Digitaalinen ulkomainonta tukee brändin maineen rakentamista

Mistä rakentuu brändi? Cog Researchin suorittaman tutkimuksen (2015) mukaan brändien kuuluisuus kuluttajien mielissä rakentuu neljän eri teeman ympärille; tunnetason merkityksellisyys, luovuus, ikonisuus sekä näkyvyys ja puhuttelevuus. Kaikki nämä teemat linkittyvät yhteen brändin maineikkuuden kautta.

Kysyttäessä kuluttajilta miten he määrittelevät maineikkaan brändin vastaus oli seuraava: ”Maineikas brändi on voimakas, korkealuokkainen ja ikoninen. Brändi on erittäin näkyvä ja ihmiset puhuvat siitä ja kokevat sen luovaksi.”

Testaamalla koehenkilöiden (n=1000) implisiittisiä reaktioita erilaisiin brändeihin erilaisissa ympäristöissä ja pyytämällä heitä arviomaan sopiko esitetyt väittämät kyseiselle brändille huomattiin, että kuluttajat suosivat brändejä jotka he näkivät suurilla pinnoilla ulkomainonnassa. Näihin brändeihin yhdistettiin myös muita ryhmiä enemmän positiivisia attribuutteja.

Suurilla digitaalisilla ulkomainospinnoilla näkyvien brändien arvioitiin olevan luovempia, puhuttelevampia, näkyvämpiä, korkealuokkaisempia, voimakkaampia ja ikonisempia kuin missään muussa mediassa esitettynä. Tulos oli samansuuntainen kaikissa mitatuissa tuotekategorioissa.

Brändien suosimista testattiin myös pyytämällä koehenkilöitä arvioimaan brändejä tietoisesti. Koehenkilöt arvottivat kunkin brändin sopivuutta eri medioihin antamalla paras/huonoin sopivuus arvosanoja. Tässä testissä digitaalinen ulkomainonta nousi toiseksi heti TV:n jälkeen eron ollessa vain 2%-yksikköä. Koehenkilöt arvioivat digitaalisen ulkomainonnan suosimista mediana brändien maineen rakentamisessa muun muassa seuraavilla kommenteilla:

”Se näyttää hyvältä, tekee suuremman vaikutuksen korkealuokkaisessa diginäytössä ja kiinnittää enemmän huomiota”

”Tunnetut brändit premium-paikoilla tekevät enemmän kunniaa”

Haluatko kuulla asiasta lisää? Ota yhteyttä!

Takaisin tutkimuksiin>>

fame-trendit20ja20tutkimus-nettisivut1.jpg

Ota yhteyttä

0207 312 000. tai lähetä sähköpostia sales@clearchannel.fi