7.12.2018 | Kuluttajakäyttäytyminen, Tutkimus: kohderyhmätieto

Kuluttajan ostopolun tuntemisesta tehoa kampanjaan

Clear Channel suoritti yhdessä tutkimusyritys Consumer Compassin kanssa suuren Ostopolkututkimuksen syksyllä 2018. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten tottumuksia ostoksilla käymisen, kauppakeskusten sekä päivittäistavaramyymälöiden suhteen. Ostopolkututkimukseen vastasi yli tuhat suomalaista (n=1040) ja tutkimusaineisto on painotettu edustamaan Suomea väestöllisesti ja demografisesti. Tutkimustulokset voidaan siis yleistää koskemaan koko väestöä.

 

Varmista brändisi näkyvyys ostosmatkan varrella

 

VARMISTA BRÄNDISI NÄKYVYYS OSTOSMATKAN VARRELLA

Ostopolkututkimuksen mukaan suomalaisten ostosmatkat ovat useimmiten suunniteltuja, spontaaneille ostoksille päädytään lähinnä luppoajan puitteissa. Valtaosa ostosmatkoista tehdään autoillen, ja lapsiperheistä jopa 80 % lähtee ostoksille omalla autolla. Tutkimuksen mukaan automatkan aikana myös keskustellaan monipuolisesti tulevista ostoksista.

Heti ostopolun ensiaskelilla sinun tulisi tehdä kuluttaja tietoiseksi brändisi olemassaolosta (reach). Mahdollisimman suuren yleisön tavoittamisen lisäksi mainosviestin toistaminen on tärkeää.

Ulkomainontaa on aina pidetty erityisen tehokkaana välineenä kuluttajien tavoittamiseksi heidän ollessaan liikkeellä, mikä näyttää pitävän edelleen paikkansa Ostopolkututkimuksemmekin perusteella.

 

88 % suomalaisista on kiinnittänyt ulkomainontaan huomiota ostosmatkan aikana ja seitsemän kymmenestä kertoo kiinnostuneensa mainostetusta tuotteesta tai palvelusta matkalla nähdyn mainoksen perusteella. Ulkomainonta siis huomataan ja herättää ostokiinnostuksen, mutta se myös ohjaa ostamaan: jopa 68 % suomalaisista kertoo vierailleensa ostospaikassa matkalla kohdatun mainonnan perusteella.

Ulkomainontaa ei turhaan kutsuta viimeiseksi massamediaksi, sillä sen avulla saat rakennettua kampanjallesi nopeasti laajan peiton sekä toistotason. Käy lukemassa miten tavoitat kuluttajat tehokkaasti teiden varsilla sekä kaupunkien keskustoissa isojen digitaalisten mainosratkaisuiden avulla.

TAVOITA ASIAKKAASI KOKO OSTOPOLUN VARRELLA — KODEISTA KAUPPOIHIN JA KAUPPAKESKUKSIIN

Lataa Ostopolku -opas ohjaa tutustumaan ulkomainonnan mahdollisuuksiin ja ratkaisuihimme, joilla tavoitat kuluttajat heidän ostopolkunsa varrella.

lataa ostopolku-opas

 

Hurmaa avoimin mielin kauppakeskuksessa viihtyvät kuluttajat

 

HURMAA AVOIMIN MIELIN KAUPPAKESKUKSESSA VIIHTYVÄT KULUTTAJAT

Kauppakeskuksia rakennetaan Suomen keskeisille paikoille kiihtyvällä tahdilla. Suomalaiset ovatkin löytäneet nämä kaupan keskittymät ja vierailevat niissä ahkerasti. Pk-seudun asukkaista jopa puolet vierailee viikoittain jossain kauppakeskuksessa, ja kaikista suomalaisista viikoittaisia kävijöitä on 37 %. Valtaosa kävijöistä menee kauppakeskuksiin tekemään ostoksia, ja yhden käyntikerran aikana vieraillaan useammassa eri liikkeessä.
66 % kertoo hoitavansa talouden ruokaostokset kauppakeskusvierailunsa aikana ja kolmasosa päätyy vaateostoksille, mutta ostoskasseihin kertyy myös monipuolisesti muita ostoksia.

Kauppakeskukset koetaan kuitenkin yhä enenevissä määrin myös sosiaaliseksi ympäristöksi, johon on mukava mennä ruokailemaan, kahvittelemaan ja viettämään aikaa palveluiden parissa. Kolmasosa vastaajista kertoo viihtyvänsä kauppakeskuksessa vähintään tunnin kerrallaan, mutta ajanvietto kauppakeskuksissa tulee varmasti lisääntymään yhä monipuolisemman palvelu- ja elämystarjonnan myötä.

Ostopolun harkintavaiheessa (impact) sinun pitäisi saada kuluttaja inspiroitumaan sekä kiinnostumaan brändistäsi. Mainonnan tulisi hurmata, mutta samalla myös auttaa kuluttajaa valitsemaan tuotteesi. Tässä vaiheessa luodaan kuluttajan suhde brändiin tai vahvistetaan jo olemassa olevaa tunnesidettä, mikä voidaan tehdä esimerkiksi kohdennetulla ja personoidulla sisällöllä – mutta myös takaamalla, että mainos on näkyvillä juuri oikeanlaisessa ympäristössä.

Kauppakeskus on ympäristö, johon mennään viihtymään, inspiroitumaan ja hakemaan elämyksiä. Ostoskäytävillä liikutaan avoimin mielin ja heräteostokset ovatkin yleisiä: 63 % suomalaisista kertoo tekevänsä lopullisen tuotevalinnan vasta kauppakeskuksessa ja kolmasosa on päätynyt ostamaan suunniteltua enemmän. Kauppakeskusmainonta onkin olennaisessa roolissa ohjaamassa vastaanottavaisin mielin ostopaikkojen läheisyydessä liikkuvia kuluttajia. Lähes kaikki kauppakeskuskävijät ovat huomanneet mainontaa vierailunsa aikana, ja 42 % kertoo ostaneensa jonkin kauppakeskuksen mainosnäytöllä näkemänsä tuotteen. Mainonta koettaneen olennaiseksi osaksi kauppakeskusmaailmaa, sillä siihen suhtaudutaan tutkimuksemme perusteella pääosin positiivisesti.

Käy tutustumassa näyttäviin mainosratkaisuihimme ja kekseliäisiin promootioihimme Suomen tärkeimmissä kauppakeskuksissa. Kannattaa myös tutustua laajaan digitaaliseen mainosverkostoomme kaupunkien vilkkaimmilla paikoilla.

 

Viimeistele brändisi läsnäolo kaupan sisällä, ostohetken äärellä

 

VIIMEISTELE BRÄNDISI LÄSNÄOLO KAUPAN SISÄLLÄ, OSTOHETKEN ÄÄRELLÄ

Ostopolkututkimuksen mukaan suomalaiset ovat innokkaita kaupassakävijöitä. 68 % käy päivittäistavaraostoksilla useamman kerran viikossa, ja käyntiuseus korostuu erityisesti lapsiperheissä. Kauppalistoja ei laadita kovin tarkasti etukäteen, sillä ainoastaan kolmannes vastaajista tietää tismalleen mitä aikoo ostaa. Monet täydentävät listaa vielä matkalla kauppaan.

Ostosmatkan aikana onkin hyvä mahdollisuus vaikuttaa tuleviin päätöksiin, sillä 67 % suomalaisista kertoo tekevänsä lopullisen tuotevalinnan vasta kaupassa. Ruokakaupassa asioidaan muutenkin avoimin mielin, alttiina herätteille, sillä 57 % kertoo päätyneensä ostamaan aiottua enemmän tuotteita tai käyttäneensä suunniteltua enemmän rahaa ostoksiin. Heräteostoksina mukaan tarttuu erityisesti makeisia, naposteltavia ja leipätuotteita, kun taas brändiuskollisuus näkyy erityisesti kahveissa, maidoissa ja rasvoissa. Miehet ovat suunnitelmallisempia ostajia, naiset taasen alttiimpia spontaaneille valinnoille.

Ostopolun päätöksentekovaiheessa (activate) sinun tulisi kannustaa kuluttajaa ostamaan, eli muistuttaa tuotteesta juuri oston hetkellä. Näkyvyys ostosmatkan varrella on tärkeää, mutta mainoksen esittäminen ostopaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä viimeistelee ostopolun ja takaa viestin tehokkaan läpimenon. 86 % suomalaisista kertoo kiinnittäneensä huomiota ruokakaupassa näkyvään mainontaan, joten läsnäolo ostopäätöksen hetkellä todellakin kannattaa. Digitaalisen myymälämedian koetaan herättävän kiinnostuksen mainostettuja tuotteita kohtaan ja aktivoivan: 44 % vastaajista kertoo ostaneensa jonkin myymälänäytöllä mainostetun tuotteen. Digitaalinen myymälämedia myös palvelee kuluttajia ja antaa inspiraatiota: 40 % vastaajista toivoisi mainosnäyttöjen kertovan uutuustuotteista.

Lue lisää siitä, miten ohjaat ainutlaatuisen digitaalisen Store-myymälämediamme avulla kuluttajat tehokkaasti kauppaan ja tuotehyllysi äärelle.

 

Näy koko ostopolun varrella

 

MILLWARD BROWN TUTKI ULKOMAINONNAN VAIKUTUSTA KULUTTAJAN OSTOPOLKUUN

Ulkona ollessa mainos seuraa kuluttajaa koko päivän ajan. Ulkona mainosta ei voi ohittaa, joten se on tehokas väline tietoisuuden nostamiseen ja tunnettuuden rakentamiseen.

Kuluttajat viettävät suurimman osan päivästään kodin ulkopuolella, ja ulkona vietetty aika kasvaa vuosi vuodelta. Kotoa poistutaan aikaisin aamulla: klo 8.00 60 % ihmisistä on jo kodin ulkopuolella. Lounasaikaan ja iltapäivällä kodin ulkopuolella oleskelevien ihmisten osuus hipoo jo 70 %:a, minkä jälkeen kotiinpaluu tapahtuu tasaisena virtana iltaa kohden mentäessä.

Ulkomainonta tavoittaa kuluttajan siis pitkin päivää; tien päällä, ostosympäristössä, kaupunkien kaduilla ja harrastuksiin mentäessä.

Millward Brown teettämän tutkimuksen mukaan (2015) ulkomainonnalla on muun mainonnan tehoja nostava vaikutus kuluttajan ostopolun varrella. Kyseinen koontitutkimus perustuu 150 eurooppalaiseen case-tutkimukseen. Ulkomainonta tuo myös tutkitusti muille medioille synergiaetuja, mikä johtaa suureen vaikuttavuuteen sekä kampanjan erinomaiseen lopputulokseen. Millward Brownin mukaan ulkomainonta yhdistettynä televisioon on 1,5-kertaa tehokkaampi yhdistelmä huomioarvon kannalta kuin television ja online-mainonnan yhdistäminen.

Clear Channelin mainosverkostot on rakennettu niin, että kuluttaja altistuu ulkomainonnalle koko päivän aikana useaan kertaan. Mainoslaitteemme sijoittuvat konkreettisesti kuluttajan jokaisen matkan varrelle. Kuluttajat tavoitetaan tehokkaasti sekä työmatkan varrella että matkalla kauppaan pääväylien ja teiden varsien mainosmuodoilla. Suurien pääväylien ja vilkkaimpien katujen varsilla laitteemme ovat suuria jättitauluja ja interaktiivisia digitaalisia tienvarsimainoksia.

Kaupunkikeskustoissa ja esikaupunkialueilla tavoitamme kattavalla julisteverkostolla sekä digitaalisilla kadulle asennetuilla mainoslaitteilla. Mitä lähemmäksi ostopäätöstä tullaan, sitä voimakkaammin Clear Channelin tarjooma on läsnä Suomen suurimmista ostoskeskuksista aina päivittäistavaramyymälöihin asti.

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää tutkimuksistamme tai ratkaisuistamme. Ota yhteyttä!

Lue lisää ulkomainonnasta ja inspiroidu!

 

Tarjoamme käyttöösi tehokkaimmat digitaaliset ja staattiset ulkomainosmediat, niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.

Tutustu tuoteratkaisuihimme

 

OTA YHTEYTTÄ