18.11.2020 | Yhteistyö

Joustavaa liiketoimintakumppanuutta ja yhteisiä tavoitteita

Clear Channelilla on laaja joukko erilaisia liiketoiminta- ja sopimuskumppaneita. Näitä ovat esimerkiksi kauppakeskukset, kaupungit ja kunnat, kiinteistörahastot, yksityiset maanomistajat, liikenneterminaalien omistajat, kuten Finavia/Helsinki-Vantaan lentoasema, Helsingin Satamat ja VR. Meille kumppanuus on yhteisten tavoitteiden jakamista sekä lisäarvon luomista kumppanillemme sekä heidän liiketoiminnalleen.

Mitä kumppanuus meille merkitsee?


Kumppanuudet ovat erittäin tärkeä osa toimintaamme – kumppanimme mahdollistavat mainostaja-asiakkaillemme valtakunnan vaikuttavimman mainosympäristön. Clear Channel ei omista maata eikä kiinteistöjä, joten ilman monipuolisia kumppaneita meillä ei olisi myöskään mainosympäristöjä ja paikkoja, jonne rakentaa kattavaa ulkomainosmedian verkostoamme.

 

Kumppanuus merkitsee meille yhteisten liiketoimintatavoitteiden ymmärtämistä, niistä sopimista ja tehokasta toteuttamista. Se edellyttää jäsentynyttä yhteistyötä, hyvän yhteistyösuhteen luomista kumppaniin, heidän yhteyshenkilöihinsä ja koko organisaatioon. Lisäksi kumppanuus luo ymmärrystä siitä, millaisilla asioilla voimme tuottaa heidän liiketoiminnalleen lisäarvoa taloudellisen hyödyn lisäksi. Yhteinen liiketoiminta kumppaneiden kanssa lisää molemminpuolista hyötyä usealla tavalla.


Liiketoimintakumppanuus Clear Channelin kanssa


Meille kumppanuus on yhteisten intressien jakamista eli kannattavan liiketoiminnan toteuttamista yhdessä kumppaneiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö on kokonaisvaltainen kumppanuus, jossa pyrimme löytämään yhteistyömahdollisuuksia monesta eri näkökulmasta.

 

Vahvuuksiamme ovat kansainvälisen organisaation osaaminen, kokemus sekä mahdollisuudet kehittää muun muassa kumppaneidemme liiketoimintaa, ulkomainontaa ja ulkomainosratkaisuja sekä muita mainosrahoitteisia ratkaisuja. Tavoitteenamme ei ole luoda ainoastaan mainosnäyttöjä, vaan miettiä laajemmin, kuinka voimme mainosrahoitteisesti luoda palveluita yhteistyökumppaneillemme ja tätä kautta tuoda myös lisäarvoa kumppaneidemme liiketoiminnalle. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi kaupunkipyörät ja mainosrahoitteiset sähköautojen latauspisteet.Kun ulkomainontamme tavoittelemat yleisöt viihtyvät ja kasvavat kumppanimme mailla tai kiinteistössä, tarkoittaa se myös sitä, että kumppaneillamme menee hyvin. Tämä on kumppaniliiketoiminnallemme olennainen asia. Myymme mainosmediaa ja mainosmyyntituotot jaamme yhteisesti sovitulla tavalla. Mahdollistamme myös yleisöille parempaa asiakas- ja käyttäjäkokemusta kumppaneidemme tiloissa tai alueella, sillä esimerkiksi mainosrahoitteiset ratkaisut kuten way finding -opastuspalvelut, pakettiautomaatit sekä mainonnalliset erikoistoteutukset helpottavat ihmisten arkea, työtä ja tuottavat elämyksiä.


Yhteistyö kumppaneidemme kanssa


Kumppaniyhteistyössä on tärkeää ummärtää, mitä hyötyä mainospinnat ja niiden sisältö tuovat sekä kumppanillemme että liiketoiminnallemme. Etsimme, suunnittelemme ja päätämme yhdessä kumppanimme kanssa, onko esimerkiksi kumppanin kiinteistö tai maa-alue suotuisa mainosmediaympäristö ja riittävätkö ulkomainonnan tavoittelemat kontaktit. Sopimus- eli kumppanuusvuosien aikana teemme jatkuvaa yhteisyötä kumppanimme kanssa, kehitämme mainosympäristöä kokemuksemme perusteella, seuraamme mainosmyyntituottojen kehittymistä, korjaamme ja uudistamme tarvittaessa sekä kehitämme kumppanillemme myynnin onnistumisen edellytyksiä yhdessä Clear Channelin myynti- ja markkinointitiimien kanssa.


Luotettavaa ja joustavaa kumppanuutta


Olemme luotettava, vaikuttava ja haluttu yhteistyökumppani. Lunastamme lupauksemme konkreettisilla teoilla. Meille on tärkeää, että sovitut toimenpiteet viedään eteenpäin ja niiden toteutumista seurataan.


Kumppaneilta saamamme palaute on positiivista ja saamme kiitosta aktiivisesta yhteistyöstä. Kuuntelemme kumppaneiden toiveita ja ajatuksia, ja uudistamme yhteistyötä tarvittaessa näiden toiveiden mukaisesti.


”Uudistimme yhteistyötämme vuoden 2020 alusta ja samalla saimme terminaaleihimme 11 uutta digipintaa, jotka nostivat mainonnan 2020-luvulle. Haastavasta koronatilanteesta huolimatta yhteistyömme on ollut hyvin ketterää ja avointa, ja olemme yhdessä valmistelleet toimenpiteitä matkustuksen palautumista odotellen. Kokonaisuutena Clear Channel on meille tärkeä kumppani, ja yhteiset tavoitteemme asiakaskeskeisyydestä ja relevanteista sisällöistä matkan onnistumiseksi kohtaavat.” - Mira Lehto, Helsingin Satama.