline tietoisuuden nostamiseen ja tunnettuuden rakentamiseen.

Kuluttajat viettävät jo suurimman osan päivästä kodin ulkopuolella ja aika kasvaa vuosi vuodelta. Kotoa poistutaan aikaisin aamulla, klo 8.00 jo 60% ihmisistä eivät ole enää kotona. Lounasaikaan ja iltapäivällä lukemat hipovat jo 70%, minkä jälkeen kotiinpaluu tapahtuu tasaisena virtana iltaa kohti.

Ulkomainonta tavoittaa kuluttajan siis pitkin päivää arkisissa askareissa; tien päällä, ostosympäristössä, kadulla, harrastuksiin viedessä.

Millward Brown teettämän tutkimuksen mukaan (2015) ulkomainonnalla on muun mainonnan tehoja nostava vaikutus kuluttajan ostopolun varrella. Koontitutkimus perustuu 150 eurooppalaiseen case tutkimukseen.

Ulkomainonta tuo myös muille medioille synergiaetuja ja luo erinomaisen lopputuloksen ja suuren vaikuttavuuden. Millward Brownin mukaan ulkomainonta yhdistettynä televisioon on 1,5 tehokkaampi yhdistelmä huomioarvon kannalta kuin televisio ja online-mainonta.

Clear Channelin ulkomainoslaitekanta on rakennettu niin, että kuluttaja altistuu ulkomainonnalle koko päivän aikana useasti ja mainoslaiteverkostomme sijoittuu konkreettisesti kuluttajan jokaisen matkan varrelle. Kuluttajat tavoitetaan työmatkan varrella tai matkalla kauppaan pääväylien ja teiden varsien mainosmuodoilla. Suurien pääväylien ja vilkkaimpien katujen varsilla laitteemme ovat suuria jättitauluja ja interaktiivisia digitaalisia tienvarsimainoksia.

Kaupunkikeskustoissa ja esikaupunkialueilla tavoitamme kattavalla julisteverkostolla sekä digitaalisilla kadulle asennetuilla mainoslaitteilla. Mitä lähemmäksi ostopäätöstä tullaan, sitä voimakkaammin Clear Channelin tarjooma on läsnä Suomen suurimmista ostoskeskuksista aina myymälän ovelle ja jopa sisälle päivittäistavarakauppoihin.

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä!

Takaisin tutkimuksiin>>

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia sales@clearchannel.fi