9.10.2020 | Vastuullisuus

Clear Channel on sitoutunut vihreämpiin valintoihin toiminnassaan

WWF Suomi suoritti syyskuussa Green Office -auditoinnin toimistollamme ja tarkastus oli menestys osaltamme. Olemme Green Office -sertifioitu yritys seuraavatkin kolme vuotta. Meillä on ollut kunnia kantaa Green Office -sertifikaattia jo vuodesta 2010.

10v_somekuva_neliö

 

Hallintokoordinaattorimme, Mira Ronkainen, koordinoi Green Office -toimintaa yrityksessämme.

 

”Meillä Green Officen myötä mitataan kaikkiaan kolmea eri osa-aluetta: pyrimme vähentämään sähkönkulutusta, vähentämään paperitulostamista sekä pyrimme selvittämään, kuinka paljon energiaa ihmiset kuluttavat työpaikallaan sekä kotonaan. Apuna energiankulutuksen selvitystyössä on WWF:n Kulutustapamittari, joka toteutetaan vuosittaisena kyselynä henkilökunnallemme. Kulutustapamittari-kyselyyn vaaditaan vähintään 90 prosentin vastausprosentti.” -Mira Ronkainen, hallintokoordinaattori, Clear Channel Suomi.

 

”Meillä toimii Green Office -komitea, johon kuuluu neljä työntekijää eri tiimeistä. Lisäksi meillä on ympäristöohjelma, jonka mittaukset ja tavoitteet päivitämme vuosittain. Pienetkin asiat ovat tärkeitä. Tavoitteenamme on vaihtaa sähkön lähteemme kokonaan uusiutuvaksi energiaksi eli tuulivoimaksi. Lisäksi haluamme myös parantaa sisäistä viestintäämme ympäristöasioiden osalta.”, toteaa Mira.

 

WWF Green Office − 10 kriteeriä

 

Meidän on täytettävä toiminnassamme 10 kriteeriä, jotta olemme oikeutettuja Green Office -sertifikaattiin. Nämä kriteerit ovat:

 

Viestimme työyhteisössä Green Office -käytännöistä:
Vahvistamme työyhteisön ympäristötietoisuutta ja sitoutumista säännöllisellä viestinnällä ja yhteisellä toiminnalla. Varmistamme, että työyhteisö on tietoinen Green Office -käytännöistä. Kannustamme henkilöstöä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.
 
Edistämme toimitilojemme energiatehokkuutta:
Keskustelemme säännöllisesti, vähintään kolmen vuoden välein, kiinteistön omistajan edustajan kanssa energiatehokkuuden kehittämisestä. Tässä voimme hyödyntää Green Office -kiinteistömittaria. Pyrimme edistämään havaittuja kehitystarpeita.
 
Suosimme uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä:
Keskustelemme säännöllisesti mahdollisuudesta siirtyä käyttämään uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Suosimme aurinko- tai tuulisähköä tai tuottamme sähköä itse.
 
Vähennämme sähkönkulutusta:
Otamme huomioon energiatehokkuuden valaistusratkaisuissa. Päivittämme laitteiden energiansäästöasetukset ja varmistamme, että valot ja laitteet sammutetaan käytön jälkeen.
 
Otamme ympäristöasiat huomioon hankinnoissa:
Otamme ympäristönäkökohdat huomioon hankintapäätöksissämme. Ostamme vain tarpeeseen. Tässä voimme hyödyntää Kestävät hankinnat -opasta.
 
Suosimme kestotuotteita:
Arvioimme, mitkä kertakäyttöiset tuotteet voidaan vaihtaa kestotuotteisiin (esimerkiksi astiat, käsipyyhkeet, toimistotarvikkeet ja pullovedet). Kertakäyttöastioiden käyttöön on oltava perusteltu syy.
 
Kierrätämme ja lajittelemme tehokkaasti:
Suosimme ensisijaisesti tavaroiden ja laitteiden uudelleenkäyttöä. Selvittämme, mitkä jätejakeet on mahdollista lajitella ja kierrättää. Huolehdimme, että jokaiselle jätejakeelle on asianmukaisesti merkitty astia.

 
Suosimme tarjoiluissa kasvipohjaisia tuotteita ja kestävää kalaa:
Kartoittamme tarjoilut (esimerkiksi kahvitukset, palaverit, tapahtumat ja virkistyspäivät). Teemme linjaukset ja käykämme ne läpi palveluntuottajan kanssa. Lisätietoja kestävistä tarjoiluista saamme WWF:n Ruokaoppaasta, Kalaoppaasta ja Lihaoppaasta.
 
Otamme huomioon kestävän liikkumisen periaatteet:
Määrittelemme työasiamatkoille kestävän liikkumisen periaatteet. Sisällytämme periaatteet esimerkiksi hankintaohjeeseen tai varmistamme niiden toteutumisen muulla tavoin.
 
Sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen:
Asetamme ympäristöasioiden parantamiselle tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Pidämme yllä hyvää tasoa, arvioimme kehityskohteita ja parannamme niitä.
 
GREEN OFFICE

Lue lisää:

wwf green office clear channel ja wwf green office