21.09.2020 | Vastuullisuus

Työhyvinvointia edistetään konkreettisilla teoilla

Haluamme olla media-alan reiluin toimija. Pyrimme edistämään oikeudenmukaisuutta työympäristössämme sekä henkilökunnan kesken että suhteessamme asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Tästä syystä me panostamme myös vahvasti työhyvinvointiin. 


”Clear Channelilla johto aidosti välittää siitä, että ihmiset voivat hyvin. Hyvinvointiin panostetaan kaikin mahdollisin keinoin. Mielestäni Clearilla on kiva tekemisen meininki ja sitä kautta motivaatio saadaan pysymään hyvänä. Luottamus johdon ja työntekijöiden välillä on erinomainen, henkilökuntaa rohkaistaan kokeilemaan uutta ja heille annetaan vastuuta sekä mahdollisuus kehittyä. Työnkuvat ovat selkeitä ja palkka kilpailukykyinen. Työergonomiaan ja työtilojen viihtyisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään työtyytyväisyyttä järjestämällä esimerkiksi tyytyväisyyttä mittaavia kyselyitä sekä kiinnittämällä huomiota kyselyssä ehdotettuihin kehitysideoihin”, iloitsee Mira Ronkainen, Admin Coordinator Clear Channelilta.

 

Yhteistyötä ja luottamusta

 

Koko henkilökunta kokoontuu kerran kuukaudessa yhteen toimistomme kahvilaan nauttimaan aamupalaa ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista työpaikallamme – tilaisuutta kutsutaan "Leirituliksi". Leiritulien lisäksi tiimeittäin järjestetään kuukausittaisia palavereja ja esimiehen kanssa pidetään säännöllisesti 1+1 -keskustelut, joiden tarkoituksena on varmistaa, että työntekijällä on kaikki hyvin ja työtehtäviä sopivasti. Clear Channelilla työskennellessä tuntuu todella siltä, että esimieheen ja työkavereihin voi luottaa sekä asioista puhua avoimesti.

Yhteishenkeä nostatetaan myös järjestämällä hauskoja aktiviteetteja. 

Lue lisää

 

Muistamme kiittää toisiamme ja itseämme

 

”Kiitos” on osa jokapäiväistä tekemistämme. Toimistomme perältä löytyy kiitoskaappi, josta kuka tahansa voi hakea kiitoslahjan työkaverilleen, esimiehelleen tai alaiselleen. Positiivinen palaute kannustaa ja auttaa jaksamaan kiireenkin keskellä ja yhteistyö sekä muiden auttaminen tulee clearilaisilla luonnostaan. Kun pitkän projektin jälkeen palaa lounastauolta työpisteelle ja pöydällä odottaa viinipullo tai suklaalevy sekä käsin kirjoitettu kiitosviesti, tunne on mahtava.

9/10 työntekijästämme kokee, että heidän työtänsä arvostetaan. Luku on 28 prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna yritysten keskiarvoon Euroopassa.1

9/10 työntekijästämme kokee, että tiimissä autetaan toinen toisiaan silloinkin, kun se tarkoittaa jonkin sellaisen tekemistä, mitä he eivät tavallisesti tee.1

 

Mahdollisuus kehittyä

 

”Tarjoamme sisäistä ja ulkoista koulutusta sekä työntekijällä on mahdollisuus etsiä itsenäisesti häntä kiinnostavia kouluttautumismahdollisuuksia, kuten seminaareja tai webinaareja, ja osallistua niihin työajalla. Alkuvuodesta 2020 lanseerasimme myös HOPS:in eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota jokainen halukas voi hyödyntää. Suunnitelma täydennetään ja sitä seurataan yhdessä esimiehen kanssa. Lisäksi esimiehille järjestetään joka vuosineljännes yhteinen esimiespäivä”,
Mira kertoo kehittymismahdollisuuksista Clear Channelilla.

 

Sitoutunut henkilökunta

 

Henkilökuntamme on motivoitunutta ja sitoutunutta:

9/10 työntekijästämme kokee voimakkaasti kuuluvansa Clear Channeliin.1

98 % on sitoutunut yrityksemme päämääriin ja tavoitteisiin.1

Tarjoamme kiitokseksi työntekijöillemme paljon erilaisia etuja, kuten lounasetu, puhelin- ja autoetu, kuntosalikortti, sairaanhoitovakuutus, kaupunkipyörien käyttömahdollisuus sekä erilaisia lajikokeiluja muun muassa urheilun ja kulttuurin saralla. Meillä on myös tavanomaista paremmat työterveyspalvelut ja otamme huomioon työn sekä kodin yhteensovittamisen tarjoamalla muun muassa joustavan työajan, etätyömahdollisuuden sekä tiimin tuen.

 

Lue lisää Clear Channelista työpaikkana.
Tutustu artikkeliin: Onneksi on maanantai


LÄHTEET
1. Clear Channel, Fairness-kysely syyskuu 2019. Vastaajia 55, vastausprosentti 100%
Eurooppalaisten yritysten keskiarvolla viitataan kyselyn teettäneen tutkimusyrityksen saamiin tutkimustuloksiin. Tutkimukseen on vastannut noin 700 yritystä, joiden koko vaihtelee 50 henkilön yrityksistä yli 100 000 henkilön yrityksiin.