26.10.2020 | Matkustusympäristö, Dynaaminen, Kohderyhmätieto/asiakasymmärrys, Mainonnan toimivuus, Kuluttajakäyttäytyminen

Kuinka Heartbeats-konseptimme toimii?

Uusi dataan perustuva Heartbeats-konseptimme mahdollistaa mainosviestien aiempaa älykkäämmän kohdentamisen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Nämä kohderyhmiin tarkennetut, mainosympäristön innovatiivisuuden huomioivat ratkaisut tarjoavat mainostajille verrattoman mahdollisuuden tavoittaa juuri oikea yleisö oikeaan aikaan.

 

Heartbeats_kuvaus

 

Mitä datalähteitä Heartbeats-konseptissamme hyödynnetään ja miten?

 

Heartbeats-konseptissamme hyödynnettävä data voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan − numeeriseen ja laadulliseen dataan. Kaikissa tilanteissa tarkastelu tapahtuu ainoastaan profiilitiedon muodossa, ei yksittäiseen matkustajaan henkilöitynä.

 

Finavialta saamme numeerisen datan, joka sisältää tiedot matkustajamääristä, lähtevistä ja saapuvista lennoista, lentoasemalla vietettävästä ajasta sekä matkustajien kulkemista reiteistä. Tämän datan avulla saamme kullekin mainoslaitteelle ja lokaatiolle ajantasaisen tiedon tavoitettavista kontaktimääristä.

 

Laadullisen matkustajadatan saamme yhdistämällä Finavian tutkimusdatan saatavilla olevaan yleiseen demografiadataan, jota muun muassa Kantar tuottaa. Laadullinen data kertoo esimerkiksi kansallisuuksien eroja ostokäyttäytymisessä ja suhtautumisessa brändeihin. Dataa yhdistelemällä voimme myös kohdentaa mainontaa sukupuolen, ansiotason, päättäjäroolin tai matkan tarkoituksen perusteella.

 

matkustajamäärädatan avulla voimme muodostaa mainoslaitekohtaiset kontaktitiedot

 

Finavian matkustajadatan avulla pystymme mallintamaan ihmisvirtojen liikkeet ja kulkuväylät lentoaseman sisällä. Yhdistämällä matkustajadata mainoslaitteisiimme, voimme muodostaa mainoslaitekohtaiset kontaktitiedot Helsinki-Vantaalla sijaitseville mainosratkaisuillemme.

 

Matkustajamäärädata kertoo muun muassa:

  • mille portille lento laskeutui tai miltä portilta se lähti
  • milloin lento laskeutui tai lähti
  • mistä lentokone oli tulossa tai minne se oli lähdössä
  • matkustajamäärä tietyllä lennolla
  • vaihtomatkustajien määrä
  • minkä turvatarkastuspisteen kautta matkustajat ovat kulkeneet ja mitä kautta he ovat poistuneet

 

Esimerkki:

Kun tiedämme, että portille 28 klo 15.20 saapuneen lennon 163 matkustajaa ovat poistuneet laukkuaulan 2A kautta, voimme olla varmoja siitä, että portin 28 ja laukkuaulan 2A välisen reitin varrella sijaitsevat mainoslaitteemme ovat tavoittaneet kyseiset 163 matkustajaa klo 15-16 välisenä aikana. Täydentämällä tätä tietoa Finavian lentoasematutkimuksen avulla saavutamme myös laadullisen ymmärryksen lentoaseman volyymistä, jolloin voimme tunnistaa ja profiloida mainoslaitteidemme ohi kulkevat kohderyhmät hyvinkin tarkasti – tiedämme esimerkiksi, että portin 28 ja laukkuaulan 2A välillä liikkuvista, ja kyseisen reitin varrella olevat mainoslaitteet kohtaavista matkustajista, tietty prosenttiosuus on perheensä kanssa matkustavia, tietty osa työmatkalaisia ja loput esimerkiksi 25-44-vuotiaita.

 

Heartbeats-konseptin vaiheet ja tietolähteet

 

Finavian matkustajamäärädatan sekä matkustajatutkimuksen lisäksi Heartbeats-konseptissa käytetään muitakin datalähteitä, kuten lentoaseman ympäristöä kuvaavaa API-aineistoa. Kun yhdistämme mainoslaitteiden paikkatiedot lentoaseman API-aineistoihin, tiedämme tarkasti, milloin sekä missä tilanteissa eri matkustajat kohtaavat mainontaa lentoasemalla.

 

Heartbeats_datalähteet_työvaiheet

 

älykkäämpiä ratkaisuja mainostajan tarpeisiin

 

Digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä Clear Channel rakentaa asiakkailleen entistäkin vaikuttavampia ratkaisuja täysin ainutlaatuisessa mainosympäristössä, joka tarjoaa mainostajille parhaan tarttumapinnan kansainvälisyyteen, ostovoimaiseen yleisöön ja aktiivisiin kuluttajiin. Heartbeats-konseptin avulla voidaan tarjota matkustajille relevantimpaa sisältöä ja varmistua siitä, että oikea viesti kohtaa oikeat silmäparit.

 

Asiantuntijatiimimme kartoittaa mainonnan tarpeet, suunnittelee sekä havainnollistaa parhaan ratkaisun sekä hinnoittelee sen kilpailukykyisesti budjettiin sopivaksi.

 

Ota meihin yhteyttä ja luodaan yhdessä vuoden tehokkain mainoskampanja!

 

OTA YHTEYTTÄ Tutustu lentoaseman matkustajaprofiiliin 


heartbeats in english