26.2.2020 | Digitaalinen mainonta, Ostosympäristö, Tutkimus, Kaupunkiympäristö, Tutkimus: kohderyhmätieto, Tutkimus: ajankohtaiset

Ulkomainonta värittää vähittäiskaupan tulevaisuutta

Perinteisten kauppakatujen kuolemaa on ennustettu medioissa jo pitkään, ja niiden pahimpana kilpailijana on pidetty verkkokauppaa. Online-ostaminen onkin vahvassa kasvussa, ja jo yli 85 % suomalaisista tekee ostoksia verkossa.1 Huomionarvoista on kuitenkin se, että valtaosa suomalaisista tekee edelleen ostoksensa myös kivijalkamyymälässä.

Retail Buying Study (2019) jakaa kuluttajat eri ostopersooniin. Suomalaiset ovat tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden innokkaimpia webroomereita, eli 46 % meistä hakee verkosta inspiraatiota ostoksiinsa, mutta itse osto suoritetaan kivijalkaliikkeessä. Puhtaasti kivijalkaliikkeissä inspiraationsa hakevien ja siellä myös ostonsa tekevien store shoppereiden osuus on viime aikoina vähentynyt, mutta edelleen kolmasosa suomalaisista on tällaisia ostajia. Kivijalkaliikkeiden merkitys on siis edelleen suuri, sillä ostoksensa pelkästään netissä tekevien online shoppereiden osuus on vain 21 %.2 Eniten verkosta ostetaan matkoja ja majoitusta, joiden osuus on melkein kaksi kolmasosaa suomalaisten verkko-ostoksista. Seuraavaksi eniten ostetaan muotia ja vaatteita sekä elektroniikkaa.3 Ostamisen tavat kuitenkin vaihtelevat tuoteryhmästä riippuen, ja sukupolvi on kaikista suurin ostokäyttäytymistä määrittävä tekijä. Vanhemmat ikäryhmät ovat edelleen perinteisimpiä ostajia ja nuoret innokkaimpia verkko-ostajia.

Uhkakuvista huolimatta keskustojen perinteiset ostoskadut ja kivijalkakaupat eivät siis ole kuolemassa, vaan ne kehittyvät. 


KIVIJALKALIIKKEILLÄ ON EDELLEEN PAIKKANSA KULUTTAJIEN SYDÄMISSÄ

Ostoskadut ovat kautta aikojen toimineet inspiraatiota ja elämyksiä tarjoavina markkinointikeskittyminä, mutta ne ovat myös onnistuneet mukautumaan kuluttajien ostotavoissa viime vuosina myllertäviin muutoksiin. Liiketiloilla on edelleen tärkeä roolinsa yrityksen markkinointikanavana, minkä ovat kauppiaat ilolla huomanneet: esimerkiksi Britanniassa on yritysten verkkomyyntien todettu olevan kaksinkertaisia alueilla, joilla niiden myymälä fyysisesti sijaitsee.4 Ja mikä olisikaan sen parempaa brändimarkkinointia kuin vilkkaan ostoskadun varrella sijaitsevan liikkeen näyteikkuna? Sen ohittavat päivittäin lukemattomat silmäparit, puhumattakaan siitä sitoutuneisuuden ja asiakasuskollisuuden tasosta, mikä voidaan saavuttaa kuluttajan poiketessa kauppaan sisälle.

Perinteisten myymälöiden ja markettien merkityksellisyyttä selittänee osaltaan myös se, että niillä on usein verkkokauppoja läheisempi suhde kuluttajien arjessa ja ne myös arvotetaan itselle tärkeämmiksi. Vahvalla brändillä onkin suuri merkitys yrityksen liiketoimintaan, sillä sen avulla pystytään turvaamaan myös tulevaisuuden asiakasvirrat.2

 

HP Finland_Stage Downtown Digital_3


ULKOMAINONTA TOIMII BRÄNDIEN NÄYTEIKKUNANA

Samalla kun perinteiset kivijalkaliikkeet ovat omaksuneet digitaalisen myynnin, niin ilman fyysisiä liiketiloja toimivien verkkobrändien tulisi löytää jokin keino pitää itsensä näkyvästi esillä ja kuluttajien mielissä saadakseen osansa heidän lompakostaan. Ja tässä ulkomainonta astuu mukaan kuvioon, sillä sen avulla pystytään mainostajille rakentamaan fyysinen - ja verkkokauppojen kohdalla virtuaalinen näyteikkuna, joka inspiroi kuluttajia ja saa aikaan lisämyyntiä. Ulkomainonta onkin optimaalinen kanava tuoda brändisi näkyväksi siellä missä ihmiset liikkuvat, viettävät aikaa ja tekevät ostoksia, sillä se tavoittaa jopa 98 % suomalaisista viikon aikana. Tähän eivät muut mediat pysty.5

Digitaalisuudella on tärkeä osa ulkomainonnan roolin kehittymisessä, sillä sen tuoman joustavuuden ansiosta mainostajat pystyvät tuomaan halutun viestin julki järkevämmin ja reagoimaan kuluttajien tarpeisiin nopeammin. Mainosviestit voidaan rytmittää huomattavasti aiempaa vapaammin ja kampanjanäkyvyys suunnitella päivä- tai jopa päivänosakohtaisesti.

Täten mainoksista tulee vastaanottajilleen entistä relevantimpia, mikä näkyy parempana huomioarvona, vahvempana muistijälkenä sekä voimakkaampana merkityksellisyyden tunteena. Aurinkoisina kesäpäivinä voidaan kuluttajille mainostaa säähän nähden relevantteja tuotteita, esimerkiksi vaatekauppias viimeisintä huutoa olevaa hellemekkoa tai urheiluvälinekauppias uimiseen liittyviä varusteita. Jos taas seuraavana päivänä sattuu satamaan, niin viestiä voidaan vaihtaa reaaliajassa mainoksen pysyessä silti relevanttina ja brändin mukaisena. Joustoa myyntiin tuo myös se, että tuote- ja hintaviestejä voidaan päivittää varastotilanteen mukaan dynaamisesti vaihtuvaksi. Tuotteen näkyvyyttä ulkomainosnäytöllä voidaan siis verrata sen esilläoloon kivijalkaliikkeen näyteikkunassa; tosin mainostaja pystyy reagoimaan nopeallakin aikataululla juuri kulloiseenkin hetkeen olemalla läsnä oikealla viestillä, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

 

Käy lukemassa lisää siitä, miten digitaalisuus tuo ulkomainontaan täysin uuden ulottuvuuden:

DIGITAALISEN ULKOMAINONNAN MAHDOLLISUUDET

 

ULKOMAINONNALLA OHJAAT KULUTTAJAT BRÄNDISI LUOKSE

Ostoprosessi alkaa yhä useammin verkkohaulla, mikä on yksi tärkeä syy mainostajan varmistaa, että juuri hänen brändinsä on vahvasti kuluttajan mielessä. Ulkomainonta tehostaa monia mediakanavia, mutta erityisen voimakkaan vaikutuksen sen on todettu tuovan online-hakuihin (+54 %).6 Niin ikään Facebookin oman tutkimuksen mukaan ulkomainonta todettiin kaikista parhaimmaksi mediakanavaksi sosiaalisen median rinnalle lisäten ostoaikomuksia +15 %.7 Tämä tehostaa verkkokauppiaiden toimintaa ja vähentää heidän riippuvuuttaan Googlen "vuokraamista" asiakkaista. Ulkomainonta toimii myös tehokkaana aktivointitriggerinä, sillä mobiilikäytön yleistymisen myötä kuluttajat ovat vain muutaman klikkauksen päässä ostotapahtumasta. Tämä kannattaa pitää mielessä senkin takia, että valtaosa suomalaisista tekee verkko-ostoksensa mobiilisti.3

Vähittäiskaupan ja ostamisen evoluution myötä sekä perinteisten että verkkobrändien tapa tavoitella seuraavan sukupolven shoppaajia on siis muuttunut. Ulkomainonta kannattaa pitää mediavalikossa mukana, sillä sen avulla pystytään varmistamaan laaja brändinäkyvyys ja toistotaso kauppakatujen keskeisillä paikoilla sekä luomaan verkkokauppialle ja perinteisille myymälöille uudenlaisia markkinointimahdollisuuksia. Digitaalisuuden myötä kampanjoista voidaan rakentaa entistä vaikuttavampia, ja ulkomainonnan yhdistäminen muihin mediakanaviin tehostaa osaltaan halutun mainosviestin välittämistä. Tämä johtaa tietysti parhaimmillaan siihen, että kuluttaja päätyy ostamaan juuri sinun tuotteesi.

 

Käy tutustumassa kaupunkiympäristön vilkkaimmilla paikoilla sijaitseviin staattisiin ja digitaalisiin mainoslaitteisiimme, joilla puhuttelet suuria yleisöjä, herätät tehokkaasti huomion ja teet lähtemättömän vaikutuksen.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ  Ostosympäristö

Voit ottaa myös suoraan meihin yhteyttä, jos haluat tietää miten brändisi saa haltuunsa kaupungin parhaat neliöt.

TARJOUSPYYNTÖ

 

 

LÄHTEET

1: Paytrail. Verkkokauppa Suomessa. 2019.

2: Kuulas. Retail Buying Study. 2019.

3: Hintaoppaan kuluttajatutkimus. 2019.

4: CACI: The Online Halo. 2019.

5: Kantar Mind. 2019.

6: Rapport. Standing on the Shoulders of Giants. 2019.  

7: Facebook IQ: Maximize Reach With Out-of-Home and Facebook Campaigns in EMEA. 2019.

 

Artikkeli laadittu mukaillen: The High Street Evolution - Why online retailers need a voice? CC UK. 2019.