03.03.2022 | Uratarina

Kehityspäällikkö Heikki Siltala viihtyy Clear Channelilla

– Heikki tiesi jo työhaastattelussa, että hän tulee viihtymään yrityksessä

Kehityspäällikkö Heikki Siltalaa inspiroi jatkuva uuden oppiminen, työkaverit ja yhteistyö innostavien kumppaneiden kanssa – ne hän nimeää Clear Channelin vahvuuksiksi. Heikin mukaan yksi asia Clear Channelilla on kuitenkin ylitse muiden: organisaatiokulttuuri, joka on tukenut ja kannatellut työntekijöitä niin onnistumisten kuin haasteidenkin keskellä.


Monen clearilaisen tavoin myös Heikki sai tuttavaltaan vinkin hakea Clear Channelille. Hän oli samaan aikaan edennyt toisessakin rekrytointiprosessissa, mutta valinta oli helppo tehdä, sillä Clear Channel erottui edukseen jo työhaastattelutilanteessa. Jo ensimmäisenä työviikkona Heikki huomasi saaneensa hyvän työpaikan, sillä ihmiset ylintä johtoa myöten vaikuttivat aidosti ja vilpittömästi ystävällisiltä sekä tietenkin alansa huippuammattilaisilta.

”Viihdyn Clear Channelilla erittäin hyvin. Viihtyminen, tai oikeastaan sitoutuminen, alkoi jo työhaastattelussa. Työhaastattelu poikkesi aikaisemmin kokemistani ja erottautui edukseen rennolla ja ystävällisellä tunnelmallaan. Se oli vuorovaikutteista ja syvällistäkin keskustelua sekä työelämästä että työhistoriastani, mutta enimmäkseen keskustelimme arvoista ja elämästä ylipäänsä,” Heikki muistelee hymyillen.

 

Yhteistyötä kollegoiden ja kumppaneiden kanssa

Heikki aloitti Clear Channelilla maaliskuussa 2018. Nelivuotisen taipaleen aikana hän on päässyt tekemään monipuolisia ja yritystä tukevia työtehtäviä. Tällä hetkellä Heikki vastaa kumppanuuksista ja kumppanisopimuksista noin kymmenen kauppakeskuksen, Suomen isoimpien kaupunkien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja eräiden itsenäisten kiinteistösijoitusyhtiöiden kanssa. Heikki huolehtii tarvittaessa myös uusien kumppaneiden etsimisestä, sopimusneuvotteluista ja tarjouskilpailuista. Lisäksi hän vastaa uudenlaisten smart city -ratkaisujen, kuten kaupunkipyörien ja Agora-palveluautomaattien, kehittämisestä ja toteutuksesta.

Kumppanuuksien hoitamiseen liittyvät myös mainosmyyntituottojen raportointi kumppaneille, kumppanien budjetoinnin tukeminen sekä uusien mainoslokaatioiden, -mallien ja -ratkaisujen etsiminen. Kumppaneiden lisäksi Heikki tekee paljon yhteistyötä myös sisäisesti Clear Channelilla esimerkiksi tuotteistuksen, myynnin ja operaatioiden kanssa. Vaikka Heikki työskentelee paljon itsenäisesti, kollegoiden kanssa vaihdetaan päivittäin töihin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia, kysytään neuvoja ja näkemyksiä pienistä yksityiskohdista isoihin kokonaisuuksiin ja kaikkeen siltä väliltä. Väliin heitetään huumoria, kommentoidaan kaikenlaista ja kevennetään tunnelmaa.

 

Uuden oppiminen innostaa päivästä toiseen, eikä tyypillistä työpäivää ole vielä tullut vastaan

Filosofian tohtoriksi väitelleen Heikin opiskeluhistoriasta välittyy jatkuva palo uudistua ja kehittyä: Heikki on opiskellut kirjallisuustieteitä, sosiologiaa, yhteiskuntapolitiikkaa, kasvatustieteitä ja yrityksen taloustieteitä. Sittemmin hän on täydentänyt osaamistansa lukuisilla johtamisen kursseilla ja kansainvälisesti esimerkiksi Ranskassa INSEAD:ssa johdon koulutusohjelmassa.

Elinikäisen oppimisen kannattajana Heikkiä inspiroivat juuri toisistaan poikkeavat työpäivät ja jatkuva uuden oppiminen ulkomainos- ja lentoasematoimialalla sekä kauppakeskusliiketoiminnassa. Etenkin yhteistyö Finavian kanssa Helsinki-Vantaan lentoaseman uudistumisen rinnalla on ollut Heikistä innostavaa. Heikkiä motivoi myös tavoitteiden saavuttaminen, kumppaneiden menestyminen sekä tietenkin työ Clear Channelin kannattavan kasvun ja erinomaisen toimialamaineen eteen.

”Tyypillistä työpäivää ei ole vielä tullut vastaan. Työpäiväni voi koostua esimerkiksi kumppanin operatiiviseen projektipalaveriin valmistautumisesta ja sen johtamisesta sekä kehitystiimin sisäisestä palaverista, jossa seurataan uusien kumppanuuksien ja mainoslaiteinventaarin kehittymistä yhdessä kollegoiden kanssa. Edellä mainitun lisäksi päivääni voi sisältyä vuoropuhelu liittyen tulevaan tarjouskilpailutukseen esimerkiksi kaupungin edustajien kanssa. Ei tule myöskään unohtaa kahvitaukoja ja rupattelua työkavereiden kanssa tai somen ja uutismedian seuraamista mikrotaukojen aikana, sillä ne tuovat uutta virtaa työpäivään,” Heikki kuvailee työtänsä.

 

”Meillä puhalletaan yhteiseen purjeeseen”

 

Heikin mukaan viihtymistä lisää yrityksen ja organisaation siilottomuus, sillä Clear Channelilla on vain yksi tulosyksikkö, eikä sisäiseen kilpailuun tarvitse kuluttaa energiaa. Heikki toteaa, että yrityksessä puhalletaan yhteiseen purjeeseen ja kertoo esimerkin: meillä seurataan säännöllisesti taloudellista tilannetta, henkilöstötyytyväisyyttä ja muita organisaatioon kuuluvia osa-alueita, ja niistä tiedotetaan läpinäkyvästi henkilöstön yhteisissä tilaisuuksissa. Näiden eteen tehdään yhteisiä, konkreettisia kehityshankkeita ja jatkuvaa uudistamista. Haasteitakin riittää, mutta perusasiat ovat kunnossa ja Heikki kertoo hyödyntävänsä pitkää työ- ja elämänkokemustaan sekä kollegoiden ja ylimmän johdon vahvaa tukea.

”Neljän vuoden myötä Clear Channelilla haluan nostaa yhden asian ylitse muiden: organisaatiokulttuurimme. Se on tukenut ja kannatellut myös haastavana pandemia-aikana – ei pelkästään normaaliaikana, jolloin olemme nauttineet vahvasta orgaanisesta kasvusta ja jatkuvista onnistumisista. Luonnollisesti vahvuutemme on myös jatkuva uudistumisen ja kehittymisen kulttuuri: se on tervettä menestyksen janoa olla toimialallamme johtava ja menestynein yritys,” iloitsee Heikki.

 
3 ensimmäistä sanaa, jotka tulevat mieleen Clear Channelista:
eteenpäin, uudistuva, ulkomainonta

Kollegoitani kuvailen seuraavalla lauseella: Tosissaan, mutta ei vakavasti; intohimolla, mutta pilke silmäkulmassa

Tällä hetkellä minua inspiroiva ulkomainosratkaisu: The Rex, koska se on pelkistetty ja vaikuttava sekä se sopii hienosti arkkitehtuuriltaan arvokkaaseen, ikoniseen rakennukseen – uutta ja vanhaa toisiaan täydentäen parhaimmillaan.

 

TheRex