09.2.2018 | Tutkimus

Näin kohdistat ulkomainoksesi oikein

Vuoden 2016 aikana kerättiin dataa kahdesta eri tutkimuksesta. Mediatoimistoryhmittymä GroupM:n Live Panel-tutkimus tehtiin 30 maassa ja Suomessa sen vastaajamäärä oli 1682. Tutkimuksessa keskityttiin vertaamaan Clear Channelin ratkaisujen toimivuutta muihin medioihin. Lisäksi mediatoimistoketju Caratin tutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmiä sen mukaan miten mainontaa huomataan Clear Channelin pinnoissa. Tutkimus toteutettiin yli 50 maassa ja Suomessa vastaajamäärä oli 5 400. Molemmat tutkimukset osoittivat, että ulkomainonta tavoittaa kaikki suomalaiset, mutta eri pinnoilla tavoitetaan paremmin hieman eri kohderyhmiä.

Aineistosta on tunnistettavissa neljä kaupallisesti kiinnostavaa kohderyhmää, jotka on mahdollista tavoittaa erityisen hyvin ulkomainonnalla. Esittelyistä selviää, millaiset ulkomainonnan ratkaisut sopivat parhaiten kullekkin kohderyhmälle ja millaisella viestillä heitä kannattaisi lähestyä parhaimman tavoittavuuden saavuttamiseksi. Kohderyhmien nimitykset ovat suuntaa-antavia, ja ne on nimetty sen mukaan, mikä kussakin ryhmässä on selkeästi korostunut. Kaikissa kohderyhmissä oli eri-ikäisiä ja molempia sukupuolia olevia ihmisiä. Suluissa oleva luku kertoo, kuinka suurta määrää Suomen väestöstä kohderyhmä edustaa.

Korkeakoulutetut miehet (385 000)

Tämä kohderhmä kulkee paljon autolla, joten heidät tavoittaa parhaiten suurilla tienvarsimainoksilla. Kohderyhmää kiinnostaa kansainväliset merkit ja hyvä laatu, sekä informatiivinen mainonta. Heillä on paljon ostovoimaa, mutta he suosivat vaihtoehtojen tutkimista ja kartoittamista etukäteen mahdollisimman helpon ostoskokemuksen saavuttamiseksi. Tämä kohderyhmä on altis markkinoinnin luomille tarpeille ja reagoi mainontaan positiivisesti tekemällä heräteostoksia. Erityisesti tienvarsimainonta ja suuret mainosratkaisut sekä lentoasemamainonta tavoittavaa tämän kohderyhmän.

Tavoita näillä:
Panorama | Biglight | Jättitaulut | Suurtaulut | Lentoasema | Promootiot

Kaupunkilaiset naiset (690 000)

Tämä kohderyhmä asuu suurissa kaupungeissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. He ovat kuluttajatietoisia ja vertailevat tuotteita ennen ostopäätöksen tekemistä. Luomutuotteet ja ekologisuus on heille sydäntä lähellä niiden edustaman arvomaailman vuoksi. Kohderyhmä liikkuu paljon kauppakeskuksissa, mutta kotona ollessaan harrastavat käsitöitä ja lemmikkien kanssa liikkumista. Näin ollen heihin vetoaa parhaiten mainonta tienvarsitauluissa, kaduilla, ruokakaupoissa ja ostoskeskuksissa.

Tavoita näillä:
Adshel | Downtown Digital | Shopping Digital | Store Digital | Panorama | Biglight | Jättitaulut | Suurtaulut | Spectaculars | Promootiot

Ruuhkavuodet ylittäneet (330 000)

Nämä henkilöt ovat keskimäärin yli 55-vuotiaita ja heillä on vihdoinkin sekä aikaa että rahaa tehdä ostoksia. Tätä kohderyhmää pidetään yleisesti markkinoinnin kannalta haastavimpana brändiuskollisuutensa vuoksi. Kuitenkin tämä uskomus jättää täysin huomiotta kohderyhmän rahallisen potentiaalin sekä myös esittää tyhjän väitteen ettei markkinointi toimi kyseiselle kohderyhmälle. Tärkeintä mainostajille olisi kuitenkin tunnustaa, että tulevien vuosien aikana kulutuksen kasvu rakentuu ensisijaisesti vanhemman kohderyhmän varaan. Siksi on ilahduttavaa, että tutkimuksien perusteella kohderyhmään kuuluvat ovat kiinnostuneita kokeilemaan uusia tuotteita ja ostoskorista löytyy usein heräteostoksia. Tämä kohderyhmä tavoitetaan erityisesti kaupoissa ja ostoskeskuksissa. Promootiolla saadaan tässäkin kohderyhmässä aikaan harkintaa ja kokeilua.

Tavoita näillä:
Shopping Digital | Store Digital | Spectaculars | Promootiot

Trendikkäät pääkaupunkiseutulaiset (420 000)

Tämä kohderyhäm koostuu erityisesti 25-32-vuotiaista, korkeakoulutetuista ja melko hyvätuloisista pääkaupunkiseutulaisista. He kulkevat paljon kaupungilla ja kuluttavat aikaa ravintoloissa, elokuvateattereissa ja kulttuuritapahtumissa. Erityisesti heitä kiinnostaa matkustelu, hyväntekeväisyys ja taide. Rahankäyttäjinä tähän kohderyhmään kuuluvat ovat huolettomia ja kokeilevat mielellään uusia tuotteita, joten tuotelanseeraukset koetaan erityisen kiinnostavina. He keskustelevat paljon keskenään kokemuksistaan ja nähdystä mainonnasta. Kohderyhmään kuuluvat huomioivat ulkomainonnan parhaiten kadulla ja juna- ja metroasemilla.

Tavoita näillä:
Adshel| Downtown Digital | Pilarit | Stage | The Wall | The Grand Central | The Fame | Promootiot

100% vastaajista koki promootion lisäävän kiinnostusta ja ostohalua.

Haluatko kuulla lisää ulkomainonnan mahdollisuuksista? Myyjiimme saat yhteyden tästä.